EUREKA CENTRUM KURSOWE

Kursy - szkolenia umożliwiają uzyskanie i uzupełnianie wiedzy, umiejętności i kwalifikacji zawodowych.

Centrum realizuje autorskie programy nauczania oparte na podstawach programowych kształcenia w zawodach, opracowane przez specjalistów poszczególnych dziedzin kształcenia.

Kursy i szkolenia prowadzimy w formie zajęć praktycznych, korzystając ze sprzętu znajdującego się w pracowniach przygotowujemy słuchaczy pod konkretne wymagania zawodowe.

Absolwenci otrzymują zaświadczenie wg wzoru Ministerstwa Edukacji Narodowej.

Kursy-szkolenia realizujemy w różnym wymiarze godzin, dostosowane do potrzeb i wymagań uczestników