Kurs Dekoratora wyrobów cukierniczych

 

realizowany w cyklu: 20 godz. forma: zaoczna lub stacjonarna

 

Do najważniejszych cech, które powinien posiadać dekorator wyrobów cukierniczych należą przede wszystkim precyzja, kreatywność, pomysłowość, cierpliwość, poczucie estetyki, duże zdolności manualne, dobrze rozwinięta wyobraźnia i zmysł artystyczny

 

Program kursu:

* Materiały cukiernicze – rodzaje i przeznaczenie

* Techniki wytwarzania ozdób cukierniczych

* Projektowanie i wykonywanie dekoracji

 

Po ukończeniu kursu absolwent otrzymuje zaświadczenie wg wzoru Ministerstwa Edukacji Narodowej

 

 

Rezerwacja miejsca - zapis on-line