Eureka Szkoły Policealne

 

Szkoła policealna daje słuchaczom wiele możliwości rozwoju !


Oferujemy szeroki wachlarz zawodów najbardziej poszukiwanych na rynku pracy
Słuchacze zapoznają się z zawodem przede wszystkim od strony praktycznej.
Szkoła policealna daje możliwość zdobycia zawodu w krótkim czasie, uzupełnia kwalifikacje zawodowe, przygotowuje na studia, rozwija zainteresowania.
Specjalistyczne pracownie szkolne sprzyjają efektywnemu poszerzaniu wiedzy.

 

Cykl nauki w szkołach policealnych: 1 rok * 1,5 roku * 2 lata, w zależności od wybranego zawodu
Forma nauki: zaoczna/stacjonarna