Kurs Wizaż – ostatnie wolne miejsca !
13 października 2017
Kurs Architektura krajobrazu z projektowaniem ogrodów
17 października 2017

Kurs Logistyka i Spedycja – planuj i zarządzaj

Zapraszamy na 5-cio miesięczny kurs LOGISTYKA I SPEDYCJA w Szkole EUREKA.
Kurs realizowany jest w wymiarze 60 godzin
Startujemy już w listopadzie

Specjalista z zakresu logistyki zajmuje się zarządzaniem magazynami, zaopatrzeniem, planowaniem produkcji, dystrybucją dóbr i usług oraz transportem i komunikacją.
To osoba zajmująca się sprawnym przepływem materiałów i surowców między poszczególnymi firmami. Sprawia, że dzięki dobrej organizacji pracy ludzi w firmie, ma ona ciągły przepływ surowców i dostaw, które są następnie upłynniane i dzięki temu zwiększa się obrót firmy.

Koszt miesięczny tylko 79 zł

W programie kursu:
* Planowanie logistyczne
* Transport i Spedycja
* Ekonomika logistyki
* Gospodarka zapasami i magazynem

Po ukończeniu kursu absolwent otrzymuje zaświadczenie wg wzoru Ministerstwa Edukacji Narodowej. Zapewniamy profesjonalne zaplecze dydaktyczne i wykwalifikowaną kadrę pedagogiczną z wieloletnim doświadczeniem praktycznym.

Rezerwacja miejsca jest możliwa telefonicznie 17 307 00 30,31, 77
lub mailowo:
szkolenia@eurekaszkola.pl
sekretariat@eurekaszkola.pl

Eureka Centrum Kursowe
ul. Okulickiego 20
35-206 Rzeszów
Decyduje kolejność zgłoszeń!