Kurs semestralny: Rejestratorka medyczna ze specjalizacją Sekretarka medyczna
3 lutego 2021
Kurs semestralny: Fotografia z grafiką komputerową
4 lutego 2021