Kurs Wizażu w Eureka Centrum Kursowym 20-23.07.2017
13 lipca 2017
Kurs Obsługa kasy fiskalnej – 29.07.2017 ! Ostatnie miejsca!
18 lipca 2017

Logorytmika – 22.07.2017 !

Kurs Logorytmika realizowany w wymiarze 8 godzin
Termin szkolenia: 22 lipca 2017
Cena szkolenia: 149 zł
Program szkolenia obejmuje zagadnienia:
-Logorytmika: charakterystyka metody i możliwości jej wykorzystania w profilaktyce i terapii poszczególnych zaburzeń mowy
-Cele ćwiczeń logorytmicznych i ich rodzaje (ćwiczenia z zakresu techniki ruchu, ćwiczenia kształcące poczucie metrum i tempa, ćwiczenia rytmiczne, ćwiczenia inhibicyjno- incytacyjne, gra na instrumentach perkusyjnych)
-Logorytmika jako forma kinezyterapii
-Metodyka prowadzenia ćwiczeń logorytmicznych
-Piosenka i zrytmizowany tekst w terapii i profilaktyce logopedycznej
-Kształtowanie odbioru i ekspresji prozodii mowy z wykorzystaniem muzyki
-Kryteria doboru muzyki wykorzystywanej w terapii i profilaktyce logopedycznej
Zachęcamy do rezerwacji miejsca poprzez naszą stronę internetową w zakładce on-line,telefonicznie, mailowo bądź osobiście w sekretariacie Szkoły
Eureka Centrum Kursowe
ul. Okulickiego 20(II piętro)
Rzeszów
mail: szkolenia@eurekaszkola.pl