Ochrona danych osobowych na gruncie przepisów Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO) – już 7 maja!

GODZINY OTWARCIA SEKRETARIATU W OKRESIE WEEKENDU MAJOWEGO
27 kwietnia 2018
Pracownik administracyjno-biurowy, rozpoczynamy już 10 maja!
7 maja 2018

Ochrona danych osobowych na gruncie przepisów Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO) – już 7 maja!

Ochrona danych osobowych na gruncie przepisów Ogólnego rozporządzenia
o ochronie danych (RODO)”

Kurs realizowany jest w wymiarze 4 godzin szkoleniowych.

Termin: 07.05.2018

Ilość miejsc w każdym terminie jest ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń!

Koszt: 290 zł/os.

Szkolenie poprowadzi p. MONIKA DOMINO-WOLAŃCZYK

 • prawnik, ekspert Komisji do spraw reformy prawa ochrony danych osobowych w Unii Europejskiej powołanej przy GIODO, certyfikowany audytor wewnętrzny i audytor wiodący normy Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji wg ISO 27001 (certyfikat IRCA Nr A 17242/2011/080) oraz audytor wewnętrzny Zintegrowanego Systemu Zarządzania wg ISO 9001, ISO 14001 oraz PN-N 18001. Sprawuje funkcję Administratora Bezpieczeństwa Informacji oraz od wielu lat doradza przedsiębiorcom, jak też podmiotom administracji publicznej w zakresie ochrony danych osobowych.

  PROGRAM SZKOLENIA

 • Podstawowe pojęcia RODO oraz ich praktyczne zastosowanie w codziennej pracy.

 • Dane osobowe w dokumentacji oraz w systemach IT.

 • Rodzaje obowiązków Administratora danych, określonych w RODO.

 • Prowadzenie monitoringu naruszeń, obowiązek
  ich zgłaszania organowi nadzorczemu.

 • Uwzględnienie ochrony danych w fazie projektowania
  i domyślna ochrona danych osobowych.

 • Tworzenie rejestru czynności przetwarzania danych.

 • Nowe uprawnienia osób fizycznych, których dane dotyczą i ich realizacja.

 • Nowe zasady wykonywania obowiązków informacyjnych wg RODO.

 • Przetwarzanie danych pracowników oraz prowadzenie rekrutacji na gruncie RODO.
 • Odpowiedzialność z tytułu naruszeń przepisów RODO.

 • Nowy organ nadzorczy.

 • Powierzenie przetwarzania danych osobowych.

 • Status i zadania Inspektora Ochrony Danych.

 • Jak skutecznie wdrożyć nowe przepisy RODO. Praktyczne uwagi i wskazówki.

  Rezerwacji miejsca można dokonać telefonicznie, mailowo, za pośrednictwem naszej strony www oraz w Sekretariacie Szkoły.

mail: szkolenia@eurekaszkola.pl