ASYSTENTA STOMATOLOGICZNA – państwowa kwalifikacja zawodowa + darmowy kurs Scalling/Piaskowanie!

OPIEKUN MEDYCZNY – ZE SPECJALIZACJĄ ASYSTENTA OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ – ZAPISZ SIĘ JUŻ DZIŚ!
21 maja 2018
masaż1
TECHNIK MASAŻYSTA ze specjalizacją Terapeuta SPA – za 0 zł!
1 czerwca 2018

ASYSTENTA STOMATOLOGICZNA – państwowa kwalifikacja zawodowa + darmowy kurs Scalling/Piaskowanie!

Interesuje Cię kierunek medyczny? 
Wybierz naukę kształcącą w zawodzie Asystentki stomatologicznej a otrzymasz darmowy kurs zawodowy Scaling/Piaskowanie wraz z zaświadczeniem MEN o ukończonym kursie*!

—————————————-

A ponadto! Tylko w Szkole EUREKA!

Kierunek Asystentka stomatologiczna za 0 zł
+
50% rabatu na drugi kierunek
Rejestratorka medyczna z obsługą  programu do rejestracji mMedica

—————————————-

Dlaczego warto podjąć naukę u Nas ?

– kwalifikacje zawodowe w 1 rok,
– godziny zajęć dające możliwość podjęcia nauki osobom pracującym,
– darmowy kurs podnoszący kwalifikacje,
– ponad połowa zajęć praktycznych,
– zajęcia w profesjonalnej pracowni stomatologicznej,
– materiały na zajęcia zapewnione przez szkołę,
– wykwalifikowana kadra pedagogiczna- nauczyciele praktycznej nauki zawodu,
– wysoka zdawalność państwowego egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe
MS.14 Asystowanie lekarzowi dentyście i utrzymanie gabinetu w gotowości do pracy

—————————————-

Absolwenci kierunku Asystentka stomatologiczna otrzymują świadectwo ukończenia szkoły policealnej, a po zdaniu egzaminu państwowego potwierdzającego kwalifikacje zawodowe prawo wykonywania w/w zawodu, poświadczone dyplomem, świadectwem oraz suplementami w języku polskim i języku angielskim.

—————————————-

Już dziś podejmij decyzję!
Zapraszamy
Eureka Policealna Szkoła Medyczna
ul. Okulickiego 20
17 307 00 30, 31
www.eurekaszkola.pl
sekretariat@eurekaszkola.pl