Asystentka stomatologiczna – I Ty zostań prawą ręką stomatologa!

Terapeuta Zajęciowy – pierwsze zajęcia już za nami, wciąż przyjmujemy chętnych!
27 września 2018
Fotograf – kierunek roczny, pierwsze zajęcia już 13 października!
1 października 2018

Asystentka stomatologiczna – I Ty zostań prawą ręką stomatologa!

 

Zapraszamy na kierunek:

Asystentka stomatologiczna

Pierwsze zajęcia już za nami ale wciąż przyjmujemy zapisy!

Dołącz do nas dziś i za rok pracuj już w zawodzie!

————–

Interesuje Cię kierunek medyczny?
Wybierz naukę kształcącą w zawodzie Asystentki stomatologicznej a otrzymasz darmowy kurs zawodowy Scaling/Piaskowanie wraz z zaświadczeniem MEN o ukończonym kursie!

————–

Dlaczego warto podjąć naukę u Nas ?

————–

-kwalifikacje zawodowe w 1 rok
-godziny zajęć dające możliwość podjęcia nauki osobom pracującym
-zajęcia w profesjonalnej pracowni stomatologicznej (w pełni wyposażonej we wszelki sprzęt oraz materiały i narzędzia!)
-materiały na zajęcia zapewnione przez szkołę
-wykwalifikowana kadra pedagogiczna- nauczyciele praktycznej nauki zawodu
-wysoka zdawalność państwowego egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe
MS.14 Asystowanie lekarzowi dentyście i utrzymanie gabinetu w gotowości do pracy

————–

Absolwenci kierunku Asystentka stomatologiczna otrzymują świadectwo ukończenia szkoły policealnej, a po zdaniu egzaminu państwowego potwierdzającego kwalifikacje zawodowe prawo wykonywania w/w zawodu, poświadczone dyplomem, świadectwem oraz suplementami w języku polskim i języku angielskim.

————–

Dołącz do nas! Zapraszamy!
Eureka Policealna Szkoła Medyczna

————–

ul. Okulickiego 20
17 307 00 30, 31
www.eurekaszkola.pl
sekretariat@eurekaszkola.pl

A oto nasi słuchacze podasz zajęć w pracowni stomatologicznej :