Poszukiwany TECHNIK WETERYNARII
14 lipca 2017
Jedyny taki weekend w naborze!
21 lipca 2017

Specjalista ds logistyki + Technik BHP – zawody przyszłości

Specjalista z zakresu logistyki zajmuje się zarządzaniem magazynami, zaopatrzeniem, planowaniem produkcji, dystrybucją dóbr i usług oraz transportem i komunikacją. To osoba zajmująca się sprawnym przepływem materiałów i surowców między poszczególnymi firmami. Sprawia, że dzięki dobrej organizacji pracy ludzi w firmie, ma ona ciągły przepływ surowców i dostaw, które są następnie upłynniane i dzięki temu zwiększa się obrót firmy.

Logistycy są w obecnej chwili bardzo chętnie zatrudniani w:

  • przedsiębiorstwach produkcyjnych, magazynowych

  • firmach transporotwych i spedycyjnych

  • przedsiębiorstwach logistycznych,

  • jednostkach projektowych i doradczych zajmujących się logistyką

  • jednostkach gospodarczych i administracyjnych

  • na lotniskach, w portach morskich, czy dużych stacjach kolejowych

  • w centralnej kontroli ruchu

  • w firmach kurierskich

Szkoła Eureka wychodzi naprzeciw zapotrzebowaniu na wykwalifikowanego logistyka i daje możliwość jeszcze większych kwalifikacji:
Specjalista ds logistyki z dyplomem zawodowym i Technik BHP z kwalifikacją Z.13 Zarządzanie bezpieczeństwem w środowisku pracy = 2 kwalifikacje jednocześnie

Pracodawca zatrudniający więcej niż 100 pracowników, np. w firmie magazynowej czy spedycyjnej, na lotnisku czy firmie kurierskiej jest zobligowany do utworzenia służby bhp. Inspektorem ds. bhp może być osoba posiadająca zawód technika bezpieczeństwa i higieny pracy..

Zapisz się już dziś……

– już po pierwszym roku uzyskasz dyplom zawodowy Specjalisty ds logistyki z czesnym – 50% przy zapisie na 2 zawody
materiały zapewnione przez szkołę
dla wszystkich słuchaczy kurs pierwszej pomocy przedlekarskiej z zaświadczeniem MEN gratis!
– wykwalifikowana kadra pedagogiczna
– wysoka zdawalność egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie T. BHP

W programie nauczania m.in.:

-podstawy logistyki

-podstawy rachunkowości i finansów przedsiębiorstwa

-marketing i zarządzanie

-prawo pracy

-logistyka zaopatrzenia, produkcji i dyztrybucji

-ekonomika transportu

-zarządzanie systemami bhp

-podstawy konstrukcji mechanicznych

-działalnośc gospodarcza

-ergonomia i fizjologia pracy

Zainwestuj w swój rozwój i dołącz do nas

*szczegóły w sekretariacie

Szkoła EUREKA

ul. Okulickiego 20

www.eurekaszkola.pl

sekretariat@eurekaszkola.pl

tel:17 307 00 30, 31