kopia-technik-sterylizacji
Technik sterylizacji medycznej – tytuł technika
8 sierpnia 2022
technik motocykli (1)
Mechanik motocyklowy
8 sierpnia 2022

Technik pojazdów samochodowych

Mechanik samochodowy

Technik pojazdów samochodowych – co warto wiedzieć o tym kierunku?

Technik pojazdów samochodowych jest popularnym i chętnie wybieranym kierunkiem. Wpływ na to ma m.in. sytuacja na rynku pracy (zapotrzebowanie na dobrych specjalistów wciąż jest wysokie), wysokość zarobków i szerokie spektrum możliwości, jakie otwierają się przed absolwentami. Często dostajemy pytania dotyczące trybu nauki czy zakresu kształcenia, dlatego wyjaśniamy wszystko w poniższym artykule.

Kim jest technik pojazdów samochodowych?

Technik pojazdów samochodowych to osoba posiadająca wiedzę i wykształcenie z zakresu obsługi pojazdów samochodowych. Może znaleźć zatrudnienie m.in. warsztatach samochodowych, stacjach diagnostyki pojazdów, przemyśle samochodowym (np. zakładach produkcyjnych, salonach sprzedaży, przedsiębiorstwach doradztwa technicznego, instytucjach zajmujących się obrotem pojazdami samochodowymi i ich częściami) i szeroko pojętej branży usług motoryzacyjnych. Technik pojazdów samochodowych jest kierunkiem dostępnym w Centrum Kursowym Eureka w ramach Kwalifikacyjnego Kursu Zawodowego.

Jak wygląda edukacja w ramach Kwalifikacyjnego Kursu Zawodowego?

Nauka zawodu trwa tylko 1,5 roku i jest podzielona na 3 semestry. System zaoczny umożliwia kształcenie również osobom, które mają już pracę, ale chcą się przekwalifikować. Zjazdy odbywają się w sobotę i niedzielę (co 2 tygodnie). W szkole kładziemy duży nacisk na zajęcia praktyczne. Zajęcia nie są prowadzone wyłącznie w salach wykładowych, ale również w pracowni multimedialnej oraz warsztacie samochodowym.

Czego nauczysz się w ramach zajęć?

Plan nauczania został przygotowany w taki sposób, by w możliwie krótkim czasie przekazać wiedzę umożliwiającą zdanie egzaminów zawodowych i podjęcie pracy w zawodzie. W cyklu kształcenia przewidziane są przedmioty tj.:
 • Diagnozowanie pojazdów samochodowych
 • Technologia mechaniczna
 • Budowa i naprawa pojazdów samochodowych
 • Podstawy elektroniki i elektrotechniki
 • Pracownia napraw i diagnostyki pojazdów samochodowych
 • Organizacja i prowadzenie obsługi pojazdów samochodowych
 • Organizacja i zarządzanie przedsiębiorstwem samochodowym

Są to przedmioty, w ramach których uczeń ma możliwość zdobycia wiedzy i umiejętności niezbędnych do:

 • wykonywania przeglądów podzespołów i zespołów stosowanych w pojazdach samochodowych
 • diagnozowania stanu technicznego podzespołów i zespołów samochodowych oraz wykonywania napraw pojazdów samochodowych
 • diagnozowania stanu technicznego pojazdów samochodowych,
 • przeprowadzania badań technicznych pojazdów samochodowych.
 • obsługiwania i naprawiania pojazdów samochodowych,
 • organizowania i nadzorowania procesu obsługi pojazdów samochodowych

Technik pojazdów samochodowych — pracownik czy pracodawca?

Branża usług motoryzacyjnych jest sektorem sprzyjającym prowadzeniu własnej działalności gospodarczej. Dlatego w czasie nauki odbywają się również w zajęcia ramach przedmiotu ”Podstawy działalności gospodarczej”. Jest to szansa dla osób ceniących niezależność i pracę na własnych zasadach. Znajomość zagadnień z zakresu form organizacyjno-prawnych prowadzenia działalności gospodarczej, przepisów prawa (z uwzględnieniem charakterystyki branży) czy klasyfikacji kosztów pozwoli lepiej zaplanować karierę zawodową i ułatwi ewentualną decyzję o założeniu własnej firmy.

W szkołach policealnych często wymagane są praktyki - czy tutaj też?

Praktyki zawodowe w ramach nauki zawodu Technik pojazdów samochodowych nie są obowiązkowe. Dzięki temu nie musisz się obawiać sytuacji, w której pomimo trybu zaocznego musiałbyś wygospodarować kilka tygodni na odbycie praktyk. Jest to częsty problem dla osób, które poza kursem mają jeszcze inne zobowiązania tj. praca, opieka nad dziećmi czy równoległa nauka na innym kierunku.

Dzięki temu, że część zajęć odbywa się w warsztacie samochodowym, cały czas przeznaczysz na naukę (w tym również praktykę). Zajęcia w warsztacie mają dużo większą wartość. Masz pewność, że prowadzący przekaże potrzebną wiedzę, wytłumaczy niejasne zagadnienia i odpowie na Twoje pytania. Tym samym uczysz się tego, co jest ci faktycznie potrzebne i oszczędzasz czas na wykonywaniu prac pobocznych w ramach nieodpłatnych praktyk.

Dlaczego warto wybrać naukę w ramach Kwalifikacyjnego Kursu Zawodowego?

Nauka trwa 1,5 roku a zajęcia ułożone są w taki sposób, aby dać kursantom solidne podstawy do wykonywania zawodu m.in. jako pracownik lub właściciel warsztatu samochodowego. Dzięki temu, że kładziemy duży nacisk na zajęcia praktyczne, nasi absolwenci posiadają to, co w zawodzie mechanika samochodowego jest szczególnie ważne - umiejętności praktyczne i podstawowe doświadczenie (bez konieczności odbywania “tradycyjnych” praktyk zawodowych). Szkoła zapewnia również wszystkie materiały na zajęcia.

Warto zaznaczyć, że nauka odbywa się w ramach Kwalifikacyjnego Kursu Zawodowego, ale kursanci po zdaniu egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie mają możliwość uzyskania tytuł technika.

Egzaminy przeprowadzane są w ramach kwalifikacji:

- MOT. 05. Obsługa, diagnozowanie i naprawa pojazdów samochodowych.

- MOT. 06. Organizacja i prowadzenie procesu obsługi pojazdów samochodowych.

W praktyce oznacza to, że zdobywasz tytuł zawodowy, który w CV często jest lepiej punktowany niż np. zwykły certyfikat ukończenia kursu czy szkolenia. Zyskujesz więc dodatkową przewagę i masz szansę na szybsze znalezienie wymarzonej pracy.

Podoba Ci się nasza oferta? Zapraszamy!

Wypełnij formularz zapisu do szkoły policealnej lub skontaktuj się w celu uzyskania dokładniejszych informacji.

Zachęcamy również do zapoznania się z całą ofertą kierunków dostępnych w naszej szkole.