Odbiór dyplomów i świadectw ukończenia szkoły

Egzaminy potwierdzające kwalifikacje w zawodzie
6 czerwca 2017
Fotograf – kierunek dla ludzi z pasją
30 czerwca 2017