Technik administracji – 2 letni kierunek z kwalifikacja państwową

Opiekun medyczny – Kwalifikacyjny Kurs Zawodowy
4 lipca 2018
Kupon rabatowy dla wszystkich absolwentów naszej szkoły!
11 lipca 2018

Technik administracji – 2 letni kierunek z kwalifikacja państwową

 

Technik administracji

kwalifikacja państwowa:

AU.68 : Obsługa klienta w jednostkach administracji

Czym zajmuje się technik administracji?

opracowuje projekty aktów administracyjnych, prowadzi postępowania kończące się wydaniem decyzji administracyjnych, prowadzi podstawową dokumentację księgowa i kadrową, sporządza sprawozdania i protokoły z posiedzeń i zebrań, gospodaruje majątkiem oraz nadzoruje innych pracowników, posługuje się nowoczesnymi środkami technicznymi w zakresie organizacji prac biurowych

—————————

Nauczymy Cię tego wszystkiego oraz:

-podstaw z zakres: prawa cywilnego, prawa pracy, prawa administracyjnego

– ich interpretacji oraz wykorzystywania w praktyce

-zagadnień z zakresu finansów publicznych

-wykonywania pracy biurowej

-przeprowadzania postępowania w administracji


Po ukończeniu kierunku możesz pracować w:
-instytucjach administracyjnych i samorządach terytorialnych,

-podmiotach gospodarczych każdej branży

-organach organizacji społecznych, samorządów gospodarczych

-organizacjach europejskich


Dlaczego warto podjąć naukę u Nas ?

– nauka odbywa się w systemie zaocznym,

– wszystkie materiały na zajęcia zapewnia szkoła,

– skupiamy się na praktycznej nauce zawodu

– wysoka zdawalność egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe

– liczne promocje i upusty,

————–

Dołącz do nas! Zapraszamy!

Rezerwacja miejsca – zapis on-line

Eureka Rzeszowska Szkoła Policealna
ul. Okulickiego 20
17 307 00 30, 31
www.eurekaszkola.pl
sekretariat@eurekaszkola.pl