Składamy serdeczne gratulacje! Znamy wyniki egzaminów z kwalifikacji zawodowych! Zapraszamy po odbiór dyplomów ;)
30 sierpnia 2019

Technik administracji – tytuł technika

Technik administracji Rzeszów
 
Zapisz się na kierunek
TECHNIK ADMINISTRACJI
 

Masz pytania? Skontaktuj się z nami!

17 307 00 30 sekretariat@eurekaszkola.pl
facebook redicon_Obszar roboczy 1facebook_Obszar roboczy 1
instagramreddddd_Obszar roboczy 5instagram kolor_Obszar roboczy 5

Technik administracji

symbol 334306
Cykl kształcenia – 2 lata 
Forma – zaoczna

W programie nauczania :

* Działalność gospodarcza

* Bezpieczeństwo i higiena pracy

* Podstawy prawa cywilnego

* Podstawy prawa pracy

* Podstawy prawa administracyjnego

* Finanse publiczne

* Język angielski zawodowy

* Wykonywanie pracy biurowej

* Postępowanie w administracji

* Praktyka zawodowa

Absolwenci mogą znaleźć zatrudnienie:

  • instytucjach administracyjnych i samorządach terytorialnych,
  • podmiotach gospodarczych każdej branży
  • organach organizacji społecznych, samorządów gospodarczych
  • organizacjach europejskich

Technik administracji:

opracowuje projekty aktów administracyjnych, prowadzi postępowania kończące się wydaniem decyzji administracyjnych, prowadzi podstawową dokumentację księgowa i kadrową, sporządza sprawozdania i protokoły z posiedzeń i zebrań, gospodaruje majątkiem oraz nadzoruje innych pracowników, posługuje się nowoczesnymi środkami technicznymi w zakresie organizacji prac biurowych

Zajęcia odbywają się w profesjonalnych pracowniach: ekonomiczno-prawnej, multimedialnej, komputerowej.

Zgodnie z podstawą programową kształcenia w zawodzie Technik Administracji wyodrębniona została następująca kwalifikacja:

Obsługa klienta w jednostkach administracji AU.68

W trakcie nauki słuchacz może przystąpić do egzaminu/ów potwierdzającego daną kwalifikację w zawodzie.

Po zdaniu egzaminu ze wszystkich kwalifikacji w zawodzie i ukończeniu szkoły słuchacz otrzymuje świadectwo ukończenia szkoły policealnej i dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe w wybranym zawodzie.

Rezerwacja miejsca – zapis on-line

Aktualna oferta na kierunku Technik Administracji

8 grudnia 2021

WYJĄTKOWA PROMOCJA📣📣 – kursy masażu w cenie 150 zł🤩⬇🥳

WYJĄTKOWA PROMOCJA – kursy masażu w cenie 150 zł Masaż relaksacyjny z elementami aromaterapii 6 h (11.12.2021 w godzinach 9:00-13:30) Masaż kosmetyczny dłoni, stóp i twarzy 6 h (11.12.2021 w godzinach 14:00-18:30) Promocja obejmuje jedynie kursy w terminie 11.12.2021 Zapewniamy materiały szkolenioweUczestnicy otrzymają Certyfikat w języku polskim potwierdzający udział w szkoleniu Aktualna oferta kursów online: https://sklep.ckeureka.pl/kursy-on-line/ EUREKA – nowoczesna edukacja! Sklep: www.sklep.ckeureka.pl https://ckeureka.pl/ Kontakt: 17 307 00 77 szkolenia@eurekaszkola.pl