KURSY ONLINE

  KURSY ONLINE

  Pracownik administracyjno-biurowy

  Program szkolenia obejmuje zagadnienia:

  – Rodzaje struktur organizacyjnych
  – Informacja w pracy biurowej
  – Ochrona danych osobowych- RODO
  – Komunikacja interpersonalna w pracy biurowej
  – BHP
  – Przybory i materiały biurowe
  – Korespondencja
  – Instrukcja kancelaryjna
  – System komunikacyjny
  – Teczka aktowa
  – Przechowywanie i archiwizacja dokumentów
  – Zasady sporządzania pism
  – Korespondencja handlowa
  – Korespondencja kadrowa
  – Technika biurowa: Edytor tekstu (MS Word), Arkusz kalkulacyjny (MS Excel)

  Zapewniamy materiały szkoleniowe

  Uczestnicy szkolenia otrzymają Zaświadczenie według wzoru Ministerstwa Edukacji Narodowej, dokument państwowy.

  Dodatkowo można zamówić Certyfikat w języku polskim, angielskim lub niemieckim za dodatkową opłatą 20 zł/szt. 

  Rezerwacja miejsca – zapis on-line

  Rejestratorka medyczna

  Program szkolenia obejmuje zagadnienia:

  – Organizacja pracy rejestracji
  – Dokumentacja medyczna
  – Prawa i obowiązki pacjenta
  – Kalkulacja usług medycznych
  – Etyka zawodu
  – Praca w programie mMedica

  Zapewniamy materiały szkoleniowe

  Uczestnicy szkolenia otrzymają Zaświadczenie według wzoru Ministerstwa Edukacji Narodowej, dokument państwowy.

  Dodatkowo można zamówić Certyfikat w języku polskim, angielskim lub niemieckim za dodatkową opłatą 20 zł/szt. 

  Rezerwacja miejsca – zapis on-line

  Opiekun seniora

  Program szkolenia obejmuje zagadnienia:

  • podstawy gerontologii

  • podstawy psychopatologii

  • etyka zawodu

  • promocja zdrowia i profilaktyka

  • pierwsza pomoc przedlekarska

  Zapewniamy materiały szkoleniowe

  Uczestnicy szkolenia otrzymają Zaświadczenie według wzoru Ministerstwa Edukacji Narodowej, dokument państwowy.

  Dodatkowo można zamówić Certyfikat w języku polskim, angielskim lub niemieckim za dodatkową opłatą 20 zł/szt.

  Rezerwacja miejsca – zapis on-line

  Rozwój dziecka do 3 r.ż.

  Program szkolenia obejmuje zagadnienia:

  • Zadania rozwojowe w okresie niemowlęcym i poniemowlęcym
  • Źródła szans i zagrożeń dla rozwoju dziecka w wieku do 3 lat
  • Neurologiczne postawy rozwoju dziecka
  • Charakterystyka poszczególnych etapów rozwoju dziecka

  Zapewniamy materiały szkoleniowe

  Uczestnicy szkolenia otrzymają Zaświadczenie według wzoru Ministerstwa Edukacji Narodowej, dokument państwowy.

  Dodatkowo można zamówić Certyfikat w języku polskim, angielskim lub niemieckim za dodatkową opłatą 20 zł/szt. 

  Rezerwacja miejsca – zapis on-line

  MS Office

  Program szkolenia obejmuje zagadnienia:

  • Power Point

  • Excel

  • Word

  Zapewniamy materiały szkoleniowe

  Uczestnicy szkolenia otrzymają Zaświadczenie według wzoru Ministerstwa Edukacji Narodowej, dokument państwowy.

  Dodatkowo można zamówić Certyfikat w języku polskim, angielskim lub niemieckim za dodatkową opłatą 20 zł/szt. 

  Rezerwacja miejsca – zapis on-line

  Logorytmika

  Program szkolenia obejmuje zagadnienia:

  • Logorytmika: charakterystyka metody i możliwości jej wykorzystania w profilaktyce i terapii poszczególnych zaburzeń mowy

  • Cele ćwiczeń logorytmicznych i ich rodzaje (ćwiczenia z zakresu techniki ruchu, ćwiczenia kształcące poczucie metrum i tempa, ćwiczenia rytmiczne, ćwiczenia inhibicyjno- incytacyjne, gra na instrumentach perkusyjnych)

  • Logorytmika jako forma kinezyterapii

  • Metodyka prowadzenia ćwiczeń logorytmicznych

  • Piosenka i zrytmizowany tekst w terapii i profilaktyce logopedycznej

  • Kształtowanie odbioru i ekspresji prozodii mowy z wykorzystaniem muzyki

  • Kryteria doboru muzyki wykorzystywanej w terapii i profilaktyce logopedycznej

  Zapewniamy materiały szkoleniowe.

  Uczestnicy szkolenia otrzymają Zaświadczenie według wzoru Ministerstwa Edukacji Narodowej, dokument państwowy.

  Dodatkowo można zamówić Certyfikat w języku polskim, angielskim lub niemieckim za dodatkową opłatą 20 zł/szt. 

  Rezerwacja miejsca – zapis on-line

  Pierwsza pomoc przedlekarska

  Program szkolenia obejmuje zagadnienia:

  • zasady udzielania pierwszej pomocy
  • postępowanie w stanach zagrożenia życia
  • postępowanie aseptyczne
  • ewakuacja ofiary
  • obowiązek udzielania pierwszej pomocy
  • wezwanie pomocy
  • ułożenie ofiary
  • krwawienie z nosa
  • złamania, skręcenia, zwichnięcia
  • czynniki etiologiczne
  • sposoby opanowania krwawienia zewnętrznego
  • opatrunek uciskowy
  • rodzaje ran
  • oparzenia, porażenia prądem
  • urazy głowy
  • wstrząśnienie
  • udar mózgu
  • urazy klatki piersiowej
  • obrażenia narządów jamy brzusznej
  • AED
  • reanimacja i resuscytacja
  • objawy nagłego zatrzymania krążenia
  • pozycja bezpieczna
  • padaczka
  • zatrucia
  • ugryzienie przez kleszcze
  • wstrząs anafilatyczny
  • ciała obce-postępowanie
  • zadławienie
  • hipoglikemia
  • astma

  Zapewniamy materiały szkoleniowe

  Uczestnicy szkolenia otrzymają Zaświadczenie według wzoru Ministerstwa Edukacji Narodowej, dokument państwowy.

  Dodatkowo można zamówić Certyfikat w języku polskim, angielskim lub niemieckim za dodatkową opłatą 20 zł/szt. 

  Rezerwacja miejsca – zapis on-line

  Gerontologia i psychopatologia

  Program szkolenia obejmuje zagadnienia:

  • definicja
  • proces starzenia
  • opieka geriatryczna
  • czynniki ryzyka
  • profilaktyka
  • geriatria- rozwój i zadania
  • pielęgnowanie w geriatrii
  • rehabilitacja geriatryczna
  • zmiany zachodzące w organizmie osoby starszej
  • choroby wieku starczego
  • podstawy psychopatologii

  Zapewniamy materiały szkoleniowe

  Uczestnicy szkolenia otrzymają Zaświadczenie według wzoru Ministerstwa Edukacji Narodowej, dokument państwowy.

  Dodatkowo można zamówić Certyfikat w języku polskim, angielskim lub niemieckim za dodatkową opłatą 20 zł/szt. 

  Rezerwacja miejsca – zapis on-line

  Podstawy pielęgnacji osoby chorej i niepełnosprawnej

  Program szkolenia obejmuje zagadnienia:

  • posłanie łóżka
  • założenie okładu chłodzącego
  • wybrane pozycje ciała i udogodnienia stosowane u pacjenta
  • zasady stosowane przy układaniu pacjenta
  • rodzaje ułożenia pacjenta

  Zapewniamy materiały szkoleniowe

  Uczestnicy szkolenia otrzymają Zaświadczenie według wzoru Ministerstwa Edukacji Narodowej, dokument państwowy.

  Dodatkowo można zamówić Certyfikat w języku polskim, angielskim lub niemieckim za dodatkową opłatą 20 zł/szt. 

  Rezerwacja miejsca – zapis on-line

  Wprowadzenie dziecka w kulturę

  Program szkolenia obejmuje zagadnienia:

  • Socjalizacja – rodzaje
  • Rola otoczenia w procesie opieki u wychowania dziecka
  • Role i zadania w rodzinie
  • Rola rówieśników
  • Rola mass mediów
  • Rola miejsc i instytucji publicznych
  • Kultura i jej rodzaje, tradycje

  Zapewniamy materiały szkoleniowe

  Uczestnicy szkolenia otrzymają Zaświadczenie według wzoru Ministerstwa Edukacji Narodowej, dokument państwowy.

  Dodatkowo można zamówić Certyfikat w języku polskim, angielskim lub niemieckim za dodatkową opłatą 20 zł/szt. 

  Rezerwacja miejsca – zapis on-line

  BHP w pracy biurowej

  Program szkolenia obejmuje zagadnienia:

  • przepisy,
  • środowisko pracy biurowej
  • praca przy komputerze

  Zapewniamy materiały szkoleniowe

  Uczestnicy szkolenia otrzymają Zaświadczenie według wzoru Ministerstwa Edukacji Narodowej, dokument państwowy.

  Dodatkowo można zamówić Certyfikat w języku polskim, angielskim lub niemieckim za dodatkową opłatą 20 zł/szt. 

  Rezerwacja miejsca – zapis on-line

  Korespondencja w pracy biurowej, instrukcje kancelaryjne

  Program szkolenia obejmuje zagadnienia:

  • korespondencja w biurze
  • instrukcje kancelaryjne
  • korespondencja kadrowa i handlowa

  Zapewniamy materiały szkoleniowe

  Uczestnicy szkolenia otrzymają Zaświadczenie według wzoru Ministerstwa Edukacji Narodowej, dokument państwowy.

  Dodatkowo można zamówić Certyfikat w języku polskim, angielskim lub niemieckim za dodatkową opłatą 20 zł/szt. 

  Rezerwacja miejsca – zapis on-line

  Dokumentacja w pracy biurowej

  Program szkolenia obejmuje zagadnienia:

  • obieg pism
  • przechowywanie i archiwizacja dokumentów
  • zasady sporządzania pism
  • rodzaje pism

  Zapewniamy materiały szkoleniowe

  Uczestnicy szkolenia otrzymają Zaświadczenie według wzoru Ministerstwa Edukacji Narodowej, dokument państwowy.

  Dodatkowo można zamówić Certyfikat w języku polskim, angielskim lub niemieckim za dodatkową opłatą 20 zł/szt. 

  Rezerwacja miejsca – zapis on-line

  Spotkanie biznesowe

  Program szkolenia obejmuje zagadnienia:

  • pojęcie spotkania służbowego,
  • rodzaje spotkań służbowych,
  • cele i tematyka spotkań służbowych,
  • zawiadomienie o spotkaniu służbowym,
  • przygotowanie sali,
  • przebieg spotkania służbowego,
  • zasady savoir-vivre`u

  Zapewniamy materiały szkoleniowe

  Uczestnicy szkolenia otrzymają Zaświadczenie według wzoru Ministerstwa Edukacji Narodowej, dokument państwowy.

  Dodatkowo można zamówić Certyfikat w języku polskim, angielskim lub niemieckim za dodatkową opłatą 20 zł/szt. 

  Rezerwacja miejsca – zapis on-line

  Neurologiczne podstawy rozwoju dziecka do 3 r.ż.

  Program szkolenia obejmuje zagadnienia:

  • etapy rozwoju dziecka w poszczególnych kwartałach życia dziecka do 3 r.ż.

  • zalecenia neurologiczne

  Zapewniamy materiały szkoleniowe

  Uczestnicy szkolenia otrzymają Zaświadczenie według wzoru Ministerstwa Edukacji Narodowej, dokument państwowy.

  Dodatkowo można zamówić Certyfikat w języku polskim, angielskim lub niemieckim za dodatkową opłatą 20 zł/szt. 

  Rezerwacja miejsca – zapis on-line

  Źródła szans i zagrożeń dla rozwoju dziecka do 3 r.ż.

  Program szkolenia obejmuje zagadnienia:

  • szanse i zagrożenia rozwoju dziecka

  • czynniki środowiskowo-wychowawcze

  • rodzaje zagrożeń rozwoju dziecka

  Uczestnicy szkolenia otrzymają Zaświadczenie według wzoru Ministerstwa Edukacji Narodowej, dokument państwowy.

  Dodatkowo można zamówić Certyfikat w języku polskim, angielskim lub niemieckim za dodatkową opłatą 20 zł/szt. 

  Rezerwacja miejsca – zapis on-line

  Dokumentacja medyczna

  Program szkolenia obejmuje zagadnienia:

   • Podstawy prawne

   •  Zadania i cele dokumentacji medycznej

   •  Wymagania dla dokumentacji medycznej

   •  Podział dokumentacji medycznej

   •  Przechowywanie i udostępnianie dokumentacji medycznej

   •  Wymagania dotyczące dokumentacji prowadzonej w postaci elektronicznej

   •  Dokumentacja medyczna a ustawa o ochronie danych osobowych

  Uczestnicy szkolenia otrzymają Zaświadczenie według wzoru Ministerstwa Edukacji Narodowej, dokument państwowy.

  Dodatkowo można zamówić Certyfikat w języku polskim, angielskim lub niemieckim za dodatkową opłatą 20 zł/szt. 

  Rezerwacja miejsca – zapis on-line

  Obsługa systemu eWUŚ

  Program szkolenia obejmuje zagadnienia:

  • charakterystyka systemu

  • podstawy prawne wprowadzenia systemu

  • ubezpieczenie zdrowotne eWUŚ

  • dowody ubezpieczenia

  • Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego EKUZ

  Zapewniamy materiały szkoleniowe

  Uczestnicy szkolenia otrzymają Zaświadczenie według wzoru Ministerstwa Edukacji Narodowej, dokument państwowy.

  Dodatkowo można zamówić Certyfikat w języku polskim, angielskim lub niemieckim za dodatkową opłatą 20 zł/szt. 

  Rezerwacja miejsca – zapis on-line

  Masaż bańką chińską z elementami drenażu limfatycznego i body wrappingiem

  Program szkolenia obejmuje zagadnienia:

  • rodzaje baniek używanych do masażu i ich konserwacja 

  • zabieg antycelluitowy  body wrapping, zasady wykonywania

  • elementy masażu limfatycznego
  • wskazania i przeciwskazania do zabiegów antycelluitowych

  • tok masażu

  Zapewniamy materiały szkoleniowe

  Uczestnicy szkolenia otrzymają Zaświadczenie według wzoru Ministerstwa Edukacji Narodowej, dokument państwowy.

  Dodatkowo można zamówić Certyfikat w języku polskim, angielskim lub niemieckim za dodatkową opłatą 20 zł/szt. 

  Rezerwacja miejsca – zapis on-line

  Masaż liftingujący twarzy, szyi i dekoltu

  Program szkolenia obejmuje zagadnienia:

  • podstawy anatomii twarzy

  • przeciwskazania i wskazania do zabiegu

  • wpływ masażu liftingującego na skórę twarzy

  • techniki wykorzystywane podczas zabiegu

  Zapewniamy materiały szkoleniowe

  Uczestnicy szkolenia otrzymają Zaświadczenie według wzoru Ministerstwa Edukacji Narodowej, dokument państwowy.

  Dodatkowo można zamówić Certyfikat w języku polskim, angielskim lub niemieckim za dodatkową opłatą 20 zł/szt. 

  Rezerwacja miejsca – zapis on-line

  Masaż Shantala

  Program szkolenia obejmuje zagadnienia:

  • przygotowanie do zabiegu

  • zasady i metodyka zabiegu

  • wskazania i przeciwskazania do zabiegu

  • wpływ ciepła na organizm

  • właściwości odżywcze świecy
  • praktyczny trening masażu świecą

  Zapewniamy materiały szkoleniowe

  Uczestnicy szkolenia otrzymają Zaświadczenie według wzoru Ministerstwa Edukacji Narodowej, dokument państwowy.

  Dodatkowo można zamówić Certyfikat w języku polskim, angielskim lub niemieckim za dodatkową opłatą 20 zł/szt. 

  Rezerwacja miejsca – zapis on-line

  Masaż limfatyczny

  Program szkolenia obejmuje zagadnienia:

  • podstawy anatomii i fizjologii człowieka

  • wskazania i przeciwskazania, elementy masażu limfatycznego
  • drenażowe pozycje ułożeniowe

  • tok masażu – zajęcia praktyczne (masaż limfatyczny grzbietu, kończyn dolnych, kończyn górnych, twarzy) 

  Zapewniamy materiały szkoleniowe

  Uczestnicy szkolenia otrzymają Zaświadczenie według wzoru Ministerstwa Edukacji Narodowej, dokument państwowy.

  Dodatkowo można zamówić Certyfikat w języku polskim, angielskim lub niemieckim za dodatkową opłatą 20 zł/szt. 

  Rezerwacja miejsca – zapis on-line

  Masaż dłoni i stóp z maską miodową

  Program szkolenia obejmuje zagadnienia:

  • wpływ masażu na organizm człowieka
  • wskazania i przeciwskazania do wykonania zabiegu

  • przygotowanie do zabiegu

  • zasady i metodyka zabiegu

  Zapewniamy materiały szkoleniowe

  Uczestnicy szkolenia otrzymają Zaświadczenie według wzoru Ministerstwa Edukacji Narodowej, dokument państwowy.

  Dodatkowo można zamówić Certyfikat w języku polskim, angielskim lub niemieckim za dodatkową opłatą 20 zł/szt. 

  Rezerwacja miejsca – zapis on-line

  Masaż pałeczkami bambusowymi-PRZEDSPRZEDAŻ

  Program szkolenia obejmuje zagadnienia:

  • przygotowanie do zabiegu, higiena
  • przeciwwskazania i wskazania do zabiegu
  • zasady i metodyka zabiegu

  Zapewniamy materiały szkoleniowe

  Uczestnicy szkolenia otrzymają Zaświadczenie według wzoru Ministerstwa Edukacji Narodowej, dokument państwowy.

  Dodatkowo można zamówić Certyfikat w języku polskim, angielskim lub niemieckim za dodatkową opłatą 20 zł/szt. 

  Rezerwacja miejsca – zapis on-line

  Masaż gorącą czekoladą-PRZEDSPRZEDAŻ

  Program szkolenia obejmuje zagadnienia:

  • przygotowanie do zabiegu, higiena
  • przeciwwskazania i wskazania do zabiegu
  • zasady i metodyka zabiegu

  Zapewniamy materiały szkoleniowe

  Uczestnicy szkolenia otrzymają Zaświadczenie według wzoru Ministerstwa Edukacji Narodowej, dokument państwowy.

  Dodatkowo można zamówić Certyfikat w języku polskim, angielskim lub niemieckim za dodatkową opłatą 20 zł/szt. 

  Rezerwacja miejsca – zapis on-line

  Masaż gorącymi kamieniami-PRZEDSPRZEDAŻ

  Program szkolenia obejmuje zagadnienia:

  • przygotowanie do zabiegu, higiena
  • przeciwwskazania i wskazania do zabiegu
  • zasady i metodyka zabiegu

  Zapewniamy materiały szkoleniowe

  Uczestnicy szkolenia otrzymają Zaświadczenie według wzoru Ministerstwa Edukacji Narodowej, dokument państwowy.

  Dodatkowo można zamówić Certyfikat w języku polskim, angielskim lub niemieckim za dodatkową opłatą 20 zł/szt. 

  Rezerwacja miejsca – zapis on-line

  Laminowanie, lifting rzęs i brwi

  Program szkolenia obejmuje zagadnienia:

  • Omówienie struktury włosa
  • Zdrowie, higiena i bezpieczeństwo pracy podczas wykonywania zabiegu Lifting rzęs, Botox rzęs, Laminacja rzęs
  • Wskazania i przeciwwskazania do liftingu, botoksu i laminacji
  • Charakterystyka zabiegu i omówienie poszczególnych produktów
  • Zasady doboru stylizacji rzęs do kształtu oka
  • Przygotowanie Klientki do zabiegu Liftingu rzęs i brwi, Botoksu rzęs i brwi, Laminacji rzęs i brwi
  • Schemat zabiegu Lifting rzęs i brwi, Botox rzęs i brwi, Laminacja rzęs i brwi z dokładnym omówieniem poszczególnych etapów
  • Wykonywanie zabiegu na „żywym oku” (na modelkach)
  • Wskazania do pielęgnacji domowej po zabiegu Lifting rzęs i brwi, – Botox rzęs i brwi, Laminacja rzęs i brwi

  Zapewniamy materiały szkoleniowe

  Uczestnicy szkolenia otrzymają Zaświadczenie według wzoru Ministerstwa Edukacji Narodowej, dokument państwowy.

  Dodatkowo można zamówić Certyfikat w języku polskim, angielskim lub niemieckim za dodatkową opłatą 20 zł/szt. 

  Rezerwacja miejsca – zapis on-line

  Henna pudrowa

  Program szkolenia obejmuje zagadnienia:

  • Metody stylizacji brwi
  • Omówienie produktów do wykonania zabiegu
  • Przeciwwskazania do zabiegu
  • Wyznaczenie geometrii brwi
  • Indywidualny dobór koloru
  • Technika wykonania stylizacji brwi aplikacją henny pudrowej

  Zapewniamy materiały szkoleniowe

  Uczestnicy szkolenia otrzymają Zaświadczenie według wzoru Ministerstwa Edukacji Narodowej, dokument państwowy.

  Dodatkowo można zamówić Certyfikat w języku polskim, angielskim lub niemieckim za dodatkową opłatą 20 zł/szt. 

  Rezerwacja miejsca – zapis on-line

  Makijaż dzienny

  Program szkolenia obejmuje zagadnienia:

  • analiza kosmetyków wykorzystywanych w trakcie wykonania makijażu dziennego
  • analiza kształtu twarzy, oka, ustalenie rodzaju cery i dobór odpowiedniego rodzaju podkładu

  • omówienie akcesoriów oraz kosmetyków używanych w trakcie wykonywania makijażu
  • dobór kolorystyki makijażu do typu urody
  • wykonanie zabiegu (dobór podkładu, ukrywania cieni pod oczami, techniki poprawnego nakładania na kości policzkowe różu i rozświetlacza, delikatne cieniowania oka, podkreślenie brwi, symetryczna kreska i wiele innych przydatnych trików).

  Zapewniamy materiały szkoleniowe

  Uczestnicy szkolenia otrzymają Zaświadczenie według wzoru Ministerstwa Edukacji Narodowej, dokument państwowy.

  Dodatkowo można zamówić Certyfikat w języku polskim, angielskim lub niemieckim za dodatkową opłatą 20 zł/szt. 

  Rezerwacja miejsca – zapis on-line

  Makijaż glow

  Program szkolenia obejmuje zagadnienia:

  • konturowanie, modelowanie twarzy, rozświetlenie twarzy na mokro i sucho
  • stylizacja brwi

  • idealna kreska
  • malowanie i cieniowanie oka różnymi technikami
  • dobór rzęs do danego kształtu oka
  • makijaż ust.

  Zapewniamy materiały szkoleniowe

  Uczestnicy szkolenia otrzymają Zaświadczenie według wzoru Ministerstwa Edukacji Narodowej, dokument państwowy.

  Dodatkowo można zamówić Certyfikat w języku polskim, angielskim lub niemieckim za dodatkową opłatą 20 zł/szt. 

  Rezerwacja miejsca – zapis on-line


  Kompleksowe kursy online

  Sprawdź naszą ofertę- kursy online Eureka Centrum Kursowe- dostępne do zakupu w naszym sklepie https://sklep.ckeureka.pl/

  WYJĄTKOWA WAKACYJNA PROMOCJA NA KURSY ON-LINE

  KAŻDY KURS – 50 % !!!

  ZAPRASZAMY DO ZAPISÓW