KURSY ROCZNE
KURSY SEMESTRALNE
4 stycznia 2017
kurs-kompetencji-spolecznej.
KURSY KOMPETENCJI SPOŁECZNYCH
4 stycznia 2017

KURSY KOMPETENCJI OSOBISTYCH

KURSY ADMINISTRACYJNO-KSIĘGOWE

[/accordion_item]

Sztuka autoprezentacji

Kurs realizowany w wymiarze 8 godzin.

Program szkolenia obejmuje zagadnienia:

 • definicja autoprezentacji
 • budowanie wizerunku
 • techniki prezentacji
 • mocne i słabe strony
 • błędy popełniane podczas autoprezentacji

Zapewniamy materiały szkoleniowe.

Uczestnicy szkolenia otrzymają Zaświadczenie według wzoru Ministerstwa Edukacji Narodowej, dokument państwowy.

Dodatkowo można zamówić Certyfikat w języku polskim, angielskim lub niemieckim za dodatkową opłatą 20 zł/szt. 

Rezerwacja miejsca – zapis on-line

Rekrutacja i selekcja pracowników

Kurs realizowany w wymiarze 8 godzin.

Program szkolenia obejmuje zagadnienia:

– Rola rekrutacji i selekcji w zarządzaniu zasobami ludzkimi

– Tworzenie i stosowanie narzędzi doboru personelu

– Dobór strategii rekrutacyjnej do metod zarządzania personelem

– Rola i zadania menadżera w procesie rekrutacji

– Przygotowanie procesu rekrutacyjnego

– Dobór źródeł pozyskiwania kandydatów, przygotowanie ogłoszenia rekrutacyjnego

– Metody selekcji kandydatów, modele prowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej

– Rozmowa rekrutacyjna, narzędzia pomocne w procesie rekrutacji

– Aspekty prawne procesu rekrutacji

– Sporządzanie raportu z charakterystyki kandydatów, wybór kandydata

– Wdrożenie pracownika jako zakończenie rekrutacji

– Ocena po okresie próbnym

Zapewniamy materiały szkoleniowe.

Uczestnicy szkolenia otrzymają Zaświadczenie według wzoru Ministerstwa Edukacji Narodowej, dokument państwowy.

Dodatkowo można zamówić Certyfikat w języku polskim, angielskim lub niemieckim za dodatkową opłatą 20 zł/szt. 

Rezerwacja miejsca – zapis on-line

Sztuka wywierania wpływu

Kurs realizowany w wymiarze 8 godzin.

Program szkolenia obejmuje zagadnienia:

– Sztuka perswazji

– Manipulacja – jak ją rozpoznać

– Sposoby obrony przed manipulacją

– Sposoby budowania przewagi podczas rozmowy

– Narzędzia wywierania wpływu – przekonywanie

– Sposoby radzenia sobie w sytuacjach konfliktowych

– Sposoby budowania dobrych relacji

– Znaczenie wykorzystywanego języka podczas komunikacji

Zapewniamy materiały szkoleniowe.

Uczestnicy szkolenia otrzymają Zaświadczenie według wzoru Ministerstwa Edukacji Narodowej, dokument państwowy.

Dodatkowo można zamówić Certyfikat w języku polskim, angielskim lub niemieckim za dodatkową opłatą 20 zł/szt. 

Rezerwacja miejsca – zapis on-line

Zarządzania czasem

Kurs realizowany w wymiarze 8 godzin.

Program szkolenia obejmuje zagadnienia:

– Korzyści płynące z efektywnego zarządzania czasem

– Przyczyny złego gospodarowania własnym czasem

– Znaczenie wytyczania celów

– Podstawowe zasady organizowania czasu i miejsca pracy

– Techniki zarządzania czasem własnym

– Znaczenie kontroli czasu

– Znaczenie delegowania uprawnień w organizacji

Zapewniamy materiały szkoleniowe.

Uczestnicy szkolenia otrzymają Zaświadczenie według wzoru Ministerstwa Edukacji Narodowej, dokument państwowy.

Dodatkowo można zamówić Certyfikat w języku polskim, angielskim lub niemieckim za dodatkową opłatą 20 zł/szt. 

Rezerwacja miejsca – zapis on-line

Zarządzania stresem

Kurs realizowany w wymiarze 8 godzin.

Program szkolenia obejmuje zagadnienia:

– Wyjaśnienie pojęcia”stres” i przyczyny jego powstawania

– Skutki występowania stresu, sposoby radzenia sobie ze stresem

– Objawy stresu

– Rodzaje sytuacji stresowych

– Rola komunikacji w sytuacjach stresowych

– Wpływ stresu na relacje osobiste oraz zawodowe

– Sztuka kontrolowania emocji

Zapewniamy materiały szkoleniowe.

Uczestnicy szkolenia otrzymają Zaświadczenie według wzoru Ministerstwa Edukacji Narodowej, dokument państwowy.

Dodatkowo można zamówić Certyfikat w języku polskim, angielskim lub niemieckim za dodatkową opłatą 20 zł/szt. 

Rezerwacja miejsca – zapis on-line

Komunikacji interpersonalnej

Kurs realizowany w wymiarze 8 godzin.

Program szkolenia obejmuje zagadnienia:

– Wstęp do komunikacji interpersonalnej

– Kanały przepływu informacji, precyzyjny komunikat, bariery w komunikacji

– Sztuka autoprezentacji

– Komunikacja niewerbalna

– Rola komunikacji w sytuacjach stresowych

– Znaczenie asertywności

– Rola komunikacji w organizacji, komunikacja w relacji z klientem

Zapewniamy materiały szkoleniowe.

Uczestnicy szkolenia otrzymają Zaświadczenie według wzoru Ministerstwa Edukacji Narodowej, dokument państwowy.

Dodatkowo można zamówić Certyfikat w języku polskim, angielskim lub niemieckim za dodatkową opłatą 20 zł/szt. 

Rezerwacja miejsca – zapis on-line

Psychologia i socjologia

Kurs realizowany w wymiarze 40 godzin.

Program szkolenia obejmuje zagadnienia:

 • Psychologia ogólna, Psychologia rozwojowa, Psychologia kliniczna
 • Psychiatria, Psychologia percepcji
 • Psychologia rodziny I wychowania, Psychologia osobowości, Główne nurty psychoterapeutyczne
 • Diagnostyka w psychologii, Najciekawsze eksperymenty psychologiczne, Interwencja kryzysowa
 • Wypalenie zawodowe, Komunikacja interpersonalna
 • Stres w ujęciu psychologicznym + techniki antystresowe, Elementy socjologii

Zapewniamy materiały szkoleniowe.

Uczestnicy szkolenia otrzymają Zaświadczenie według wzoru Ministerstwa Edukacji Narodowej, dokument państwowy.

Dodatkowo można zamówić Certyfikat w języku polskim, angielskim lub niemieckim za dodatkową opłatą 20 zł/szt. 

Rezerwacja miejsca – zapis on-line