KURSY MASAŻU
KURSY MASAŻU Stacjonarne
4 stycznia 2022
KURS-URODY
KURS URODY Stacjonarne
4 września 2022

KURSY MEDYCZNE Stacjonarne

Obsługa programu KS SOMED

Kurs realizowany w wymiarze 16 godzin.

W trybie weekendowym lub wieczorowym.

Program szkolenia obejmuje zagadnienia:

 • Wprowadzenie.
 • Obsługa Terminarza.
 • Terminarz dzienny i tygodniowy.
 • Dodawanie/usuwanie grafiku pracy pracownika/gabinetu
 • Dodawanie/usuwanie terminów pracy pracownika/gabinetu
 • Dodawanie/usuwanie terminów wolnych od pracy pracownika/gabinetu
 • Wprowadzanie tygodniowego terminarza pracy
 • Ustalanie dnia wolnego dla całej jednostki. Wydruk grafiku pracy pracownika/gabinetu
 • Wyszukiwanie grafiku pracownika/gabinetu Przenoszenie ustawień pomiędzy terminarzami pracowników/gabinetów.
 • Rezerwacja wizyty
 • Rezerwacja kilku wizyt na ten sam termin.
 • Wstawianie wizyty między terminy
 • Dodawanie terminu do listy rezerwacji.
 • Usunięcie zarezerwowanej wizyty
 • Zmiana terminu rezerwacji
 • Edycja zarezerwowanej wizyty
 • Wykonanie wizyty
 • Dodatkowa funkcjonalność
 • Przenoszenie wizyt
 • Wyszukiwanie wolnych terminów
 • Zaawansowane wyszukiwanie. Anuluj wyszukiwanie
 • Odrzucanie wizyt, które się nie odbyły
 • Zlecenie na leki (receptę)
 • Skanowanie dokumentacji pacjenta
 • Obieg dokumentacji
 • Lista rezerwowa
 • Notatnik recepcji

Zapewniamy materiały szkoleniowe

Uczestnicy szkolenia otrzymają Zaświadczenie według wzoru Ministerstwa Edukacji Narodowej, dokument państwowy.

Dodatkowo można zamówić Certyfikat w języku polskim, angielskim lub niemieckim za dodatkową opłatą 20 zł/szt.

Rezerwacja miejsca – zapis on-line

Opiekun osoby starszej ze specjalizacją Asystenta

Kurs opiekuna osób starszych realizowany w wymiarze 100 godzin.

Program szkolenia obejmuje zagadnienia:

 • Podstawy opieki nad osobą starszą, chorą niesamodzielną
 • Anatomia, fizjologia patologia
 • Pracownia zabiegóhigienicznych pielęgnacyjnych
 • Opieka nad osobą niepełnosprawną – specjalizacja
 • Pracownia czynności opiekuńczych

Kurs skierowany jest do osób:

 • które ukończył18 lat mają predyspozycje psychofizyczne do wykonywania zawodu opiekuna osóstarszych niepełnosprawnych
 • pracujących osobami starszymi, chorymi niepełnosprawnymi chcące podnieść swoje kwalifikacje
 • chcących podjąć zatrudnienie charakterze opiekuna osoby starszej   i niepełnosprawnej, ale nie posiadają wykształcenia średniego
 • które sprawują opiekę nad bliską osobą starszą lub niepełnosprawną, ale brak im wystarczającej wiedzy umiejętności do dalszej opieki

Gdzie można znaleźć pracę:

 • na oddziałach szpitalnych oraz domach pacjenta
 • zakładach opiekuńczo – pielęgnacyjnych oraz leczniczych
 • domach pomocy społecznej
 • państwowych prywatnych instytucjach zajmujących się osobami chorymi lub niesamodzielnymi różnym wiek

Zapewniamy materiały szkoleniowe

Uczestnicy szkolenia otrzymają Zaświadczenie według wzoru Ministerstwa Edukacji Narodowej, dokument państwowy.

Dodatkowo można zamówić Certyfikat w języku polskim, angielskim lub niemieckim za dodatkową opłatą 20 zł/szt. 

Rezerwacja miejsca – zapis on-line

Opiekun w żłobku lub klubie dziecięcym

Kurs realizowany w wymiarze 280 godzin

Program szkolenia obejmuje m.in. zagadnienia:

 • Psychopedagogiczne podstawy rozwoju jednostki

  – Adaptacja jako rezultat rozwoju

– Przebieg rozwoju jednostki w cyklu życia

– Uwarunkowania procesu rozwoju jednostki

– Osiągnięcia rozwojowe w poszczególnych etapach życia jednostki

 • Rozwój dziecka w okresie wczesnego dzieciństwa

– Zadania rozwojowe w okresie niemowlęcym i poniemowlęcym

– Aspekty rozwoju dziecka- charakterystyka zmian w zakresie rozwoju poznawczego, psychospołecznego i motorycznego na poszczególnych etapach życia dziecka

– Źródła szans i zagrożeń dla rozwoju dziecka w wieku do lat 3

–  Neurologiczne podstawy rozwoju dziecka

–  Mechanizmy rozwoju dziecka

 • Stymulowanie wszechstronnego rozwoju dziecka

– Rozpoznawanie potrzeb rozwojowych dziecka

– Planowanie i dokumentowanie rozwoju dziecka w codziennych sytuacjach

– Kreowanie przedmiotowego i społecznego środowiska rozwoju dziecka

– Opieka pielęgnacyjna i zdrowotna nad dzieckiem prawidłowo i nieprawidłowo rozwijającym się

– Zabawa jako podstawowa forma aktywności dziecka

– Wprowadzenie dziecka w kulturę

– Budowanie relacji społecznych z dzieckiem, rodzicami i lokalnymi służbami odpowiedzialnymi za rozwój dziecka

 • Kompetencje opiekuna dziecka

– Odpowiedzialność prawna opiekuna

– Podstawy medycyny ratunkowej

– Przepisy bezpieczeństwa i higieny pracy

– Umiejętność radzenia sobie ze stresem i rozwiązywanie problemów

– Emisja głosu

 • Praktyki zawodowe

Program szkolenia Eureka Centrum Kursowe został zatwierdzony przez Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, zgodnie §1 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 marca 2011 w sprawie zakresu programów szkoleń dla opiekuna w żłobku lub klubie dziecięcym.

Zapewniamy:

 • zajęcia teoretyczne i praktyczne w wymiarze 200 godzin dydaktycznych oraz 80 godzin praktyki w żłobku.
 • Zaświadczenie wydane na podstawie Ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi do lat 3 oraz rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 marca 2011 r. wraz z suplementem
 • materiały szkoleniowe w formie skryptu
 • uzyskanie kwalifikacji opiekuna w żłobku i klubie dziecięcym, opieki nad dziećmi do 3 roku życia
 • Decyzja Ministra Rodziny, Pracy i Polityki społecznej nr 31/2018

Rezerwacja miejsca – zapis on-line

Rejestratorka medyczna

Kurs realizowany w wymiarze 28 godzin.

Program szkolenia obejmuje zagadnienia:

 • Organizacja pracy rejestracji
 • Dokumentacja usług zdrowotnych
 • Sprawozdawczość statystyczna i finansowa
 • Kalkulacja usług medycznych
 • Technika biurowa
 • Etyka zawodu
 • Praca w programie mMedica

Zapewniamy materiały szkoleniowe

Uczestnicy szkolenia otrzymają Zaświadczenie według wzoru Ministerstwa Edukacji Narodowej, dokument państwowy.

Dodatkowo można zamówić Certyfikat w języku polskim, angielskim lub niemieckim za dodatkową opłatą 20 zł/szt. 

Rezerwacja miejsca – zapis on-line

Rejestratorka medyczna ze specjalizacją Sekretarka medyczna- kurs semestralny

Kurs realizowany w wymiarze  100 godzin.

Program szkolenia obejmuje zagadnienia:

 • organizacja pracy rejestracji
 • dokumentacja medyczna i archiwizacja
 • obsługa pacjenta
 • obsługa programu mMedica
 • trening umiejętności społecznych
 • podstawy anatomii i pierwsza pomoc
  Specjalizacja Sekretarki medycznej

Dodatkowo certyfikat w języku polskim i angielskim GRATIS!

Zapewniamy materiały szkoleniowe

Uczestnicy szkolenia otrzymają Zaświadczenie według wzoru Ministerstwa Edukacji Narodowej, dokument państwowy.

Rezerwacja miejsca – zapis on-line

Pierwsza pomoc przedlekarska

Kurs realizowany w wymiarze 6 godzin.

Program szkolenia obejmuje zagadnienia:

 • Działania podczas wypadków komunikacyjnych:
 • działania podczas wypadku komunikacyjnego,
 • zabezpieczenie miejsca zdarzenia,
 • określenia mechanizmu urazu,
 • segregacji poszkodowanych,
 • wezwania Straży Pożarnej,
 • zabezpieczenie agresywnych krwawień,
 • przekazaniu wiarygodnych informacji dyspozytorowi
 • Centrum Powiadamiania Ratunkowego,
 • oparzeń,
 • złamań.
 • Działania podczas zaostrzenia chorób:
 • Szybkiego rozpoznania stanu poszkodowanego
 • komunikacji z poszkodowanym,
 • braku oddechu u poszkodowanego dorosłego,
 • postępowania podczas napadu epilepsji,
 • postępowania podczas zasłabnięć,
 • postępowania podczas duszności i bólu klatki piersiowej,
 • postępowania podczas cukrzycy,
 • odpowiedniego ułożenia.

Zapewniamy materiały szkoleniowe

Uczestnicy szkolenia otrzymają Zaświadczenie według wzoru Ministerstwa Edukacji Narodowej, dokument państwowy.

Dodatkowo można zamówić Certyfikat w języku polskim, angielskim lub niemieckim za dodatkową opłatą 20 zł/szt. 

Rezerwacja miejsca – zapis on-line

Kurs Język migowy w placówkach medycznych

Kurs realizowany w wymiarze 30 godzin.

Program szkolenia obejmuje zagadnienia:

 • 30 godzin dydaktycznych teorii i praktyki
 • skrypt w formie elektronicznej
 • wszelkie materiały szkoleniowe do zajęć praktycznych
 • wsparcie i pomoc na każdym etapie realizacji kursu
 • Zaświadczenie według wzoru Ministerstwa Edukacji Narodowej, dokument państwowy
 • Certyfikat w języku polskim, angielskim lub niemieckim za dodatkową opłatą 20 zł/szt
 • stałe rabaty dla Absolwentów

Zapewniamy materiały szkoleniowe

Uczestnicy szkolenia otrzymają Zaświadczenie według wzoru Ministerstwa Edukacji Narodowej, dokument państwowy.

Dodatkowo można zamówić Certyfikat w języku polskim, angielskim lub niemieckim za dodatkową opłatą 20 zł/szt.

Rezerwacja miejsca – zapis on-line

Kurs Skaling i piaskowanie - NOWOŚĆ

Kurs realizowany w wymiarze 8 godzin

Program szkolenia obejmuje zagadnienia:

 • Wady i zalety koferdamu, rodzaje i zastosowanie koferdamu, koferdam krok po kroku, trudne przypadki i rozwiązywanie problemów.
 • Prawidłowa pozycja pacjenta oraz asystentki/higienistki.
 • Instrumenty ręczne- budowa, rodzaje, zastosowanie kiret.
 • Skalery mechaniczne- podział końcówek, techniki pracy, rodzaje podparć.
 • Rola polerowania w profesjonalnym usuwaniu złogów.
 • Piaskowanie –wskazania, rodzaje proszków profilaktycznych, postępowanie pozabiegowe.
 • Zalecenia pozabiegowe
 • WARSZTAT PRAKTYCZNY – ćwiczenia wykonywane na pacjencie.

Zapewniamy materiały szkoleniowe

Uczestnicy szkolenia otrzymają Zaświadczenie według wzoru Ministerstwa Edukacji Narodowej, dokument państwowy.

Dodatkowo można zamówić Certyfikat w języku polskim, angielskim lub niemieckim za dodatkową opłatą 20 zł/szt. 

Rezerwacja miejsca – zapis on-line

Specjalistyczne kursy medyczne w Szkole Eureka to możliwość znalezienia
odpowiedzialnego zawodu

Z nami zdobędziesz solidne wykształcenie i staniesz się wykwalifikowanym opiekunem osób starszych. Odpowiedni kurs opiekuna seniorów pozwoli Ci na zdobycie odpowiednich zaświadczeń i uprawnień do wykonywania tego zawodu. W naszym społeczeństwie jest coraz więcej osób wymagających specjalistycznej opieki, dlatego wychodząc na przeciw tym oczekiwaniom, oferujemy kursy opiekuna osób starszych. Oprócz tego możesz zdecydować się na kurs asystentki stomatologicznej, rejestratorki medycznej, opiekunki do dzieci czy odbyć szkolenie z pierwszej pomocy przedlekarskiej.

Możesz także sprawdzić inne kursy medyczne,  które z pewnością spowodują podniesienie twoich kwalifikacji zawodowych dzięki, którym staniesz się atrakcyjną osobą na rynku pracy. Poszerzanie swoich umiejętności i zdolności to inwestycja na całe życie, warto o tym pamiętać. Sprawdź także inne specjalistyczne kursy z oferty szkoły Eureka – Nowoczesna Edukacja dla każdego.