KURSY ADMINISTRACYJNO-KSIĘGOWE Stacjonarne
4 stycznia 2017
KURSY ZAWODOWE
KURSY ZAWODOWE Stacjonarne
4 stycznia 2017

KURSY SPECJALISTYCZNE

Ochrona danych osobowych dla osób zajmujących się ochroną danych osobowych i Administratorów Bezpieczeństwa Informacji

Kurs realizowany w wymiarze 14 godzin.

Program szkolenia obejmuje zagadnienia:

 • rejestracja zbiorów, kontrole wewnętrzne, sprawozdawczość, nadzór nad dokumentacją,
 • szkolenia wewnętrzne/zapoznanie osób z zasadami ochrony danych osobowych,
 • prowadzenie wewnętrznego rejestru zbiorów
 • procedura rejestracji ABI w GIODO.
 • prawidłowe przetwarzanie danych osobowych
 • polityka bezpieczeństwa informacji i instrukcji zarządzania systemem informatycznym oraz informacje odnośnie stosowanych zabezpieczeń oraz ich przykłady

Zapewniamy materiały szkoleniowe.

Uczestnicy szkolenia otrzymają Zaświadczenie według wzoru Ministerstwa Edukacji Narodowej, dokument państwowy.

Dodatkowo można zamówić Certyfikat w języku polskim, angielskim lub niemieckim za dodatkową opłatą 20 zł/szt.  

Rezerwacja miejsca – zapis on-line


Specjalista ds. marketingu i handlu

Kurs realizowany w wymiarze 40 godzin.

Program szkolenia obejmuje zagadnienia:

 • nawiązywania, nadzorowania oraz podtrzymywania kontaktów handlowych z odbiorcami usług
 • negocjowania warunków kontraktów
 • profesjonalnej obsługi klienta, nowoczesnych technik sprzedaży
 • działalności z zakresu PR
 • kreowania wizerunku firmy

Zapewniamy materiały szkoleniowe.

Uczestnicy szkolenia otrzymają Zaświadczenie według wzoru Ministerstwa Edukacji Narodowej, dokument państwowy.

Dodatkowo można zamówić Certyfikat w języku polskim, angielskim lub niemieckim za dodatkową opłatą 20 zł/szt.  

Rezerwacja miejsca – zapis on-line

Kosztorysant budowlany

Kurs realizowany w wymiarze 40 godzin.

Program szkolenia obejmuje zagadnienia:

 • Podstawy techniczne, rzeczowe i finansowe kosztorysowani
 • Proces inwestycyjny, zlecanie robót budowlanych
 • Rodzaje kosztorysów , normy kosztorysowania
 • Zasady przedmiarowania i obmiarowania robót
 • Kalkulacja składników ceny kosztorysowej.
 • Kosztorys budowlany-metody kosztorysowania.
 • Przetargi na roboty budowlane wraz z opracowaniem dokumentacji
 • Wspomaganie komputerowe kosztorysowania

Zapewniamy materiały szkoleniowe.

Uczestnicy szkolenia otrzymają Zaświadczenie według wzoru Ministerstwa Edukacji Narodowej, dokument państwowy.

Dodatkowo można zamówić Certyfikat w języku polskim, angielskim lub niemieckim za dodatkową opłatą 20 zł/szt.  

Rezerwacja miejsca – zapis on-line