KURSY ROCZNE
4 stycznia 2017
KURSY KOMPETENCJI SPOŁECZNYCH
4 stycznia 2017

KURSY KOMPETENCJI OSOBISTYCH

Odpowiedzialność zawodowa na poszczególnych stanowiskach pracy

Kurs realizowany w wymiarze 8 godzin.

Program szkolenia obejmuje zagadnienia:
– Odpowiedzialność
– Rodzaje odpowiedzialności pracowniczej
– Egzekwowanie odpowiedzialności
– Funkcje odpowiedzialności
– Odpowiedzialność dyscyplinarna a kodeksowa

Zapewniamy materiały szkoleniowe.

Uczestnicy szkolenia otrzymają Zaświadczenie według wzoru Ministerstwa Edukacji Narodowej, dokument państwowy.

Dodatkowo można zamówić Certyfikat w języku polskim, angielskim lub niemieckim za dodatkową opłatą 20 zł/szt. 

Rezerwacja miejsca – zapis on-line

Efektywnego poszukiwania pracy

Kurs realizowany w wymiarze 6 godzin.

Program szkolenia obejmuje zagadnienia:

 • dobre CV
 • przygotowanie do rozmowy kwalifikacyjnej
 • jak szukać pracy za granicą
 • metody efektywnego poszukiwania pracy
 • kursy podnoszące kwalifikacje
 • bezpłatne szkolenia z urzędu pracy

Zapewniamy materiały szkoleniowe.

Uczestnicy szkolenia otrzymają Zaświadczenie według wzoru Ministerstwa Edukacji Narodowej, dokument państwowy.

Dodatkowo można zamówić Certyfikat w języku polskim, angielskim lub niemieckim za dodatkową opłatą 20 zł/szt. 

Rezerwacja miejsca – zapis on-line


Sztuka autoprezentacji

Kurs realizowany w wymiarze 8 godzin.

Program szkolenia obejmuje zagadnienia:

 • definicja autoprezentacji
 • budowanie wizerunku
 • techniki prezentacji
 • mocne i słabe strony
 • błędy popełniane podczas autoprezentacji

Zapewniamy materiały szkoleniowe.

Uczestnicy szkolenia otrzymają Zaświadczenie według wzoru Ministerstwa Edukacji Narodowej, dokument państwowy.

Dodatkowo można zamówić Certyfikat w języku polskim, angielskim lub niemieckim za dodatkową opłatą 20 zł/szt. 

Rezerwacja miejsca – zapis on-line

Rekrutacja i selekcja pracowników

Kurs realizowany w wymiarze 8 godzin.

Program szkolenia obejmuje zagadnienia:

– Rola rekrutacji i selekcji w zarządzaniu zasobami ludzkimi

– Tworzenie i stosowanie narzędzi doboru personelu

– Dobór strategii rekrutacyjnej do metod zarządzania personelem

– Rola i zadania menadżera w procesie rekrutacji

– Przygotowanie procesu rekrutacyjnego

– Dobór źródeł pozyskiwania kandydatów, przygotowanie ogłoszenia rekrutacyjnego

– Metody selekcji kandydatów, modele prowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej

– Rozmowa rekrutacyjna, narzędzia pomocne w procesie rekrutacji

– Aspekty prawne procesu rekrutacji

– Sporządzanie raportu z charakterystyki kandydatów, wybór kandydata

– Wdrożenie pracownika jako zakończenie rekrutacji

– Ocena po okresie próbnym

Zapewniamy materiały szkoleniowe.

Uczestnicy szkolenia otrzymają Zaświadczenie według wzoru Ministerstwa Edukacji Narodowej, dokument państwowy.

Dodatkowo można zamówić Certyfikat w języku polskim, angielskim lub niemieckim za dodatkową opłatą 20 zł/szt. 

Rezerwacja miejsca – zapis on-line

Szkolenia i ścieżki rozwoju pracowników

Kurs realizowany w wymiarze 8 godzin.

Program szkolenia obejmuje zagadnienia:

– Metody stymulacji rozwoju pracowników

– Rozwój kariery jako instrument motywujący

– Zarządzanie talentami – szanse i zagrożenia

– Skuteczny dobór instytucji szkoleniowych

– Metody badania potrzeb szkoleniowych, konstruowanie programów szkoleniowych

– Formy i metody szkoleniowe

-Ocena efektywności szkoleń

Zapewniamy materiały szkoleniowe.

Uczestnicy szkolenia otrzymają Zaświadczenie według wzoru Ministerstwa Edukacji Narodowej, dokument państwowy.

Dodatkowo można zamówić Certyfikat w języku polskim, angielskim lub niemieckim za dodatkową opłatą 20 zł/szt. 

Rezerwacja miejsca – zapis on-line

Sztuka negocjacji

Kurs realizowany w wymiarze 8 godzin.

Program szkolenia obejmuje zagadnienia:

– Znaczenie negocjacji

– Rodzaje negocjacji oraz ich wady i zalety

– Omówienie poszczególnych faz negocjacji

– Znaczenie informacji o partnerach negocjacyjnych

– Etapy przygotowania się do negocjacji

– Najczęściej popełniane błędy negocjacyjne

-Sposoby radzenia sobie ze stresem w trakcie negocjacji

Sposoby obrony przed manipulacją

Zapewniamy materiały szkoleniowe.

Uczestnicy szkolenia otrzymają Zaświadczenie według wzoru Ministerstwa Edukacji Narodowej, dokument państwowy.

Dodatkowo można zamówić Certyfikat w języku polskim, angielskim lub niemieckim za dodatkową opłatą 20 zł/szt. 

Rezerwacja miejsca – zapis on-line

Sztuka wywierania wpływu

Kurs realizowany w wymiarze 8 godzin.

Program szkolenia obejmuje zagadnienia:

– Sztuka perswazji

– Manipulacja – jak ją rozpoznać

– Sposoby obrony przed manipulacją

– Sposoby budowania przewagi podczas rozmowy

– Narzędzia wywierania wpływu – przekonywanie

– Sposoby radzenia sobie w sytuacjach konfliktowych

– Sposoby budowania dobrych relacji

– Znaczenie wykorzystywanego języka podczas komunikacji

Zapewniamy materiały szkoleniowe.

Uczestnicy szkolenia otrzymają Zaświadczenie według wzoru Ministerstwa Edukacji Narodowej, dokument państwowy.

Dodatkowo można zamówić Certyfikat w języku polskim, angielskim lub niemieckim za dodatkową opłatą 20 zł/szt. 

Rezerwacja miejsca – zapis on-line

Zarządzania czasem

Kurs realizowany w wymiarze 8 godzin.

Program szkolenia obejmuje zagadnienia:

– Korzyści płynące z efektywnego zarządzania czasem

– Przyczyny złego gospodarowania własnym czasem

– Znaczenie wytyczania celów

– Podstawowe zasady organizowania czasu i miejsca pracy

– Techniki zarządzania czasem własnym

– Znaczenie kontroli czasu

– Znaczenie delegowania uprawnień w organizacji

Zapewniamy materiały szkoleniowe.

Uczestnicy szkolenia otrzymają Zaświadczenie według wzoru Ministerstwa Edukacji Narodowej, dokument państwowy.

Dodatkowo można zamówić Certyfikat w języku polskim, angielskim lub niemieckim za dodatkową opłatą 20 zł/szt. 

Rezerwacja miejsca – zapis on-line

Zarządzania stresem

Kurs realizowany w wymiarze 8 godzin.

Program szkolenia obejmuje zagadnienia:

– Wyjaśnienie pojęcia”stres” i przyczyny jego powstawania

– Skutki występowania stresu, sposoby radzenia sobie ze stresem

– Objawy stresu

– Rodzaje sytuacji stresowych

– Rola komunikacji w sytuacjach stresowych

– Wpływ stresu na relacje osobiste oraz zawodowe

– Sztuka kontrolowania emocji

Zapewniamy materiały szkoleniowe.

Uczestnicy szkolenia otrzymają Zaświadczenie według wzoru Ministerstwa Edukacji Narodowej, dokument państwowy.

Dodatkowo można zamówić Certyfikat w języku polskim, angielskim lub niemieckim za dodatkową opłatą 20 zł/szt. 

Rezerwacja miejsca – zapis on-line

Komunikacji interpersonalnej

Kurs realizowany w wymiarze 8 godzin.

Program szkolenia obejmuje zagadnienia:

– Wstęp do komunikacji interpersonalnej

– Kanały przepływu informacji, precyzyjny komunikat, bariery w komunikacji

– Sztuka autoprezentacji

– Komunikacja niewerbalna

– Rola komunikacji w sytuacjach stresowych

– Znaczenie asertywności

– Rola komunikacji w organizacji, komunikacja w relacji z klientem

Zapewniamy materiały szkoleniowe.

Uczestnicy szkolenia otrzymają Zaświadczenie według wzoru Ministerstwa Edukacji Narodowej, dokument państwowy.

Dodatkowo można zamówić Certyfikat w języku polskim, angielskim lub niemieckim za dodatkową opłatą 20 zł/szt. 

Rezerwacja miejsca – zapis on-line

 

Psychologia i socjologia

Kurs realizowany w wymiarze 40 godzin.

Program szkolenia obejmuje zagadnienia:

 • Psychologia ogólna, Psychologia rozwojowa, Psychologia kliniczna
 • Psychiatria, Psychologia percepcji
 • Psychologia rodziny I wychowania, Psychologia osobowości, Główne nurty psychoterapeutyczne
 • Diagnostyka w psychologii, Najciekawsze eksperymenty psychologiczne, Interwencja kryzysowa
 • Wypalenie zawodowe, Komunikacja interpersonalna
 • Stres w ujęciu psychologicznym + techniki antystresowe, Elementy socjologii

Zapewniamy materiały szkoleniowe.

Uczestnicy szkolenia otrzymają Zaświadczenie według wzoru Ministerstwa Edukacji Narodowej, dokument państwowy.

Dodatkowo można zamówić Certyfikat w języku polskim, angielskim lub niemieckim za dodatkową opłatą 20 zł/szt. 

Rezerwacja miejsca – zapis on-line