KURSY KOMPETENCJI OSOBISTYCH
4 stycznia 2017
KURSY FOTOGRAFICZNE i MULTIMEDIALNE
4 stycznia 2017

KURSY KOMPETENCJI SPOŁECZNYCH

Animator czasu wolnego

Kurs realizowany w wymiarze 40 godzin.

Program szkolenia obejmuje zagadnienia:
– wprowadzenie teoretyczne
– autoprezentacja
– warsztaty pracy przed publicznością
– skuteczna komunikacja z gośćmi/ klientami
– animacja sportowa
– animacje dzieci i młodzieży
– animacja dorosłych
– przygotowywanie autorskiego programu animacyjnego
– studia przypadków

Zapewniamy materiały szkoleniowe.

Uczestnicy szkolenia otrzymają Zaświadczenie według wzoru Ministerstwa Edukacji Narodowej, dokument państwowy.

Dodatkowo można zamówić Certyfikat w języku polskim, angielskim lub niemieckim za dodatkową opłatą 20 zł/szt. 

Rezerwacja miejsca – zapis on-line

Terapeuta zajęciowy

Kurs realizowany w wymiarze 28 godzin.

Program szkolenia obejmuje zagadnienia:

 • Podstawy terapii zajęciowej
 • Cele i zadania terapii zajęciowej
 • Klasyfikacja terapii zajęciowej
 • Konspekt zajęć terapeutycznych
 • Diagnoza funkcjonalna podopiecznego
 • Kontrakt w terapii zajęciowej
 • 2/3 zajęć praktycznych 

Zapewniamy materiały szkoleniowe.

Uczestnicy szkolenia otrzymają Zaświadczenie według wzoru Ministerstwa Edukacji Narodowej, dokument państwowy.

Dodatkowo można zamówić Certyfikat w języku polskim, angielskim lub niemieckim za dodatkową opłatą 20 zł/szt. 

Rezerwacja miejsca – zapis on-line

 

Kurs arteterapia

Kurs realizowany w wymiarze 28 godzin.

Program szkolenia obejmuje zagadnienia:

 • Choreoterapie,
 • Biblioterapie (elementy bajkoterapii)
 • Zajęcia plastyczne jako element arterapii
 • Muzykoterapia
 • Teatroterapia
 • Filmoterapia

Zapewniamy materiały szkoleniowe.

Uczestnicy szkolenia otrzymają Zaświadczenie według wzoru Ministerstwa Edukacji Narodowej, dokument państwowy.

Dodatkowo można zamówić Certyfikat w języku polskim, angielskim lub niemieckim za dodatkową opłatą 20 zł/szt. 

Rezerwacja miejsca – zapis on-line

 

Kurs pracownik socjalny

Kurs realizowany w wymiarze 40 godzin.

 • Program szkolenia obejmuje zagadnienia:
 • metody pracy z potrzebującymi,
 • kierowanie do właściwych instytucji,
 • współpraca z organizacjami
 • inicjowanie nowych form pomocy,
 • skuteczne posługiwanie się przepisami prawa

Zapewniamy materiały szkoleniowe.

Uczestnicy szkolenia otrzymają Zaświadczenie według wzoru Ministerstwa Edukacji Narodowej, dokument państwowy.

Dodatkowo można zamówić Certyfikat w języku polskim, angielskim lub niemieckim za dodatkową opłatą 20 zł/szt. 

Rezerwacja miejsca – zapis on-line

Praca z dzieckiem ze spektrum autyzmu

Kurs realizowany w wymiarze 8 godzin.

Program szkolenia obejmuje zagadnienia:

 • Autyzm ujęcie definicyjne oraz etiologia
 • Rozwój dzieci ze spektrum autyzmu
 • Komunikacja z dziećmi ze spektrum autyzmu
 • Wybrane metody w pracy z dzieckiem ze spektrum autyzmu
 • Pomoce dydaktyczne

Zapewniamy materiały szkoleniowe.

Uczestnicy szkolenia otrzymają Zaświadczenie według wzoru Ministerstwa Edukacji Narodowej, dokument państwowy.

Dodatkowo można zamówić Certyfikat w języku polskim, angielskim lub niemieckim za dodatkową opłatą 20 zł/szt. 

Rezerwacja miejsca – zapis on-line

Logorytmika

Kurs realizowany w wymiarze 8 godzin.

Program szkolenia obejmuje zagadnienia:

 • Logorytmika: charakterystyka metody i możliwości jej wykorzystania w profilaktyce i terapii poszczególnych zaburzeń mowy
 • Cele ćwiczeń logorytmicznych i ich rodzaje (ćwiczenia z zakresu techniki ruchu, ćwiczenia kształcące poczucie metrum i tempa, ćwiczenia rytmiczne, ćwiczenia inhibicyjno- incytacyjne, gra na instrumentach perkusyjnych)
 • Logorytmika jako forma kinezyterapii
 • Metodyka prowadzenia ćwiczeń logorytmicznych
 • Piosenka i zrytmizowany tekst w terapii i profilaktyce logopedycznej
 • Kształtowanie odbioru i ekspresji prozodii mowy z wykorzystaniem muzyki
 • Kryteria doboru muzyki wykorzystywanej w terapii i profilaktyce logopedycznej

Zapewniamy materiały szkoleniowe.

Uczestnicy szkolenia otrzymają Zaświadczenie według wzoru Ministerstwa Edukacji Narodowej, dokument państwowy.

Dodatkowo można zamówić Certyfikat w języku polskim, angielskim lub niemieckim za dodatkową opłatą 20 zł/szt. 

Rezerwacja miejsca – zapis on-line

 

Bajkoterapia

Kurs realizowany w wymiarze 8 godzin.

Program szkolenia obejmuje zagadnienia:

 • Wprowadzenie do biblioterapii
 • Techniki biblioterapeutyczne
 • Cele biblioterapii
 • Formy biblioterapii
 • Środki biblioterapeutyczne
 • Trójelementowy model postępowania biblioterapeutycznego
 • Rodzaje bajek terapeutycznych
 • Jak napisać scenariusz/ konspekt z bajkoterapii
 • Zalety czytania książek
 • Przykłady bajek do pracy z dziećmi
 • Różnorodne ćwiczenia w zakresie bajkoterapii
 • Tworzenie własnych bajek terapeutycznych

Zapewniamy materiały szkoleniowe.

Uczestnicy szkolenia otrzymają Zaświadczenie według wzoru Ministerstwa Edukacji Narodowej, dokument państwowy.

Dodatkowo można zamówić Certyfikat w języku polskim, angielskim lub niemieckim za dodatkową opłatą 20 zł/szt. 

Rezerwacja miejsca – zapis on-line

Metoda Glenna Domana w nauczaniu przedszkolnym - czytanie globalne- NOWOŚĆ

Kurs realizowany w wymiarze 6 godzin.

Program szkolenia obejmuje zagadnienia:

 • Metoda Domana, czyli zabawa w czytanie globalne
 • Podstawy metodyki nauczania z podziałem na etapy, zdobywanie nowych umiejętności
 • Wprowadzanie nowych wyrazów, nowych zdań, nowych książek
 • Wykorzystywanie telereceptorów w nauce czytania
 • Tworzenie pomocy dydaktycznych na poszczególnych etapach nauki – ćwiczenia
 • Rozwiązania wspomagające pracę metodą Domana

Zapewniamy materiały szkoleniowe.

Uczestnicy szkolenia otrzymają Zaświadczenie według wzoru Ministerstwa Edukacji Narodowej, dokument państwowy.

Dodatkowo można zamówić Certyfikat w języku polskim, angielskim lub niemieckim za dodatkową opłatą 20 zł/szt. 

Rezerwacja miejsca – zapis on-line

Metoda Glenna Domana w nauce czytania matematyki i zdobywania wiedzy encyklopedycznej- NOWOŚĆ

Kurs realizowany w wymiarze 8 godzin.

Program szkolenia obejmuje zagadnienia:

 • Metoda Domana, czyli zabawa w naukę
 • Podstawy metodyki i systematyki nauczania z podziałem na etapy, zdobywanie nowych umiejętności
 • Wprowadzanie nowych wyrazów, nowych zdań, nowych książek
 • Wprowadzanie nowych liczb, nauka dodawania, odejmowania, mnożenia i dzielenia
 • Wprowadzanie nowych informacji encyklopedycznych, rozbudowa informacji
 • Wykorzystywanie telereceptorów w nauce
 • Tworzenie pomocy dydaktycznych na poszczególnych etapach nauki – ćwiczenia
 • Rozwiązania wspomagające pracę metodą Domana

Zapewniamy materiały szkoleniowe.

Uczestnicy szkolenia otrzymają Zaświadczenie według wzoru Ministerstwa Edukacji Narodowej, dokument państwowy.

Dodatkowo można zamówić Certyfikat w języku polskim, angielskim lub niemieckim za dodatkową opłatą 20 zł/szt. 

Rezerwacja miejsca – zapis on-line