fbpx KURSY KOMPETENCJI SPOŁECZNYCH - Szkoły Policealne Rzeszów | Kursy | Studium | Szkolenia
KURSY KOMPETENCJI OSOBISTYCH
4 stycznia 2017
KURSY FOTOGRAFICZNE i MULTIMEDIALNE
4 stycznia 2017

KURSY KOMPETENCJI SPOŁECZNYCH

Animator czasu wolnego

Kurs realizowany w wymiarze 40 godzin.

W trybie weekendowym lub wieczorowym.

Program szkolenia obejmuje zagadnienia:
– wprowadzenie teoretyczne
– autoprezentacja
– warsztaty pracy przed publicznością
– skuteczna komunikacja z gośćmi/ klientami
– animacja sportowa
– animacje dzieci i młodzieży
– animacja dorosłych
– przygotowywanie autorskiego programu animacyjnego
– studia przypadków

Po ukończeniu kursu Absolwent otrzymuje Zaświadczenie wg wzoru Ministerstwa Edukacji Narodowej

Rezerwacja miejsca – zapis on-line

Terapeuta zajęciowy

Kurs realizowany w wymiarze 28 godzin.

W trybie weekendowym lub wieczorowym.

Program szkolenia obejmuje zagadnienia:

 • Podstawy terapii zajęciowej
 • Cele i zadania terapii zajęciowej
 • Klasyfikacja terapii zajęciowej
 • Konspekt zajęć terapeutycznych
 • Diagnoza funkcjonalna podopiecznego
 • Kontrakt w terapii zajęciowej
 • 2/3 zajęć praktycznych m.in.: arteterapia, ergoterapia, socjoterapia, filmoterapia, biblioterapia, muzykoterapia, decoupage, wikliniarstwo, techniki relaksacyjne, ćwiczenia procesów poznawczych i wiele innych

Po ukończeniu szkolenia Absolwent otrzymuje Zaświadczenie według wzoru Ministerstwa Edukacji Narodowej

Rezerwacja miejsca – zapis on-line

 

Kurs arteterapia

Kurs realizowany w wymiarze 28 godzin.

W trybie weekendowym lub wieczorowym.

Program szkolenia obejmuje zagadnienia:

 • Choreoterapie,
 • Biblioterapie (elementy bajkoterapii)
 • Zajęcia plastyczne jako element arterapii
 • Muzykoterapia
 • Teatroterapia
 • Filmoterapia

Po ukończeniu kursu Absolwent otrzymuje Zaświadczenie wg wzoru Ministerstwa Edukacji Narodowej

Rezerwacja miejsca – zapis on-line

Opiekunka domowa

 

Kurs realizowany w wymiarze 16 godzin.

W trybie weekendowym lub wieczorowym.

Program szkolenia obejmuje zagadnienia:

 • komunikacja z podopiecznym
 • zasady sprawowania opieki nad podopiecznym w środowisku domowym
 • aspekty praktyczne sprawowania opieki nad podopiecznym

Po ukończeniu kursu Absolwent otrzymuje Zaświadczenie wg wzoru Ministerstwa Edukacji Narodowej

Rezerwacja miejsca – zapis on-line

Kurs pracownik socjalny

 

 • Kurs realizowany w wymiarze 40 godzin.W trybie weekendowym lub wieczorowym.Program szkolenia obejmuje zagadnienia:
 • metody pracy z potrzebującymi,
 • kierowanie do właściwych instytucji,
 • współpraca z organizacjami
 • inicjowanie nowych form pomocy,
 • skuteczne posługiwanie się przepisami prawa

Po ukończeniu kursu Absolwent otrzymuje Zaświadczenie wg wzoru Ministerstwa Edukacji Narodowej

Rezerwacja miejsca – zapis on-line

Praca z dzieckiem ze spektrum autyzmu

Kurs realizowany w wymiarze 8 godzin.

W trybie weekendowym lub wieczorowym.

Program szkolenia obejmuje zagadnienia:

 • Autyzm ujęcie definicyjne oraz etiologia
 • Rozwój dzieci ze spektrum autyzmu
 • Komunikacja z dziećmi ze spektrum autyzmu
 • Wybrane metody w pracy z dzieckiem ze spektrum autyzmu
 • Pomoce dydaktyczne

Po ukończeniu kursu Absolwent otrzymuje Zaświadczenie wg wzoru Ministerstwa Edukacji Narodowej

Rezerwacja miejsca – zapis on-line

Logorytmika

Kurs realizowany w wymiarze 8 godzin.

W trybie weekendowym lub wieczorowym.

Program szkolenia obejmuje zagadnienia:

 • Logorytmika: charakterystyka metody i możliwości jej wykorzystania w profilaktyce i terapii poszczególnych zaburzeń mowy
 • Cele ćwiczeń logorytmicznych i ich rodzaje (ćwiczenia z zakresu techniki ruchu, ćwiczenia kształcące poczucie metrum i tempa, ćwiczenia rytmiczne, ćwiczenia inhibicyjno- incytacyjne, gra na instrumentach perkusyjnych)
 • Logorytmika jako forma kinezyterapii
 • Metodyka prowadzenia ćwiczeń logorytmicznych
 • Piosenka i zrytmizowany tekst w terapii i profilaktyce logopedycznej
 • Kształtowanie odbioru i ekspresji prozodii mowy z wykorzystaniem muzyki
 • Kryteria doboru muzyki wykorzystywanej w terapii i profilaktyce logopedycznej

Po ukończeniu kursu Absolwent otrzymuje Zaświadczenie wg wzoru Ministerstwa Edukacji Narodowej

Rezerwacja miejsca – zapis on-line

Warsztaty z logorytmiki dla rodziców i dzieci w wieku 4-7 lat

Kurs realizowany w wymiarze 3 bloków po 45 minut (po każdym bloku 15 minut przerwy)

W trybie weekendowymwieczorowym lub dziennym.

W programie warsztatów m.in.:
-ćwiczenia z zakresu techniki ruchu, ćwiczenia kształcące poczucie metrum i tempa, ćwiczenia rytmiczne, ćwiczenia inhibicyjno- incytacyjne, gra na instrumentach perkusyjnych
-Piosenka i zrytmizowany tekst w terapii i profilaktyce logopedycznej
-Kształtowanie odbioru i ekspresji prozodii mowy z wykorzystaniem muzyki

Po ukończeniu otrzymają Państwo Certyfikat potwierdzający uczestnictwo w warsztatach.

Rezerwacja miejsca – zapis on-line

Bajkoterapia

Kurs realizowany w wymiarze 8 godzin.

W trybie weekendowym lub wieczorowym.

Program szkolenia obejmuje zagadnienia:

 • Wprowadzenie do biblioterapii
 • Techniki biblioterapeutyczne
 • Cele biblioterapii
 • Formy biblioterapii
 • Środki biblioterapeutyczne
 • Trójelementowy model postępowania biblioterapeutycznego
 • Rodzaje bajek terapeutycznych
 • Jak napisać scenariusz/ konspekt z bajkoterapii
 • Zalety czytania książek
 • Przykłady bajek do pracy z dziećmi
 • Różnorodne ćwiczenia w zakresie bajkoterapii
 • Tworzenie własnych bajek terapeutycznych

Po ukończeniu kursu Absolwent otrzymuje Zaświadczenie wg wzoru Ministerstwa Edukacji Narodowej

Rezerwacja miejsca – zapis on-line

Metoda Glenna Domana w nauczaniu przedszkolnym - czytanie globalne- NOWOŚĆ

Kurs realizowany w wymiarze 6 godzin.

W trybie weekendowym lub wieczorowym.

Program szkolenia obejmuje zagadnienia:

 • Metoda Domana, czyli zabawa w czytanie globalne
 • Podstawy metodyki nauczania z podziałem na etapy, zdobywanie nowych umiejętności
 • Wprowadzanie nowych wyrazów, nowych zdań, nowych książek
 • Wykorzystywanie telereceptorów w nauce czytania
 • Tworzenie pomocy dydaktycznych na poszczególnych etapach nauki – ćwiczenia
 • Rozwiązania wspomagające pracę metodą Domana

Po ukończeniu kursu Absolwent otrzymuje Zaświadczenie wg wzoru Ministerstwa Edukacji Narodowej

Rezerwacja miejsca – zapis on-line

Metoda Glenna Domana w nauce czytania matematyki i zdobywania wiedzy encyklopedycznej- NOWOŚĆ

Kurs realizowany w wymiarze 8 godzin.

W trybie weekendowym lub wieczorowym.

Program szkolenia obejmuje zagadnienia:

 • Metoda Domana, czyli zabawa w naukę
 • Podstawy metodyki i systematyki nauczania z podziałem na etapy, zdobywanie nowych umiejętności
 • Wprowadzanie nowych wyrazów, nowych zdań, nowych książek
 • Wprowadzanie nowych liczb, nauka dodawania, odejmowania, mnożenia i dzielenia
 • Wprowadzanie nowych informacji encyklopedycznych, rozbudowa informacji
 • Wykorzystywanie telereceptorów w nauce
 • Tworzenie pomocy dydaktycznych na poszczególnych etapach nauki – ćwiczenia
 • Rozwiązania wspomagające pracę metodą Domana

Po ukończeniu kursu absolwent otrzymuje zaświadczenie wg wzoru Ministerstwa Edukacji Narodowej

Rezerwacja miejsca – zapis on-line