KURS URODY
4 stycznia 2017
aparat fotograficzny
Fotografia z grafiką komputerową – kurs semestralny nie tylko dla początkujących
18 maja 2021

KURSY ONLINE

online

Pracownik administracyjno-biurowy

Program szkolenia obejmuje zagadnienia:

– Rodzaje struktur organizacyjnych
– Informacja w pracy biurowej
– Ochrona danych osobowych- RODO
– Komunikacja interpersonalna w pracy biurowej
– BHP
– Przybory i materiały biurowe
– Korespondencja
– Instrukcja kancelaryjna
– System komunikacyjny
– Teczka aktowa
– Przechowywanie i archiwizacja dokumentów
– Zasady sporządzania pism
– Korespondencja handlowa
– Korespondencja kadrowa
– Technika biurowa: Edytor tekstu (MS Word), Arkusz kalkulacyjny (MS Excel)

Zapewniamy materiały szkoleniowe

Uczestnicy szkolenia otrzymają Zaświadczenie według wzoru Ministerstwa Edukacji Narodowej, dokument państwowy.

Dodatkowo można zamówić Certyfikat w języku polskim, angielskim lub niemieckim za dodatkową opłatą 20 zł/szt. 

Rezerwacja miejsca – zapis on-line

Rejestratorka medyczna

Program szkolenia obejmuje zagadnienia:

– Organizacja pracy rejestracji
– Dokumentacja medyczna
– Prawa i obowiązki pacjenta
– Kalkulacja usług medycznych
– Etyka zawodu
– Praca w programie mMedica

Zapewniamy materiały szkoleniowe

Uczestnicy szkolenia otrzymają Zaświadczenie według wzoru Ministerstwa Edukacji Narodowej, dokument państwowy.

Dodatkowo można zamówić Certyfikat w języku polskim, angielskim lub niemieckim za dodatkową opłatą 20 zł/szt. 

Rezerwacja miejsca – zapis on-line

Opiekun seniora

Program szkolenia obejmuje zagadnienia:

 • podstawy gerontologii

 • podstawy psychopatologii

 • etyka zawodu

 • promocja zdrowia i profilaktyka

 • pierwsza pomoc przedlekarska

Zapewniamy materiały szkoleniowe

Uczestnicy szkolenia otrzymają Zaświadczenie według wzoru Ministerstwa Edukacji Narodowej, dokument państwowy.

Dodatkowo można zamówić Certyfikat w języku polskim, angielskim lub niemieckim za dodatkową opłatą 20 zł/szt.

Rezerwacja miejsca – zapis on-line

Rozwój dziecka do 3 r.ż.

Program szkolenia obejmuje zagadnienia:

 • Zadania rozwojowe w okresie niemowlęcym i poniemowlęcym
 • Źródła szans i zagrożeń dla rozwoju dziecka w wieku do 3 lat
 • Neurologiczne postawy rozwoju dziecka
 • Charakterystyka poszczególnych etapów rozwoju dziecka

Zapewniamy materiały szkoleniowe

Uczestnicy szkolenia otrzymają Zaświadczenie według wzoru Ministerstwa Edukacji Narodowej, dokument państwowy.

Dodatkowo można zamówić Certyfikat w języku polskim, angielskim lub niemieckim za dodatkową opłatą 20 zł/szt. 

Rezerwacja miejsca – zapis on-line

MS Office

Program szkolenia obejmuje zagadnienia:

 • Power Point

 • Excel

 • Word

Zapewniamy materiały szkoleniowe

Uczestnicy szkolenia otrzymają Zaświadczenie według wzoru Ministerstwa Edukacji Narodowej, dokument państwowy.

Dodatkowo można zamówić Certyfikat w języku polskim, angielskim lub niemieckim za dodatkową opłatą 20 zł/szt. 

Rezerwacja miejsca – zapis on-line

Logorytmika

Program szkolenia obejmuje zagadnienia:

 • Logorytmika: charakterystyka metody i możliwości jej wykorzystania w profilaktyce i terapii poszczególnych zaburzeń mowy

 • Cele ćwiczeń logorytmicznych i ich rodzaje (ćwiczenia z zakresu techniki ruchu, ćwiczenia kształcące poczucie metrum i tempa, ćwiczenia rytmiczne, ćwiczenia inhibicyjno- incytacyjne, gra na instrumentach perkusyjnych)

 • Logorytmika jako forma kinezyterapii

 • Metodyka prowadzenia ćwiczeń logorytmicznych

 • Piosenka i zrytmizowany tekst w terapii i profilaktyce logopedycznej

 • Kształtowanie odbioru i ekspresji prozodii mowy z wykorzystaniem muzyki

 • Kryteria doboru muzyki wykorzystywanej w terapii i profilaktyce logopedycznej

Zapewniamy materiały szkoleniowe.

Uczestnicy szkolenia otrzymają Zaświadczenie według wzoru Ministerstwa Edukacji Narodowej, dokument państwowy.

Dodatkowo można zamówić Certyfikat w języku polskim, angielskim lub niemieckim za dodatkową opłatą 20 zł/szt. 

Rezerwacja miejsca – zapis on-line

Pierwsza pomoc przedlekarska

Program szkolenia obejmuje zagadnienia:

 • zasady udzielania pierwszej pomocy
 • postępowanie w stanach zagrożenia życia
 • postępowanie aseptyczne
 • ewakuacja ofiary
 • obowiązek udzielania pierwszej pomocy
 • wezwanie pomocy
 • ułożenie ofiary
 • krwawienie z nosa
 • złamania, skręcenia, zwichnięcia
 • czynniki etiologiczne
 • sposoby opanowania krwawienia zewnętrznego
 • opatrunek uciskowy
 • rodzaje ran
 • oparzenia, porażenia prądem
 • urazy głowy
 • wstrząśnienie
 • udar mózgu
 • urazy klatki piersiowej
 • obrażenia narządów jamy brzusznej
 • AED
 • reanimacja i resuscytacja
 • objawy nagłego zatrzymania krążenia
 • pozycja bezpieczna
 • padaczka
 • zatrucia
 • ugryzienie przez kleszcze
 • wstrząs anafilatyczny
 • ciała obce-postępowanie
 • zadławienie
 • hipoglikemia
 • astma

Zapewniamy materiały szkoleniowe

Uczestnicy szkolenia otrzymają Zaświadczenie według wzoru Ministerstwa Edukacji Narodowej, dokument państwowy.

Dodatkowo można zamówić Certyfikat w języku polskim, angielskim lub niemieckim za dodatkową opłatą 20 zł/szt. 

Rezerwacja miejsca – zapis on-line

Gerontologia i psychopatologia

Program szkolenia obejmuje zagadnienia:

 • definicja
 • proces starzenia
 • opieka geriatryczna
 • czynniki ryzyka
 • profilaktyka
 • geriatria- rozwój i zadania
 • pielęgnowanie w geriatrii
 • rehabilitacja geriatryczna
 • zmiany zachodzące w organizmie osoby starszej
 • choroby wieku starczego
 • podstawy psychopatologii

Zapewniamy materiały szkoleniowe

Uczestnicy szkolenia otrzymają Zaświadczenie według wzoru Ministerstwa Edukacji Narodowej, dokument państwowy.

Dodatkowo można zamówić Certyfikat w języku polskim, angielskim lub niemieckim za dodatkową opłatą 20 zł/szt. 

Rezerwacja miejsca – zapis on-line

Podstawy pielęgnacji osoby chorej i niepełnosprawnej

Program szkolenia obejmuje zagadnienia:

 • posłanie łóżka
 • założenie okładu chłodzącego
 • wybrane pozycje ciała i udogodnienia stosowane u pacjenta
 • zasady stosowane przy układaniu pacjenta
 • rodzaje ułożenia pacjenta

Zapewniamy materiały szkoleniowe

Uczestnicy szkolenia otrzymają Zaświadczenie według wzoru Ministerstwa Edukacji Narodowej, dokument państwowy.

Dodatkowo można zamówić Certyfikat w języku polskim, angielskim lub niemieckim za dodatkową opłatą 20 zł/szt. 

Rezerwacja miejsca – zapis on-line

Wprowadzenie dziecka w kulturę

Program szkolenia obejmuje zagadnienia:

 • Socjalizacja – rodzaje
 • Rola otoczenia w procesie opieki u wychowania dziecka
 • Role i zadania w rodzinie
 • Rola rówieśników
 • Rola mass mediów
 • Rola miejsc i instytucji publicznych
 • Kultura i jej rodzaje, tradycje

Zapewniamy materiały szkoleniowe

Uczestnicy szkolenia otrzymają Zaświadczenie według wzoru Ministerstwa Edukacji Narodowej, dokument państwowy.

Dodatkowo można zamówić Certyfikat w języku polskim, angielskim lub niemieckim za dodatkową opłatą 20 zł/szt. 

Rezerwacja miejsca – zapis on-line

BHP w pracy biurowej

Program szkolenia obejmuje zagadnienia:

 • przepisy,
 • środowisko pracy biurowej
 • praca przy komputerze

Zapewniamy materiały szkoleniowe

Uczestnicy szkolenia otrzymają Zaświadczenie według wzoru Ministerstwa Edukacji Narodowej, dokument państwowy.

Dodatkowo można zamówić Certyfikat w języku polskim, angielskim lub niemieckim za dodatkową opłatą 20 zł/szt. 

Rezerwacja miejsca – zapis on-line

Korespondencja w pracy biurowej, instrukcje kancelaryjne

Program szkolenia obejmuje zagadnienia:

 • korespondencja w biurze
 • instrukcje kancelaryjne
 • korespondencja kadrowa i handlowa

Zapewniamy materiały szkoleniowe

Uczestnicy szkolenia otrzymają Zaświadczenie według wzoru Ministerstwa Edukacji Narodowej, dokument państwowy.

Dodatkowo można zamówić Certyfikat w języku polskim, angielskim lub niemieckim za dodatkową opłatą 20 zł/szt. 

Rezerwacja miejsca – zapis on-line

Dokumentacja w pracy biurowej

Program szkolenia obejmuje zagadnienia:

 • obieg pism
 • przechowywanie i archiwizacja dokumentów
 • zasady sporządzania pism
 • rodzaje pism

Zapewniamy materiały szkoleniowe

Uczestnicy szkolenia otrzymają Zaświadczenie według wzoru Ministerstwa Edukacji Narodowej, dokument państwowy.

Dodatkowo można zamówić Certyfikat w języku polskim, angielskim lub niemieckim za dodatkową opłatą 20 zł/szt. 

Rezerwacja miejsca – zapis on-line

Spotkanie służbowe

Program szkolenia obejmuje zagadnienia:

 • pojęcie spotkania służbowego,
 • rodzaje spotkań służbowych,
 • cele i tematyka spotkań służbowych,
 • zawiadomienie o spotkaniu służbowym,
 • przygotowanie sali,
 • przebieg spotkania służbowego,
 • zasady savoir-vivre`u

Zapewniamy materiały szkoleniowe

Uczestnicy szkolenia otrzymają Zaświadczenie według wzoru Ministerstwa Edukacji Narodowej, dokument państwowy.

Dodatkowo można zamówić Certyfikat w języku polskim, angielskim lub niemieckim za dodatkową opłatą 20 zł/szt. 

Rezerwacja miejsca – zapis on-line

Neurologiczne podstawy rozwoju dziecka do 3 r.ż.

Program szkolenia obejmuje zagadnienia:

 • etapy rozwoju dziecka w poszczególnych kwartałach życia dziecka do 3 r.ż.

 • zalecenia neurologiczne

Zapewniamy materiały szkoleniowe

Uczestnicy szkolenia otrzymają Zaświadczenie według wzoru Ministerstwa Edukacji Narodowej, dokument państwowy.

Dodatkowo można zamówić Certyfikat w języku polskim, angielskim lub niemieckim za dodatkową opłatą 20 zł/szt. 

Rezerwacja miejsca – zapis on-line

Źródła szans i zagrożeń dla rozwoju dziecka do 3 r.ż.

Program szkolenia obejmuje zagadnienia:

 • szanse i zagrożenia rozwoju dziecka

 • czynniki środowiskowo-wychowawcze

 • rodzaje zagrożeń rozwoju dziecka

Uczestnicy szkolenia otrzymają Zaświadczenie według wzoru Ministerstwa Edukacji Narodowej, dokument państwowy.

Dodatkowo można zamówić Certyfikat w języku polskim, angielskim lub niemieckim za dodatkową opłatą 20 zł/szt. 

Rezerwacja miejsca – zapis on-line

Dokumentacja medyczna

Program szkolenia obejmuje zagadnienia:

  • Podstawy prawne

  •  Zadania i cele dokumentacji medycznej

  •  Wymagania dla dokumentacji medycznej

  •  Podział dokumentacji medycznej

  •  Przechowywanie i udostępnianie dokumentacji medycznej

  •  Wymagania dotyczące dokumentacji prowadzonej w postaci elektronicznej

  •  Dokumentacja medyczna a ustawa o ochronie danych osobowych

Uczestnicy szkolenia otrzymają Zaświadczenie według wzoru Ministerstwa Edukacji Narodowej, dokument państwowy.

Dodatkowo można zamówić Certyfikat w języku polskim, angielskim lub niemieckim za dodatkową opłatą 20 zł/szt. 

Rezerwacja miejsca – zapis on-line

Obsługa systemu eWUŚ

Program szkolenia obejmuje zagadnienia:

 • charakterystyka systemu

 • podstawy prawne wprowadzenia systemu

 • ubezpieczenie zdrowotne eWUŚ

 • dowody ubezpieczenia

 • Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego EKUZ

Zapewniamy materiały szkoleniowe

Uczestnicy szkolenia otrzymają Zaświadczenie według wzoru Ministerstwa Edukacji Narodowej, dokument państwowy.

Dodatkowo można zamówić Certyfikat w języku polskim, angielskim lub niemieckim za dodatkową opłatą 20 zł/szt. 

Rezerwacja miejsca – zapis on-line

Masaż bańką chińską z elementami drenażu limfatycznego i body wrappingiem

Program szkolenia obejmuje zagadnienia:

 • rodzaje baniek używanych do masażu i ich konserwacja 

 • zabieg antycelluitowy  body wrapping, zasady wykonywania

 • elementy masażu limfatycznego
 • wskazania i przeciwskazania do zabiegów antycelluitowych

 • tok masażu

Zapewniamy materiały szkoleniowe

Uczestnicy szkolenia otrzymają Zaświadczenie według wzoru Ministerstwa Edukacji Narodowej, dokument państwowy.

Dodatkowo można zamówić Certyfikat w języku polskim, angielskim lub niemieckim za dodatkową opłatą 20 zł/szt. 

Rezerwacja miejsca – zapis on-line

Masaż liftingujący twarzy, szyi i dekoltu

Program szkolenia obejmuje zagadnienia:

 • podstawy anatomii twarzy

 • przeciwskazania i wskazania do zabiegu

 • wpływ masażu liftingującego na skórę twarzy

 • techniki wykorzystywane podczas zabiegu

Zapewniamy materiały szkoleniowe

Uczestnicy szkolenia otrzymają Zaświadczenie według wzoru Ministerstwa Edukacji Narodowej, dokument państwowy.

Dodatkowo można zamówić Certyfikat w języku polskim, angielskim lub niemieckim za dodatkową opłatą 20 zł/szt. 

Rezerwacja miejsca – zapis on-line

Masaż Shantala

Program szkolenia obejmuje zagadnienia:

 • przygotowanie do zabiegu

 • zasady i metodyka zabiegu

 • wskazania i przeciwskazania do zabiegu

 • wpływ ciepła na organizm

 • właściwości odżywcze świecy
 • praktyczny trening masażu świecą

Zapewniamy materiały szkoleniowe

Uczestnicy szkolenia otrzymają Zaświadczenie według wzoru Ministerstwa Edukacji Narodowej, dokument państwowy.

Dodatkowo można zamówić Certyfikat w języku polskim, angielskim lub niemieckim za dodatkową opłatą 20 zł/szt. 

Rezerwacja miejsca – zapis on-line

Masaż limfatyczny

Program szkolenia obejmuje zagadnienia:

 • podstawy anatomii i fizjologii człowieka

 • wskazania i przeciwskazania, elementy masażu limfatycznego
 • drenażowe pozycje ułożeniowe

 • tok masażu – zajęcia praktyczne (masaż limfatyczny grzbietu, kończyn dolnych, kończyn górnych, twarzy) 

Zapewniamy materiały szkoleniowe

Uczestnicy szkolenia otrzymają Zaświadczenie według wzoru Ministerstwa Edukacji Narodowej, dokument państwowy.

Dodatkowo można zamówić Certyfikat w języku polskim, angielskim lub niemieckim za dodatkową opłatą 20 zł/szt. 

Rezerwacja miejsca – zapis on-line

Masaż dłoni i stóp z maską miodową

Program szkolenia obejmuje zagadnienia:

 • wpływ masażu na organizm człowieka
 • wskazania i przeciwskazania do wykonania zabiegu

 • przygotowanie do zabiegu

 • zasady i metodyka zabiegu

Zapewniamy materiały szkoleniowe

Uczestnicy szkolenia otrzymają Zaświadczenie według wzoru Ministerstwa Edukacji Narodowej, dokument państwowy.

Dodatkowo można zamówić Certyfikat w języku polskim, angielskim lub niemieckim za dodatkową opłatą 20 zł/szt. 

Rezerwacja miejsca – zapis on-line

Masaż pałeczkami bambusowymi-PRZEDSPRZEDAŻ

Program szkolenia obejmuje zagadnienia:

 • przygotowanie do zabiegu, higiena
 • przeciwwskazania i wskazania do zabiegu
 • zasady i metodyka zabiegu

Zapewniamy materiały szkoleniowe

Uczestnicy szkolenia otrzymają Zaświadczenie według wzoru Ministerstwa Edukacji Narodowej, dokument państwowy.

Dodatkowo można zamówić Certyfikat w języku polskim, angielskim lub niemieckim za dodatkową opłatą 20 zł/szt. 

Rezerwacja miejsca – zapis on-line

Masaż gorącą czekoladą-PRZEDSPRZEDAŻ

Program szkolenia obejmuje zagadnienia:

 • przygotowanie do zabiegu, higiena
 • przeciwwskazania i wskazania do zabiegu
 • zasady i metodyka zabiegu

Zapewniamy materiały szkoleniowe

Uczestnicy szkolenia otrzymają Zaświadczenie według wzoru Ministerstwa Edukacji Narodowej, dokument państwowy.

Dodatkowo można zamówić Certyfikat w języku polskim, angielskim lub niemieckim za dodatkową opłatą 20 zł/szt. 

Rezerwacja miejsca – zapis on-line

Masaż gorącymi kamieniami-PRZEDSPRZEDAŻ

Program szkolenia obejmuje zagadnienia:

 • przygotowanie do zabiegu, higiena
 • przeciwwskazania i wskazania do zabiegu
 • zasady i metodyka zabiegu

Zapewniamy materiały szkoleniowe

Uczestnicy szkolenia otrzymają Zaświadczenie według wzoru Ministerstwa Edukacji Narodowej, dokument państwowy.

Dodatkowo można zamówić Certyfikat w języku polskim, angielskim lub niemieckim za dodatkową opłatą 20 zł/szt. 

Rezerwacja miejsca – zapis on-line

Laminowanie, lifting rzęs i brwi

Program szkolenia obejmuje zagadnienia:

 • Omówienie struktury włosa
 • Zdrowie, higiena i bezpieczeństwo pracy podczas wykonywania zabiegu Lifting rzęs, Botox rzęs, Laminacja rzęs
 • Wskazania i przeciwwskazania do liftingu, botoksu i laminacji
 • Charakterystyka zabiegu i omówienie poszczególnych produktów
 • Zasady doboru stylizacji rzęs do kształtu oka
 • Przygotowanie Klientki do zabiegu Liftingu rzęs i brwi, Botoksu rzęs i brwi, Laminacji rzęs i brwi
 • Schemat zabiegu Lifting rzęs i brwi, Botox rzęs i brwi, Laminacja rzęs i brwi z dokładnym omówieniem poszczególnych etapów
 • Wykonywanie zabiegu na „żywym oku” (na modelkach)
 • Wskazania do pielęgnacji domowej po zabiegu Lifting rzęs i brwi, – Botox rzęs i brwi, Laminacja rzęs i brwi

Zapewniamy materiały szkoleniowe

Uczestnicy szkolenia otrzymają Zaświadczenie według wzoru Ministerstwa Edukacji Narodowej, dokument państwowy.

Dodatkowo można zamówić Certyfikat w języku polskim, angielskim lub niemieckim za dodatkową opłatą 20 zł/szt. 

Rezerwacja miejsca – zapis on-line

Henna pudrowa

Program szkolenia obejmuje zagadnienia:

 • Metody stylizacji brwi
 • Omówienie produktów do wykonania zabiegu
 • Przeciwwskazania do zabiegu
 • Wyznaczenie geometrii brwi
 • Indywidualny dobór koloru
 • Technika wykonania stylizacji brwi aplikacją henny pudrowej

Zapewniamy materiały szkoleniowe

Uczestnicy szkolenia otrzymają Zaświadczenie według wzoru Ministerstwa Edukacji Narodowej, dokument państwowy.

Dodatkowo można zamówić Certyfikat w języku polskim, angielskim lub niemieckim za dodatkową opłatą 20 zł/szt. 

Rezerwacja miejsca – zapis on-line

Makijaż dzienny

Program szkolenia obejmuje zagadnienia:

 • analiza kosmetyków wykorzystywanych w trakcie wykonania makijażu dziennego
 • analiza kształtu twarzy, oka, ustalenie rodzaju cery i dobór odpowiedniego rodzaju podkładu

 • omówienie akcesoriów oraz kosmetyków używanych w trakcie wykonywania makijażu
 • dobór kolorystyki makijażu do typu urody
 • wykonanie zabiegu (dobór podkładu, ukrywania cieni pod oczami, techniki poprawnego nakładania na kości policzkowe różu i rozświetlacza, delikatne cieniowania oka, podkreślenie brwi, symetryczna kreska i wiele innych przydatnych trików).

Zapewniamy materiały szkoleniowe

Uczestnicy szkolenia otrzymają Zaświadczenie według wzoru Ministerstwa Edukacji Narodowej, dokument państwowy.

Dodatkowo można zamówić Certyfikat w języku polskim, angielskim lub niemieckim za dodatkową opłatą 20 zł/szt. 

Rezerwacja miejsca – zapis on-line

Makijaż glow

Program szkolenia obejmuje zagadnienia:

 • konturowanie, modelowanie twarzy, rozświetlenie twarzy na mokro i sucho
 • stylizacja brwi

 • idealna kreska
 • malowanie i cieniowanie oka różnymi technikami
 • dobór rzęs do danego kształtu oka
 • makijaż ust.

Zapewniamy materiały szkoleniowe

Uczestnicy szkolenia otrzymają Zaświadczenie według wzoru Ministerstwa Edukacji Narodowej, dokument państwowy.

Dodatkowo można zamówić Certyfikat w języku polskim, angielskim lub niemieckim za dodatkową opłatą 20 zł/szt. 

Rezerwacja miejsca – zapis on-line


Kompleksowe kursy online

Sprawdź naszą ofertę- kursy online Eureka Centrum Kursowe- dostępne do zakupu w naszym sklepie https://sklep.ckeureka.pl/

WYJĄTKOWA WAKACYJNA PROMOCJA NA KURSY ON-LINE

KAŻDY KURS – 50 % !!!

ZAPRASZAMY DO ZAPISÓW