KURS URODY
4 stycznia 2017

KURSY ONLINE

online

Pracownik administracyjno-biurowy

Program szkolenia obejmuje zagadnienia:

– Rodzaje struktur organizacyjnych
– Informacja w pracy biurowej
– Ochrona danych osobowych- RODO
– Komunikacja interpersonalna w pracy biurowej
– BHP
– Przybory i materiały biurowe
– Korespondencja
– Instrukcja kancelaryjna
– System komunikacyjny
– Teczka aktowa
– Przechowywanie i archiwizacja dokumentów
– Zasady sporządzania pism
– Korespondencja handlowa
– Korespondencja kadrowa
– Technika biurowa: Edytor tekstu (MS Word), Arkusz kalkulacyjny (MS Excel)

Zapewniamy materiały szkoleniowe

Uczestnicy szkolenia otrzymają Zaświadczenie według wzoru Ministerstwa Edukacji Narodowej, dokument państwowy.

Dodatkowo można zamówić Certyfikat w języku polskim, angielskim lub niemieckim za dodatkową opłatą 20 zł/szt. 

Rezerwacja miejsca – zapis on-line

Rejestratorka medyczna

Program szkolenia obejmuje zagadnienia:

– Organizacja pracy rejestracji
– Dokumentacja medyczna
– Prawa i obowiązki pacjenta
– Kalkulacja usług medycznych
– Etyka zawodu
– Praca w programie mMedica

Zapewniamy materiały szkoleniowe

Uczestnicy szkolenia otrzymają Zaświadczenie według wzoru Ministerstwa Edukacji Narodowej, dokument państwowy.

Dodatkowo można zamówić Certyfikat w języku polskim, angielskim lub niemieckim za dodatkową opłatą 20 zł/szt. 

Rezerwacja miejsca – zapis on-line

Opiekun seniora

Program szkolenia obejmuje zagadnienia:

 • podstawy gerontologii

 • podstawy psychopatologii

 • etyka zawodu

 • promocja zdrowia i profilaktyka

 • pierwsza pomoc przedlekarska

Zapewniamy materiały szkoleniowe

Uczestnicy szkolenia otrzymają Zaświadczenie według wzoru Ministerstwa Edukacji Narodowej, dokument państwowy.

Dodatkowo można zamówić Certyfikat w języku polskim, angielskim lub niemieckim za dodatkową opłatą 20 zł/szt.

Rezerwacja miejsca – zapis on-line

Rozwój dziecka do 3 r.ż.

Program szkolenia obejmuje zagadnienia:

 • Zadania rozwojowe w okresie niemowlęcym i poniemowlęcym
 • Źródła szans i zagrożeń dla rozwoju dziecka w wieku do 3 lat
 • Neurologiczne postawy rozwoju dziecka
 • Charakterystyka poszczególnych etapów rozwoju dziecka

Zapewniamy materiały szkoleniowe

Uczestnicy szkolenia otrzymają Zaświadczenie według wzoru Ministerstwa Edukacji Narodowej, dokument państwowy.

Dodatkowo można zamówić Certyfikat w języku polskim, angielskim lub niemieckim za dodatkową opłatą 20 zł/szt. 

Rezerwacja miejsca – zapis on-line

MS Office

Program szkolenia obejmuje zagadnienia:

 • Power Point

 • Excel

 • Word

Zapewniamy materiały szkoleniowe

Uczestnicy szkolenia otrzymają Zaświadczenie według wzoru Ministerstwa Edukacji Narodowej, dokument państwowy.

Dodatkowo można zamówić Certyfikat w języku polskim, angielskim lub niemieckim za dodatkową opłatą 20 zł/szt. 

Rezerwacja miejsca – zapis on-line

Logorytmika

Program szkolenia obejmuje zagadnienia:

 • Logorytmika: charakterystyka metody i możliwości jej wykorzystania w profilaktyce i terapii poszczególnych zaburzeń mowy

 • Cele ćwiczeń logorytmicznych i ich rodzaje (ćwiczenia z zakresu techniki ruchu, ćwiczenia kształcące poczucie metrum i tempa, ćwiczenia rytmiczne, ćwiczenia inhibicyjno- incytacyjne, gra na instrumentach perkusyjnych)

 • Logorytmika jako forma kinezyterapii

 • Metodyka prowadzenia ćwiczeń logorytmicznych

 • Piosenka i zrytmizowany tekst w terapii i profilaktyce logopedycznej

 • Kształtowanie odbioru i ekspresji prozodii mowy z wykorzystaniem muzyki

 • Kryteria doboru muzyki wykorzystywanej w terapii i profilaktyce logopedycznej

Zapewniamy materiały szkoleniowe.

Uczestnicy szkolenia otrzymają Zaświadczenie według wzoru Ministerstwa Edukacji Narodowej, dokument państwowy.

Dodatkowo można zamówić Certyfikat w języku polskim, angielskim lub niemieckim za dodatkową opłatą 20 zł/szt. 

Rezerwacja miejsca – zapis on-line

Pierwsza pomoc przedlekarska

Program szkolenia obejmuje zagadnienia:

 • zasady udzielania pierwszej pomocy
 • postępowanie w stanach zagrożenia życia
 • postępowanie aseptyczne
 • ewakuacja ofiary
 • obowiązek udzielania pierwszej pomocy
 • wezwanie pomocy
 • ułożenie ofiary
 • krwawienie z nosa
 • złamania, skręcenia, zwichnięcia
 • czynniki etiologiczne
 • sposoby opanowania krwawienia zewnętrznego
 • opatrunek uciskowy
 • rodzaje ran
 • oparzenia, porażenia prądem
 • urazy głowy
 • wstrząśnienie
 • udar mózgu
 • urazy klatki piersiowej
 • obrażenia narządów jamy brzusznej
 • AED
 • reanimacja i resuscytacja
 • objawy nagłego zatrzymania krążenia
 • pozycja bezpieczna
 • padaczka
 • zatrucia
 • ugryzienie przez kleszcze
 • wstrząs anafilatyczny
 • ciała obce-postępowanie
 • zadławienie
 • hipoglikemia
 • astma

Zapewniamy materiały szkoleniowe

Uczestnicy szkolenia otrzymają Zaświadczenie według wzoru Ministerstwa Edukacji Narodowej, dokument państwowy.

Dodatkowo można zamówić Certyfikat w języku polskim, angielskim lub niemieckim za dodatkową opłatą 20 zł/szt. 

Rezerwacja miejsca – zapis on-line

Gerontologia i psychopatologia

Program szkolenia obejmuje zagadnienia:

 • definicja
 • proces starzenia
 • opieka geriatryczna
 • czynniki ryzyka
 • profilaktyka
 • geriatria- rozwój i zadania
 • pielęgnowanie w geriatrii
 • rehabilitacja geriatryczna
 • zmiany zachodzące w organizmie osoby starszej
 • choroby wieku starczego
 • podstawy psychopatologii

Zapewniamy materiały szkoleniowe

Uczestnicy szkolenia otrzymają Zaświadczenie według wzoru Ministerstwa Edukacji Narodowej, dokument państwowy.

Dodatkowo można zamówić Certyfikat w języku polskim, angielskim lub niemieckim za dodatkową opłatą 20 zł/szt. 

Rezerwacja miejsca – zapis on-line

Podstawy pielęgnacji osoby chorej i niepełnosprawnej

Program szkolenia obejmuje zagadnienia:

 • posłanie łóżka
 • założenie okładu chłodzącego
 • wybrane pozycje ciała i udogodnienia stosowane u pacjenta
 • zasady stosowane przy układaniu pacjenta
 • rodzaje ułożenia pacjenta

Zapewniamy materiały szkoleniowe

Uczestnicy szkolenia otrzymają Zaświadczenie według wzoru Ministerstwa Edukacji Narodowej, dokument państwowy.

Dodatkowo można zamówić Certyfikat w języku polskim, angielskim lub niemieckim za dodatkową opłatą 20 zł/szt. 

Rezerwacja miejsca – zapis on-line

Wprowadzenie dziecka w kulturę

Program szkolenia obejmuje zagadnienia:

 • Socjalizacja – rodzaje
 • Rola otoczenia w procesie opieki u wychowania dziecka
 • Role i zadania w rodzinie
 • Rola rówieśników
 • Rola mass mediów
 • Rola miejsc i instytucji publicznych
 • Kultura i jej rodzaje, tradycje

Zapewniamy materiały szkoleniowe

Uczestnicy szkolenia otrzymają Zaświadczenie według wzoru Ministerstwa Edukacji Narodowej, dokument państwowy.

Dodatkowo można zamówić Certyfikat w języku polskim, angielskim lub niemieckim za dodatkową opłatą 20 zł/szt. 

Rezerwacja miejsca – zapis on-line

BHP w pracy biurowej

Program szkolenia obejmuje zagadnienia:

 • przepisy,
 • środowisko pracy biurowej
 • praca przy komputerze

Zapewniamy materiały szkoleniowe

Uczestnicy szkolenia otrzymają Zaświadczenie według wzoru Ministerstwa Edukacji Narodowej, dokument państwowy.

Dodatkowo można zamówić Certyfikat w języku polskim, angielskim lub niemieckim za dodatkową opłatą 20 zł/szt. 

Rezerwacja miejsca – zapis on-line

Korespondencja w pracy biurowej, instrukcje kancelaryjne

Program szkolenia obejmuje zagadnienia:

 • korespondencja w biurze
 • instrukcje kancelaryjne
 • korespondencja kadrowa i handlowa

Zapewniamy materiały szkoleniowe

Uczestnicy szkolenia otrzymają Zaświadczenie według wzoru Ministerstwa Edukacji Narodowej, dokument państwowy.

Dodatkowo można zamówić Certyfikat w języku polskim, angielskim lub niemieckim za dodatkową opłatą 20 zł/szt. 

Rezerwacja miejsca – zapis on-line

Dokumentacja w pracy biurowej

Program szkolenia obejmuje zagadnienia:

 • obieg pism
 • przechowywanie i archiwizacja dokumentów
 • zasady sporządzania pism
 • rodzaje pism

Zapewniamy materiały szkoleniowe

Uczestnicy szkolenia otrzymają Zaświadczenie według wzoru Ministerstwa Edukacji Narodowej, dokument państwowy.

Dodatkowo można zamówić Certyfikat w języku polskim, angielskim lub niemieckim za dodatkową opłatą 20 zł/szt. 

Rezerwacja miejsca – zapis on-line

Spotkanie służbowe

Program szkolenia obejmuje zagadnienia:

-pojęcie spotkania służbowego,

-rodzaje spotkań służbowych,

-cele i tematyka spotkań służbowych,

-zawiadomienie o spotkaniu służbowym,

-przygotowanie sali,

-przebieg spotkania służbowego,

-zasady savoir-vivre`u

Zapewniamy materiały szkoleniowe

Uczestnicy szkolenia otrzymają Zaświadczenie według wzoru Ministerstwa Edukacji Narodowej, dokument państwowy.

Dodatkowo można zamówić Certyfikat w języku polskim, angielskim lub niemieckim za dodatkową opłatą 20 zł/szt. 

Rezerwacja miejsca – zapis on-line

Neurologiczne podstawy rozwoju dziecka do 3 r.ż.

Program szkolenia obejmuje zagadnienia:

 • etapy rozwoju dziecka w poszczególnych kwartałach życia dziecka do 3 r.ż.

 • zalecenia neurologiczne

Zapewniamy materiały szkoleniowe

Uczestnicy szkolenia otrzymają Zaświadczenie według wzoru Ministerstwa Edukacji Narodowej, dokument państwowy.

Dodatkowo można zamówić Certyfikat w języku polskim, angielskim lub niemieckim za dodatkową opłatą 20 zł/szt. 

Rezerwacja miejsca – zapis on-line

Źródła szans i zagrożeń dla rozwoju dziecka do 3 r.ż.

Program szkolenia obejmuje zagadnienia:

 • szanse i zagrożenia rozwoju dziecka

 • czynniki środowiskowo-wychowawcze

 • rodzaje zagrożeń rozwoju dziecka

Uczestnicy szkolenia otrzymają Zaświadczenie według wzoru Ministerstwa Edukacji Narodowej, dokument państwowy.

Dodatkowo można zamówić Certyfikat w języku polskim, angielskim lub niemieckim za dodatkową opłatą 20 zł/szt. 

Rezerwacja miejsca – zapis on-line

Dokumentacja medyczna

Program szkolenia obejmuje zagadnienia:

  • Podstawy prawne

  •  Zadania i cele dokumentacji medycznej

  •  Wymagania dla dokumentacji medycznej

  •  Podział dokumentacji medycznej

  •  Przechowywanie i udostępnianie dokumentacji medycznej

  •  Wymagania dotyczące dokumentacji prowadzonej w postaci elektronicznej

  •  Dokumentacja medyczna a ustawa o ochronie danych osobowych

Uczestnicy szkolenia otrzymają Zaświadczenie według wzoru Ministerstwa Edukacji Narodowej, dokument państwowy.

Dodatkowo można zamówić Certyfikat w języku polskim, angielskim lub niemieckim za dodatkową opłatą 20 zł/szt. 

Rezerwacja miejsca – zapis on-line

Obsługa systemu eWUŚ

Program szkolenia obejmuje zagadnienia:

 • charakterystyka systemu

 • podstawy prawne wprowadzenia systemu

 • ubezpieczenie zdrowotne eWUŚ

 • dowody ubezpieczenia

 • Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego EKUZ

Zapewniamy materiały szkoleniowe

Uczestnicy szkolenia otrzymają Zaświadczenie według wzoru Ministerstwa Edukacji Narodowej, dokument państwowy.

Dodatkowo można zamówić Certyfikat w języku polskim, angielskim lub niemieckim za dodatkową opłatą 20 zł/szt. 

Rezerwacja miejsca – zapis on-line

 

Kompleksowe kursy online

Sprawdź naszą ofertę- kursy online Eureka Centrum Kursowe- dostępne do zakupu w naszym sklepie https://sklep.ckeureka.pl/

PROMOCJA NA KURSY ON-LINE

Przy zapisie na 1 kurs 10% Rabatu

Przy zapisie na 2 kursy 20% Rabatu na każdy kurs

Przy zapisie na 3 kursy 30% Rabatu na każdy kurs