KURSY KOMPETENCJI OSOBISTYCH
4 stycznia 2017

KURSY ROCZNE

Rejestratorka medyczna

Cykl kształcenia – 1 rok

Forma – zaoczna

Rejestratorka medyczna to przyszłościowy i poszukiwany obecnie zawód!

W ostatnim roku znajdował się na liście zawodów deficytowych!

Osoba zatrudniona na stanowisku Rejestratorki medycznej odpowiedzialna będzie za:

 • kompleksową obsługę recepcji jednostki medycznej
 • bezpośrednią obsługę klientów-pacjentów
 • zakładanie kart pacjentom oraz prowadzenie pełnej dokumentacji i ewidencji kart pacjentów
 • telefoniczną obsługę klientów, obsługę korespondencji e-mailowej
 • przyjmowanie płatności za świadczone usługi (gotówka, przelew, kredyt)
 • uzupełnianie raportów i sprawozdań z prowadzonej działalności
 • zapewnianie sprawnego przepływu informacji także medycznej

Absolwenci mogą znaleźć zatrudnienie w:

 • szpitalach
 • przychodniach
 • prywatnych gabinetach lekarskich
 • firmach medycznych
 • hurtowniach medycznych itp.

Zajęcia odbywają się w systemie zaocznym, co 2 tygodnie.

Zajęcia prowadzone są w wyspecjalizowanych pracowniach komputerowych jak i pracowniach ekonomiczno-prawnych.

Po ukończeniu studium otrzymasz:

– zaświadczenie o ukończeniu nauki w danym zawodzie na druku Ministerstwa Edukacji Narodowej

Rezerwacja miejsca – zapis on-line

Profesjonalny pracownik biurowy

Nazwa zawodu: PROFESJONALNA PRACOWNIK BIUROWY 

Cykl kształcenia – 1 rok
Forma – zaoczna

Obecnie na rynku pacy mamy dużą konkurencję dla zawodu : pracownik biurowy, często jest to stanowisko dające nam możliwości pokazania się w firmie aby utorować drogę na wyższe stanowiska

Kurs:Profesjonalny pracownik biurowy” kierowany jest do osób, które chciałyby poznać tajniki i zagadnienia pracy w biurze. Szkolenie głównie dla osób początkujących, ale nie tylko.

W trakcie kursu dowiesz się, jakie są zadania profesjonalnego sekretariatu, uzyskasz wiedzę praktyczną na temat prowadzenia korespondencji biznesowej i urzędowej, obsługi interesantów, poznasz zagadnienia prawne, dotyczące danych osobowych, dóbr osobistych, oświadczeń woli itp.

W programie nauczania:

Organizacja pracy biura/sekretariatu:

– Sekretariat i jego znaczenie w organizacji

– Profil i cechy profesjonalnego pracownika biurowego– asystentki

– Funkcje i zadania pracownika w firmie

– Organizacja pracy biura

– Korespondencja i dokumentacja firmowa

Autoprezentacja:

– Savoir-vivre w pracy

– Pierwsze wrażenie i techniki autoprezentacji

– Komunikacja interpersonalna

– Sztuka asertywności

– Prowadzenie negocjacji i dyskusji

Regulacje prawne w biurze:

– prawo cywilne i prawo pracy

– Oświadczenia woli

– Ochrona danych osobowych

– Ochrona dóbr osobistych

Automotywacja:

– Automotywacja, rutyna i nawyki w pracy sekretarki – asystentki

– Wyznaczanie celów

– Stres w pracy biuroweji

– Organizacja i planowanie czasu

Komunikacja telefoniczna w pracy sekretariatu:

– Zasady komunikacji telefonicznej

– Telefon w sekretariacie – o czym należy pamiętać

– Budowanie pozytywnego wizerunku firmy

Wizaż i stylizacji:

– Dress code w firmie

– Makijaż do pracy

– Psychologiczne aspekty wizerunku

Komputerowe wspomaganie pracy:

– Obsługa komputera

– Obsługa urządzeń biurowych

– Pakiet Microsoft Office

Kurs: Profesjonalny pracownik biurowy pozwala na zdobycie umiejętności niezbędnych do sprawnego prowadzenia sekretariatu w firmie czy urzędzie. Po jego ukończeniu będziesz wiedzieć, na czym praca w sekretariacie polega i czego możesz się spodziewać, podejmując pracę w charakterze sekretarki lub pracownika administracyjno- biurowego!

Zajęcia odbywają się w systemie zaocznym, co 2 tygodnie

Zajęcia prowadzone są w wyspecjalizowanych pracowniach komputerowych jak i pracowniach ekonomiczno-prawnych.

Po ukończeniu studium otrzymasz:

– zaświadczenie o ukończeniu nauki w danym zawodzie na druku Ministerstwa Edukacji Narodowej

Rezerwacja miejsca – zapis on-line

Specjalista dietetyk

„Niech jedzenie będzie twoim lekarstwem, a twoje lekarstwo jedzeniem”

Hipokrates

Nazwa zawodu: Specjalista dietetyk

Cykl kształcenia – 1 rok
Forma – zaoczna

W programie nauczania :

Żywienie człowieka z elementami biochemii

Organizacja żywienia dietetycznego

* Zagadnienia sanitarno-higieniczne w żywieniu dietetycznym

* Technologia gastronomiczna w żywieniu dietetycznym

Podstawy psychologii żywienia

Anatomia i fizjologia

* Planowanie jadłospisu

Dietetyk:

 • opracowuje właściwe dzienne racje pokarmowe i jadłospisy
 • nadzoruje poszczególne etapy przygotowania receptur potraw
 • odpowiada za prawidłowość przebiegu procesów technologicznych
 • uczestniczy w realizacji leczenia żywieniowego
 • opracowuje diety i stosuje je w żywieniu chorych
 • określa rolę składników pokarmowych w organizmie człowieka
 • określa wpływ składników nieodżywczych żywności i używek na organizm
 • sprawdza jakość potraw i estetykę ich wykonania
 • udziela porad dietetycznych

Zajęcia odbywają się w systemie zaocznym, co 2 tygodnie (sobota i niedziela).

Po ukończeniu studium otrzymasz:

– zaświadczenie o ukończeniu nauki w danym zawodzie na druku Ministerstwa Edukacji Narodowej

Rezerwacja miejsca – zapis on-line

Fotograf

Fotografia jest źródłem estetycznej satysfakcji i informacji o rzeczach, których w rzeczywistości nigdy nie zobaczymy…

Jest też realnym, materialnym wyrazem naszych osobistych wspomnień…

Fotograf przekazuje nam te uczucia dzięki szczęśliwej kombinacji własnej wrażliwości – oka artysty – ze znajomością narzędzi i techniki…

Nazwa zawodu : FOTOGRAF

Cykl kształcenia – 1 rok
Forma – zaoczna

W programie nauczania :

* Podstawy fotografii

*Obraz fotograficzny i jego kompozycja

Techniki fotograficzne

Urządzenia fototechniczne

Warsztaty fotoreportażu i fotografii reklamowej

Warsztaty – specjalizacja

Techniki multimedialne – obróbka zdjęć

Prawo i etyka w fotografii

Własna pracownia multimedialna !!!

Zajęcia w profesjonalnej pracowni fotograficznej i ciemni

* Fotografia studyjna * Fotografia w plenerze * Fotoreportaż * Wystawy *

Postęp techniczny wymaga od absolwentów śledzenia nowych technik, materiałów i urządzeń, które nie eliminują korzystania z dotychczasowych technologii, lecz je przyśpieszają, ulepszają warunki pracy i poprawiają jakość wyrobów, dlatego w naszej szkole …

– zajęcia przeprowadzane są w profesjonalnej pracowni oraz ciemni fotograficznej, pracowni komputerowej, a także w pracowni multimedialnej z wykorzystaniem specjalistycznego sprzętu fotograficznego

Po ukończeniu studium otrzymasz:

– zaświadczenie o ukończeniu nauki w danym zawodzie na druku Ministerstwa Edukacji Narodowej

* W celu uzyskaniu bliższych informacji zadzwoń pod nr 173070030

Rezerwacja miejsca – zapis on-line

Wizażystka/stylistka

Cykl kształcenia– rok
Forma – zaoczna

Każda kobieta chciałaby wiedzieć jak wydobyć swoje piękno za pomocą makijażu – co uwydatnić, co zakamuflować, jaki odcień dobrać, jakich kolorów unikać.

W programie nauczania :

* Kosmetologia

* Analiza kolorystyczna

* Analiza kształtu twarzy i sylwetki

* Warsztaty – Stylizacja ubioru

* Warsztaty – Stylizacja fryzur

* Makijaż dzienny, wieczorowy, okazjonalny

* Charakteryzacja

Wizażystka/Stylistka:

Wizażystka / stylistka wykonuje makijaż i inne zabiegi upiększające, podkreślając odpowiednim sposobem malowania walory urody klientki zgodnie z jej typem urody oraz panującymi trendami mody.

Doradza klientce dobór kosmetyków określonych firm, fryzurę i kolor włosów odpowiedni do typu urody, barwy strojów, jakie powinna preferować a jakich zdecydowanie unikać.

Zajęcia odbywają się w systemie zaocznym, co 2 tygodnie (sobota i niedziela) w Rzeszowie przy ul.Okulickiego 20.

Zajęcia prowadzone są w salach wykładowych, pracowni kosmetycznej oraz w pracowni multimedialnej.

Po ukończeniu studium otrzymasz:

– zaświadczenie o ukończeniu nauki w danym zawodzie na druku Ministerstwa Edukacji Narodowej

* W celu uzyskaniu bliższych informacji zadzwoń pod nr 173070030

Rezerwacja miejsca – zapis on-line

Opiekunka dziecięca

Cykl kształcenia– rok
Forma – zaoczna

Lubisz pracę z dziećmi? Zdobądź uprawnienia do pracy w żłobku i w przedszkolu w ramach jednego studium! Dodatkowo uzyskasz certyfikat Animatora czasu wolnego!

W programie nauczania :

* Psychopedagogiczne podstawy rozwoju jednostki

* Rozwój dziecka w okresie wczesnego dzieciństwa

* Stymulowanie wszechstronnego rozwoju dziecka

* Kompetencje opiekuna dziecka

* Praktyka zawodowa

Opiekunka dziecięca w żłobku i przedszkolu:

Opiekunka dziecięca jak sama nazwa wskazuje zajmuje się dziećmi, wychowując je, dbając o ich bezpieczeństwo i prawidłowy rozwój. W tym celu musi nawiązać z dzieckiem kontakt zarówno werbalny jak i pozawerbalny. Opiekunka powinna jak najlepiej poznać powierzone jej dzieci, a w szczególności ich tempo rozwoju, zachowania oraz charakter. Do zadań opiekunki mogą należeć takie czynności jak: dbanie o higienę dziecka, zapewnienie mu posiłków, zapewnienie rozrywki, zabieranie na spacery, dbanie o rozwój poszczególnych umiejętności dziecka. Ponadto opiekunka może dbać o wygląd i czystość pomieszczenia, w którym przebywa dziecko.

Zajęcia odbywają się w systemie zaocznym, co 2 tygodnie (piątek popołudniami oraz sobota lub niedziela) w Rzeszowie przy ul.Okulickiego 20.

Po ukończeniu studium otrzymasz:

– zaświadczenie o ukończeniu nauki jako Opiekun w żłobku lub klubie dziecięcym na druku Ministerstwa Edukacji Narodowej

– zaświadczenie o ukończeniu nauki jako Opiekunka dziecięca w przedszkolu na druku Ministerstwa Edukacji Narodowej

– certyfikat o ukończeniu kursu: Animator czasu wolnego

* W celu uzyskaniu bliższych informacji zadzwoń pod nr 173070030

Rezerwacja miejsca – zapis on-line