KURSY ADMINISTRACYJNO-KSIĘGOWE
4 stycznia 2017
KURSY MASAŻU
4 stycznia 2017

KURSY SPECJALISTYCZNE

Ochrona danych osobowych dla osób zajmujących się ochroną danych osobowych i Administratorów Bezpieczeństwa Informacji

Kurs realizowany w wymiarze 14 godzin.

W trybie weekendowym lub wieczorowym.

Program szkolenia obejmuje zagadnienia:

 • – See more at: https://eurekaszkola.pl/kursy/kursy-masazu/#sthash.oCZPrN6y.dpufrejestracja zbiorów, kontrole wewnętrzne, sprawozdawczość, nadzór nad dokumentacją,
 • szkolenia wewnętrzne/zapoznanie osób z zasadami ochrony danych osobowych,
 • prowadzenie wewnętrznego rejestru zbiorów
 • procedura rejestracji ABI w GIODO.
 • prawidłowe przetwarzanie danych osobowych
 • polityka bezpieczeństwa informacji i instrukcji zarządzania systemem informatycznym oraz informacje odnośnie stosowanych zabezpieczeń oraz ich przykłady

Po ukończeniu kursu Absolwent otrzymuje Zaświadczenie wg wzoru Ministerstwa Edukacji Narodowej.

Rezerwacja miejsca – zapis on-line

Audytor wewnętrzny

 

Kurs realizowany w wymiarze 14 godzin.

W trybie weekendowym lub wieczorowym.

Program szkolenia obejmuje zagadnienia:

-zasady planowania i nadzorowania programu audytów wewnętrznych jako narzędzi zarządzania w przedsiębiorstwie

-standardy kontroli

-standardy sprawozdawcze

-mechanizmy systemu kontroli finansowej

Po ukończeniu kursu Absolwent otrzymuje Zaświadczenie wg wzoru Ministerstwa Edukacji Narodowej

Rezerwacja miejsca – zapis on-line

Certyfikacja energetyczna budynków

 

Kurs realizowany w wymiarze 40 godzin.

W trybie weekendowym lub wieczorowym.

Program szkolenia obejmuje zagadnienia:

 • Podstawy prawne
 • Ocena stanu ochrony cieplnej budynku
 • Ocena systemu ogrzewania i zaopatrzenia w ciepłą wodę
 • Ocena systemu wentylacji i klimatyzacji z uwzględnieniem wymagań ochrony przeciwpożarowej i akustycznej
 • Ocena instalacji oświetleniowej w budynku
 • Metodyka obliczeń
 • Metodyka opracowania świadectw
 • Wykonywanie szkoleniowych świadectw dla budynku i lokalu mieszkalnego

 

Po ukończeniu kursu Absolwent otrzymuje Zaświadczenie wg wzoru Ministerstwa Edukacji Narodowej

Rezerwacja miejsca – zapis on-line


Specjalista ds. marketingu i handlu

 

Kurs realizowany w wymiarze 40 godzin.

W trybie weekendowym lub wieczorowym.

Program szkolenia obejmuje zagadnienia:

 

 • nawiązywania, nadzorowania oraz podtrzymywania kontaktów handlowych z odbiorcami usług
 • negocjowania warunków kontraktów
 • profesjonalnej obsługi klienta, nowoczesnych technik sprzedaży
 • działalności z zakresu PR
 • kreowania wizerunku firmy

Po ukończeniu kursu Absolwent otrzymuje Zaświadczenie wg wzoru Ministerstwa Edukacji Narodowej

Rezerwacja miejsca – zapis on-line

Kosztorysant budowlany

 

Kurs realizowany w wymiarze 40 godzin.

W trybie weekendowym lub wieczorowym.

Program szkolenia obejmuje zagadnienia:

 • Podstawy techniczne, rzeczowe i finansowe kosztorysowani
 • Proces inwestycyjny, zlecanie robót budowlanych
 • Rodzaje kosztorysów , normy kosztorysowania
 • Zasady przedmiarowania i obmiarowania robót
 • Kalkulacja składników ceny kosztorysowej.
 • Kosztorys budowlany-metody kosztorysowania.
 • Przetargi na roboty budowlane wraz z opracowaniem dokumentacji
 • Wspomaganie komputerowe kosztorysowania

 

Po ukończeniu kursu Absolwent otrzymuje Zaświadczenie wg wzoru Ministerstwa Edukacji Narodowej

Rezerwacja miejsca – zapis on-line

Agent nieruchomości

Kurs realizowany w wymiarze 40 godzin.

W trybie weekendowym lub wieczorowym.

Program szkolenia obejmuje zagadnienia:

 • Podstawy wiedzy z zakresu prawa
 • Podstawy wiedzy ekonomicznej
 • Obrót nieruchomościami
 • Rynek nieruchomości

Po ukończeniu kursu absolwent otrzymuje zaświadczenie wg wzoru Ministerstwa Edukacji Narodowej

Rezerwacja miejsca – zapis on-line