PROMOCJA DOTYCZY FREKWENCJI NA ZAJĘCIACH

„Ochrona danych osobowych na gruncie przepisów Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO)” -50%, teraz tylko 145 zł !
23 maja 2018
PROMOCJE NA NOWY NABÓR – LATO 2018!
24 maja 2018

PROMOCJA DOTYCZY FREKWENCJI NA ZAJĘCIACH


PROMOCJA DOTYCZY FREKWENCJI NA ZAJĘCIACH


1. Słuchacz, który uzyska frekwencje równą lub wyższą niż 50% w danym miesiącu – otrzymuje bon na kawę/herbatę/wodę.*

2. Słuchacz kierunku Technik sterylizacji medycznej, który uzyska frekwencje równą lub wyższą niż 50% przez cały okres trwania nauki – otrzymuje darmowy kurs potwierdzający kwalifikacje typu E.

3. Słuchacz kierunku Asystentka stomatologiczna/Higienistka stomatologiczna, który uzyska frekwencje równą lub wyższą niż 50% przez cały okres trwania nauki – otrzymuje darmowy kurs Scaling/Piaskowanie.

 

Okres obowiązywania promocji: od września 2018
Powyższe promocje nie łączą się.

*dotyczy kierunków Rzeszowskiej Szkoły Policealnej oraz Policealnej Szkoły Medycznej.