Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Eureka Zespół Szkół do celów działalności statutowej, zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych, Dz. U. Nr 133 poz. 883.

Klauzula informacyjna dot. RODO


 


Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych

Klauzula informacyjna dot. RODO