kopia-technik-masażysta
Technik masażysta – tytuł technika
29 sierpnia 2019

Higienistka stomatologiczna

kopia-higienistka-stomatologiczna
 
Zapisz się na kierunek
HIGIENISTKA STOMATOLOGICZNA
 

Masz pytania? Skontaktuj się z nami!

17 307 00 30 sekretariat@eurekaszkola.pl
facebook redicon_Obszar roboczy 1facebook_Obszar roboczy 1
instagramreddddd_Obszar roboczy 5instagram kolor_Obszar roboczy 5

Higienistka stomatologiczna

z państwową kwalifikacją zawodową MED.02. Wykonywanie świadczeń stomatologicznych z zakresu profilaktyki i promocji zdrowia jamy ustnej oraz współuczestniczenie w procesie leczenia.
Symbol: 325102
Cykl kształcenia - 2 lata
Forma nauczania: stacjonarna(godziny zajęć dające możliwość podjęcia nauki osobom pracującym)

Higienistka stomatologiczna współpracuje z lekarzem dentystą i pod jego nadzorem prowadzi działalność higieniczno-profilaktyczną.

Samodzielnie wykonuje wstępne badania diagnostyczne oraz zabiegi takie jak: piaskowanie, skaling, lakierowanie i lakowanie uzębienia, impregnacje zębów mlecznych u dzieci, dopasowywanie wypełnień do zgryzu, wykańczanie i polerowanie wypełnień amalgamatowych. Prowadzi edukację i promocje zdrowia w różnych środowiskach.

Zawód higienistki stomatologicznej jest jednym z najczęściej poszukiwanych w krajach Unii Europejskiej. Program zajęć został tak skonstruowany, aby słuchacze zdobyli przede wszystkim praktyczne umiejętności zawodowe.

W programie nauczania m.in. :
  • Dokumentacja gabinetu dentystycznego
  • Anatomia, fizjologia i patofizjologia narządu żucia
  • Język migowy
  • Działalność zawodowa higienistki stomatologicznej
  • Zasady i techniki pracy w gabinecie stomatologicznym
  • Działalność profilaktyczno-lecznicza higienistki stomatologicznej
Absolwenci mogą znaleźć zatrudnienie w:
  • klinikach dentystycznych,
  • gabinetach dentystycznych,
  • poradniach opieki stomatologicznej,
  • szpitalnych oddziałach chirurgii szczękowej.

Po ukończeniu szkoły słuchacz otrzymuje świadectwo ukończenia szkoły policealnej.

Pod koniec nauki słuchacz przystępuje do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie. Po zdaniu egzaminu z kwalifikacji i ukończeniu szkoły słuchacz otrzymuje dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe oraz suplement do dyplomu w języku obcym, który ułatwia podjęcie pracy za granicą.
Rezerwacja miejsca - zapis on-line

Szkoły cieszące się dużym zainteresowaniem z uwagi na atrakcyjne miejsca pracy: higienistka stomatologiczna i asystentka stomatologiczna, opiekun medyczny.

Aktualna oferta na kierunku Higienistka stomatologiczna