kopia-asystentka-stomatologiczna
Asystentka stomatologiczna
29 sierpnia 2019
kopia-terapeuta-zajęciowy
Terapeuta zajęciowy
29 sierpnia 2019
Pokaż wszystkie

Opiekun medyczny

kopia-opiekun-medyczny
 

Masz pytania? Skontaktuj się z nami!

17 307 00 30 sekretariat@eurekaszkola.pl
facebook redicon_Obszar roboczy 1facebook_Obszar roboczy 1
instagramreddddd_Obszar roboczy 5instagram kolor_Obszar roboczy 5

Opiekun medyczny

z państwową kwalifikacją MED.14. Świadczenie usług pielęgnacyjno-opiekuńczych osobie chorej i niesamodzielnej

symbol 532102
Cykl kształcenia – 1,5 roku
Forma – zaoczna

Ponad 50% zajęć prowadzimy w formie praktycznej

Opiekun medyczny pomaga w pełnym zakresie osobom niesamodzielnym, starszym lub osobom niepełnosprawnym. Asystuje personelowi medycznemu przy wykonywaniu zabiegów medycznych oraz samodzielnie wykonuje zabiegi pielęgnacyjne i higieniczne. Współpracuje z zespołem terapeutycznym i medycznym.

Zapotrzebowanie na opiekunów medycznych stale rośnie, to najczęściej poszukiwany zawód.

Posiadając takie kompetencje, z powodzeniem znajdziemy pracę na oddziałach szpitalnych, domach pomocy społecznej czy w prywatnych ośrodkach specjalizujących się w opiece na osobami starszymi i schorowanymi.

Od osób wykonujących zawód opiekuna medycznego zależy efekt leczenia i jakość życia osób niesamodzielnych.

W programie nauczania m.in. :

 • Podstawy opieki nad osobą chorą i niesamodzielną
 • Anatomia, fizjologia i patologia
 • Planowanie czynności opiekuńczych, higienicznych i pielęgnacyjnych
 • Język migowy
 • Pracownia zabiegów higienicznych i pielęgnacyjnych
 • Pracownia czynności opiekuńczych

Absolwenci mogą znaleźć zatrudnienie w:

 • oddziałach szpitalnych,
 • zakładach opiekuńczo – pielęgnacyjnych oraz leczniczych,
 • domach pomocy społecznej,
 • państwowych i prywatnych instytucjach zajmujących się osobami chorymi lub niesamodzielnymi w różnym wieku,
 • indywidualnie w domu pacjenta,

Po ukończeniu szkoły słuchacz otrzymuje świadectwo ukończenia szkoły policealnej oraz dyplom kwalifikacji zawodowej nadające pełne prawa do wykonywania zawodu.

Pod koniec nauki słuchacz przystępuje do egzaminu zawodowego. Po zdaniu egzaminu i ukończeniu szkoły słuchacz otrzymuje dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe oraz suplement do dyplomu w języku obcym, który ułatwia podjęcie pracy za granicą. oraz suplement do dyplomu w języku obcym, który ułatwia podjęcie pracy za granicą.

Rezerwacja miejsca – zapis on-line

Aktualna oferta na kierunku Opiekun Medyczny

1 stycznia 2021

Opiekun medyczny- zawód pewny i potrzebny!

    Opiekun medyczny to zawód stworzony dla osób, które nie tylko czerpią satysfakcję z pomagania innym, ale również potrafią z nimi współpracować. – Jeśli jesteś osobą empatyczną, wyrozumiałą, odpowiedzialna, cierpliwą oraz komunikatywną – nie zwlekaj, ten kierunek jest dla CIEBIE!   TRWA NABÓR ZIMA 2021 TO JUŻ OSATNIA SZANSA ABY ZDOBYĆ ZAWÓD W ZALEDWIE 1 ROK! W związku ze zmianą przepisów od września 2021 nauka w zawodzie Opiekun medyczny […]