kopia-asystentka-stomatologiczna
Asystentka stomatologiczna
29 sierpnia 2019
kopia-terapeuta-zajęciowy
Terapeuta zajęciowy
29 sierpnia 2019

Opiekun medyczny

kopia-opiekun-medyczny
 

Masz pytania? Skontaktuj się z nami!

17 307 00 30 sekretariat@eurekaszkola.pl
facebook redicon_Obszar roboczy 1facebook_Obszar roboczy 1
instagramreddddd_Obszar roboczy 5instagram kolor_Obszar roboczy 5

Opiekun medyczny

z państwową kwalifikacją MED.03. Świadczenie usług pielęgnacyjno-opiekuńczych osobie chorej i niesamodzielnej

symbol 532102
Cykl kształcenia – 1 rok
Forma – zaoczna

Ponad 50% zajęć prowadzimy w formie praktycznej

Opiekun medyczny pomaga w pełnym zakresie osobom niesamodzielnym, starszym lub osobom niepełnosprawnym. Asystuje personelowi medycznemu przy wykonywaniu zabiegów medycznych oraz samodzielnie wykonuje zabiegi pielęgnacyjne i higieniczne. Współpracuje z zespołem terapeutycznym i medycznym.

Zapotrzebowanie na opiekunów medycznych stale rośnie, to najczęściej poszukiwany zawód.

Posiadając takie kompetencje, z powodzeniem znajdziemy pracę na oddziałach szpitalnych, domach pomocy społecznej czy w prywatnych ośrodkach specjalizujących się w opiece na osobami starszymi i schorowanymi.

Od osób wykonujących zawód opiekuna medycznego zależy efekt leczenia i jakość życia osób niesamodzielnych.

W programie nauczania m.in. :

 • Podstawy opieki nad osobą chorą i niesamodzielną
 • Anatomia, fizjologia i patologia
 • Planowanie czynności opiekuńczych, higienicznych i pielęgnacyjnych
 • Język migowy
 • Pracownia zabiegów higienicznych i pielęgnacyjnych
 • Pracownia czynności opiekuńczych

Absolwenci mogą znaleźć zatrudnienie w:

 • oddziałach szpitalnych,
 • zakładach opiekuńczo – pielęgnacyjnych oraz leczniczych,
 • domach pomocy społecznej,
 • państwowych i prywatnych instytucjach zajmujących się osobami chorymi lub niesamodzielnymi w różnym wieku,
 • indywidualnie w domu pacjenta,

Pu ukończeniu szkoły słuchacz otrzymuje świadectwo ukończenia szkoły policealnej.

Pod koniec nauki słuchacz może przystąpić do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie. Po zdaniu egzaminu z kwalifikacji i ukończeniu szkoły słuchacz otrzymuje dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe oraz suplement do dyplomu w języku obcym, który ułatwia podjęcie pracy za granicą.

Rezerwacja miejsca – zapis on-line

Aktualna oferta na kierunku Opiekun Medyczny

1 stycznia 2021

Opiekun medyczny- zawód pewny i potrzebny!

    Opiekun medyczny to zawód stworzony dla osób, które nie tylko czerpią satysfakcję z pomagania innym, ale również potrafią z nimi współpracować. – Jeśli jesteś osobą empatyczną, wyrozumiałą, odpowiedzialna, cierpliwą oraz komunikatywną – nie zwlekaj, ten kierunek jest dla CIEBIE!   TRWA NABÓR ZIMA 2021 TO JUŻ OSATNIA SZANSA ABY ZDOBYĆ ZAWÓD W ZALEDWIE 1 ROK! W związku ze zmianą przepisów od września 2021 nauka w zawodzie Opiekun medyczny […]