kopia-higienistka-stomatologiczna
Higienistka stomatologiczna
29 sierpnia 2019
kopia-asystentka-stomatologiczna
Asystentka stomatologiczna
29 sierpnia 2019

Technik masażysta – tytuł technika

kopia-technik-masażysta
 
Zapisz się na kierunek
TECHNIK MASAŻYSTA
 

Masz pytania? Skontaktuj się z nami!

17 307 00 30 sekretariat@eurekaszkola.pl
facebook redicon_Obszar roboczy 1facebook_Obszar roboczy 1
instagramreddddd_Obszar roboczy 5instagram kolor_Obszar roboczy 5

Technik masażysta

z państwową kwalifikacją MED.10. Świadczenie usług w zakresie masażu

symbol 325402
Cykl kształcenia – 2 lata
Forma – stacjonarna

(godziny zajęć dające możliwość podjęcia nauki osobom pracującym)

Ponad 50% zajęć prowadzimy w formie praktycznej

Jednym z popularniejszych zawodów medycznych w rehabilitacji jest zawód masażysty.

Ze względu na pozytywne działanie masażu na nasz organizm, rośnie jego popularność i zapotrzebowanie na specjalistów z zakresu masażu.

Technik masażysta wykonuje masaż medyczny, sportowy, kosmetyczny i profilaktyczny, uwzględniając aktualny stan zdrowia, potrzeby i możliwości pacjenta. Praca technika masażysty polega na bezpośrednim kontakcie z pacjentem, wykonywaniu zabiegów, które usprawniają leczenie i rehabilitację chorych, relaksują i odmładzają.

W programie nauczania m.in. :

 • Anatomia i fizjologia człowieka z elementami zdrowia publicznego
 • Podstawy masażu w medycynie
 • Zagadnienie kliniczne masażu
 • Pracownia masażu medycznego,sportowego i prozdrowotnego
 • Pracownia kinezyterapii

Absolwenci mogą znaleźć zatrudnienie w:

 • szpitalach, przychodniach rehabilitacyjnych,
 • gabinetach fizjoterapeutycznych,
 • sanatoriach,
 • hotelach i gabinetach odnowy biologicznej,
 • ośrodkach SPA,
 • klubach fitness, siłowniach,
 • prywatnych gabinetach masażu lub jako masażysta drużyny sportowej.

Absolwent może również otworzyć własną działalność gospodarczą w szczególności gabinet masażu lub gabinet SPA.

Zajęcia odbywają się w systemie stacjonarnym w Rzeszowie przy ul. Okulickiego 20.
Zajęcia prowadzone są w profesjonalnie wyposażonej pracowni masażu i salach wykładowych.

Pu ukończeniu szkoły słuchacz otrzymuje świadectwo ukończenia szkoły policealnej.

Pod koniec nauki słuchacz przystępuje do egzaminu zawodowego. Po zdaniu egzaminu z kwalifikacji i ukończeniu szkoły słuchacz otrzymuje dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe oraz suplement do dyplomu w języku obcym, który ułatwia podjęcie pracy za granicą.

Rezerwacja miejsca – zapis on-line

Aktualna oferta na kierunku Technik Masażysta

5 sierpnia 2022

Poznaj nasze kierunki – Techik masażysta

  Chciałabyś podjąć naukę i kształcić się w przyszłościowym zawodzie? Zapraszamy do Policealnej Szkoły Medycznej! Poznaj jeden z naszych kierunków: Technik masażysta!