kopia-opiekun-medyczny
Opiekun medyczny
29 sierpnia 2019
kopia-opiekun-medyczny
Opiekun medyczny Kwalifikacyjny kurs medyczny
18 marca 2021

Terapeuta zajęciowy

kopia-terapeuta-zajęciowy
 
Zapisz się na kierunek
TERAPEUTA ZAJĘCIOWY
 

Masz pytania? Skontaktuj się z nami!

17 307 00 30 sekretariat@eurekaszkola.pl
facebook redicon_Obszar roboczy 1facebook_Obszar roboczy 1
instagramreddddd_Obszar roboczy 5instagram kolor_Obszar roboczy 5

Terapeuta zajęciowy

 

z kwalifikacją MED.13. Świadczenie usług w zakresie terapii zajęciowej .
Symbol: 325907
Cykl kształcenia– 2 lata
Forma nauczania stacjonarna

(godziny zajęć dające możliwość podjęcia nauki osobom pracującym)

Ponad 50% zajęć prowadzimy w formie praktycznej

Terapeuta zajęciowy zajmuje się na co dzień prowadzeniem zajęć i ćwiczeń z osobami, które wymagają rehabilitacji. Prowadzi różne formy i techniki terapii zajęciowej w procesie leczenia i rehabilitacji chorych poprzez angażowanie pacjenta w czynności przywracające sprawność ruchową, czuciową oraz psychiczną pacjenta. Dzięki nabytej wiedzy medycznej, psychologicznej, socjologicznej pomaga w rekonwalescencji osób chorych i niepełnosprawnych.

Terapeuta zajęciowy to zawód, w którym nie ma bezrobocia, a zapotrzebowanie na specjalistów z tej dziedziny tylko rośnie!

W programie nauczania m.in.:

  • Zarys anatomii, fizjologii i patologii .
  • Język migowy.
  • Podstawy terapii zajęciowej.
  • Planowanie i organizowanie terapii zajęciowej.
  • Prowadzenie terapii zajęciowej różnymi metodami.

Absolwenci mają możliwość podjęcia pracy w :

  • placówkach wsparcia społecznego,
  • specjalistycznych ośrodkach dla dzieci i dorosłych z niepełnosprawnością intelektualną,
  • domach opieki,
  • centrach rehabilitacyjnych. oddziałach szpitalnych

 

Po ukończeniu szkoły słuchacz otrzymuje świadectwo ukończenia szkoły policealnej

Pod koniec nauki słuchacz może przystąpić do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie. Po zdaniu egzaminu z kwalifikacji i ukończeniu szkoły słuchacz otrzymuje dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe oraz suplement do dyplomu w języku obcym, który ułatwia podjęcie pracy za granicą.

 

Rezerwacja miejsca – zapis on-line

Aktualna oferta na kierunku Terapeuta Zajęciowy

1 sierpnia 2022

Terapeuta zajęciowy- zawód przyszłości!

Zapraszamy do zapisu na kierunek:– – TERAPEUTA ZAJĘCIOWY! – Zawód terapeuty zajęciowego przynależy do grupy zawodów medycznych. W tym zawodzie niestety nadal brak specjalistów, a zapotrzebowanie stale rośnie. Praca  terapeuty zajęciowego polega na aktywizowaniu osób wykluczonych (chorych, niepełnosprawnych, starszych i zaniedbanych) poprzez prowadzenie różnych form oraz technik terapii. —