technik usług kosmetychnych
Technik usług kosmetycznych – tytuł technika
29 sierpnia 2019
asystent osoby niepewnosprawnej
Asystent osoby niepełnosprawnej
5 sierpnia 2021

Opiekunka środowiskowa

opiekunka środowiskowa
 
Zapisz się na kierunek
OPIEKUNKA ŚRODOWISKOWA
 
 
 

Masz pytania? Skontaktuj się z nami!

17 307 00 30 sekretariat@eurekaszkola.pl
facebook redicon_Obszar roboczy 1facebook_Obszar roboczy 1
instagramreddddd_Obszar roboczy 5instagram kolor_Obszar roboczy 5

Opiekunka środowiskowa

z państwową kwalifikacją zawodową SPO.05. Świadczenie usług opiekuńczych

symbol 514207
Cykl kształcenia – 1 rok
Forma – zaoczna

Opiekunka środowiskowa, jak sugeruje sama nazwa stanowiska, jest osobą niosącą doraźną pomoc rodzinom i osobom poszkodowanym przez różnego rodzaju wypadki losowe, bezrobocie, uzależnienia, osoby bezdomne, lub żyjące na skraju egzystencji. Różnica pomiędzy opiekunką społeczną a środowiskową polega na tym, że ta ostatnia działa w podległym sobie rejonie niestacjonarnie, w naturalnym otoczeniu osób potrzebujących pomocy lub wsparcia, współpracując jednak przy tym z instytucjami opieki społecznej, różnego rodzaju organizacjami i fundacjami, prowadzącymi działalność o podobnym charakterze. Opiekunka po przeprowadzeniu lokalnego rozpoznania i wywiadu z zainteresowanymi pomocą osobami, organizuje środki finansowe, medykamenty, posiłki, czy środki czystości, a w razie potrzeby także transport do szpitala lub gabinetu lekarskiego, etc. Opiekunka środowiskowa prowadzi szczegółową dokumentację wszystkich wykonywanych przez siebie czynności i inicjatyw, a w razie potrzeby wnioskuje o umieszczenie danych osób w domu opieki społecznej, hospicjum, etc.

W programie nauczania :

*Podstawy psychologii, komunikacji społecznej i pracy socjalnej

*Organizacja opieki środowiskowej

*Opieka i pielęgnacja człowieka

*Elementy języka migowego

*Pracownia czynności opiekuńczych i pielęgnacyjnych

*Aktywizacja osoby podopiecznej

Absolwenci mogą znaleźć zatrudnienie w:

, organizacje i fundacje o podobnym charakterze.

* instytucjach opieki społecznej

* organizacje i fundacje o podobnym charakterze

Zajęcia odbywają się w systemie zaocznym, co 2 tygodnie (sobota i niedziela) w Rzeszowie przy ul. Okulickiego 20.

Zajęcia prowadzone są w salach wykładowych, pracowni pielęgnacji i opieki oraz w pracowni multimedialnej.

W trakcie nauki słuchacz przystępuje do egzaminu potwierdzającego kwalifikację w zawodzie.

Po zdaniu egzaminu z kwalifikacji w zawodzie i ukończeniu szkoły słuchacz otrzymuje świadectwo ukończenia szkoły policealnej i dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe

Rezerwacja miejsca – zapis on-line