SZKOŁA POLICEALNA – dyplom zawodowy
20 stycznia 2017

LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE

Bezpłatne !

Zaoczna forma nauki – wygodny sposób uzyskania wykształcenia średniego

Nasza oferta jest skierowana do osób, które:
– z różnych powodów życiowych, nie zdobyły wcześniej wykształcenia średniego (ukończyły 8-letnią szkołę podstawową, szkołę zawodową lub gimnazjum)
– z różnych przyczyn przerwały naukę w liceum po dowolnej klasie lub semestrze i chcą kontynuować naukę w szkole średniej
Jeżeli myślisz o swojej przyszłości, pamiętaj – szkoła średnia to ważny etap edukacji !

Nauka trwa 3 lata (6 semestrów) – po semestrze VI możliwość przystąpienia do egzaminu maturalnego.
Po ukończeniu nauki w liceum ogólnokształcącym dla dorosłych można kontynuować naukę w szkołach policealnych oraz na każdym kierunku studiów (po zdaniu matury).
Zajęcia odbywają się średnio 2 razy w miesiącu (sobota-niedziela), co pozwala wygodnie i komfortowo zdobyć wykształcenie, bez konieczności rezygnowania z planów związanych z zatrudnieniem.

Wiemy, że każdy z Was jest inny, ma inne zdolności, zainteresowania i ambicje, dlatego nie chcemy od Was wymagać „po równo”.
Nasi nauczyciele mają dużą wiedzę i doświadczenie, są życzliwi, otwarci, gotowi pomóc w każdej sytuacji, potrafią dostrzec Wasze trudności i docenić Wasze starania.

Rezerwacja miejsca – zapis on-line