Aktualności

8 sierpnia 2017

Eureka Policealna Szkoła Zawodowa zaprasza do kształcenia w najbardziej prestiżowych zawodach w Polsce

REJESTRATORKA/SEKRETARKA MEDYCZNA PODOLOG SPECJALISTA DS KADR GRAFIK KOMPUTEROWY MULTIMEDIÓW SPECJALISTA DIETETYK WIZAŻYSTA-STYLISTA SPECJALISTA DS LOGISTYKI BIOMASAŻYSTA OPIEKUNKA DZIECIĘCA ARCHITEKT KRAJOBRAZU FOTOGRAF i wiele więcej….. Dlaczego my? – nauka trwa tylko 1 rok – zajęcia w systemie zaocznym, co 2 tygodnie (sobota i niedziela) – profesjonalne pracownie dydaktyczne – po ukończeniu szkoły otrzymasz dyplom w wybranym zawodzie – materiały zapewnione przez szkołę – wykwalifikowana kadra pedagogiczna – na wybranych kierunkach możliwość przystąpienia do egzaminu czeladniczego w Izbie Rzemieślniczej* Nie zwlekaj, zainwestuj w Siebie!
2 sierpnia 2017

Asystentka stomatologiczna z GWARANCJĄ STAŻU

Program zajęć został tak skonstruowany, aby słuchacze zdobyli przede wszystkim praktyczne umiejętności pozwalające na zatrudnienie w zawodzie asystentki stomatologicznej. Zajęcia prowadzone są w pracowni stomatologicznej przez nauczycieli praktyków. Zapewniamy pomoc w realizacji praktyki zawodowej z perspektywami staży i stałego zatrudnienia Nauka odbywa się w systemie stacjonarnym (godziny zajęć dające możliwość podjęcia nauki osobom pracującym). Nauczymy Cię: 1) przygotowywania gabinetu i stanowiska pracy lekarza dentysty do pracy; 2) asystowania lekarzowi dentyście podczas wykonywania zabiegów; 3) przygotowywania i przechowywania leków, materiałów, narzędzi oraz konserwowania na bieżąco sprzętu stosowanego w stomatologii; 4) wykonywania czynności administracyjnych i prowadzenia dokumentacji związanej z funkcjonowaniem gabinetu dentystycznego. Absolwenci kierunku asystentka stomatologiczna otrzymują świadectwo ukończenia szkoły policealnej, a po zdaniu egzaminu państwowego potwierdzającego kwalifikacje zawodowe Z.15 Asystowanie lekarzowi dentyście i utrzymanie gabinetu w gotowości do pracy, prawo wykonywania zawodu, suplement w języku obcym. Więcej informacji uzyskasz w siedzibie Szkoły lub dzwoniąc: 17 307 00 30, 31 Dołącz do nas!
31 lipca 2017

Specjalista ds kadr – stawiamy na zawodowców

Zarządzanie zasobami ludzkimi to jeden z najistotniejszych elementów funkcjonowania każdej firmy czy instytucji. Czynnościami tymi zajmuje się pracownik zatrudniony na stanowisku: Specjalista do spraw kadr i płac. Istotą tej pracy jest prowadzenie kompleksowej obsługi na odcinku zatrudniania i wynagradzania wszystkich osób pracujących na rzecz firmy. Osoba zatrudniona w komórce kadrowo-płacowej musi znać szczegółowo Kodeks pracy i śledzić na bieżąco wszelkie zmiany w tym zakresie. Niezbędna jest biegła znajomość przepisów z zakresu ubezpieczeń społecznych oraz podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) Szkoła Eureka jako jedna z niewielu w województwie podkarpackim, wychodzi naprzeciw zapotrzebowaniu na wykwalifikowanego pracownika administracyjnego z kwalifikacjami z dziedziny kadr i płac i zaprasza na kierunek  Specjalista ds kadr. Nauczymy Cię: Podstaw prawa cywilnego, prawa pracy i ubezpieczeń społecznych, prawa podatkowego Interpretacji przepisów prawnych w zakresie prawa pracy Prowadzenia pełnej dokumentacji kadrowo – płacowej (akta osobowe, sporządzanie dokumentów kadrowych: zaświadczenia, umowy, aneksy, świadectwa pracy, ewidencja czasu pracy, karty zasiłkowe etc.), Naliczania świadczeń pracowniczych Realizowania zgłoszeń i rozliczeń w zakresie ZUS, US, GUS, PFRON, Obsługi programów kadrowo-płacowych (Symfonia, Płatnik) Etyka zawodu i ochrona danych Techniki negocjacji Dodatkowo dla wszystkich słuchaczy tego kierunku warsztaty „Rekrutacja i selekcja pracowników „ gratis! Zajęcia odbywają się w systemie zaocznym, co 2 tygodnie (sobota i niedziela) w Rzeszowie przy ul. Okulickiego 20. Po ukończeniu szkoły absolwent otrzymuje: dyplom ukończenia szkoły w danym zawodzie Liczba miejsc jest ograniczona Zapraszamy