SZKOŁA POLICEALNA – tytuł technika
20 stycznia 2017
Technik sterylizacji medycznej – tytuł technika
29 sierpnia 2019

SZKOŁA MEDYCZNA – tytuł technika

SZKOŁA MEDYCZNA - tytuł technika

Rynek pracy zgłasza coraz większe zapotrzebowanie na wykwalifikowanych pracowników średniego personelu medycznego - zawody medyczne to przyszłość !

Szkoła Eureka prowadzi profesjonalne studium medyczne, w którym można zdobyć tytuł technika w czterech zawodach medycznych (technik sterylizacji medycznej, asystentka stomatologiczna, opiekun medyczny oraz technik masażysta). Siedzibą naszego prestiżowego centrum edukacyjnego jest Rzeszów i tam też zlokalizowane jest omawiane studium medyczne. Dzięki możliwościom, jakie daje nasza szkoła, mają Państwo szansę zdobycia państwowych uprawnień do wykonywania popularnego i przyszłościowego zawodu opiekuna medycznego.

Absolwenci otrzymują świadectwo ukończenia szkoły na druku państwowym oraz dyplom potwierdzający kwalifikacje w zawodzie po przystąpieniu do państwowego egzaminu z kwalifikacji w zawodzie.

Wydawany suplement do dyplomu w języku angielskim ułatwia zatrudnienie w krajach europejskich.

Sprawdź nasze inne kierunki

Szkoły cieszące się dużym zainteresowaniem z uwagi na atrakcyjne miejsca pracy: higienistka stomatologiczna i asystentka stomatologiczna, opiekun medyczny.