Mechanik motocyklowy
14 czerwca 2021
Opiekunka środowiskowa
5 sierpnia 2021

SZKOŁA MEDYCZNA – tytuł technika

 
Zapisz się do
SZKOŁY MEDYCZNEJ
 

Masz pytania? Skontaktuj się z nami!

17 307 00 30 sekretariat@eurekaszkola.pl
SZKOŁA MEDYCZNA - tytuł technika

Rynek pracy zgłasza coraz większe zapotrzebowanie na wykwalifikowanych pracowników średniego personelu medycznego - zawody medyczne to przyszłość !

Szkoła Eureka prowadzi profesjonalne studium medyczne, w którym można zdobyć tytuł technika w czterech zawodach medycznych (technik sterylizacji medycznej, asystentka stomatologiczna, opiekun medyczny oraz technik masażysta). Siedzibą naszego prestiżowego centrum edukacyjnego jest Rzeszów i tam też zlokalizowane jest omawiane studium medyczne. Dzięki możliwościom, jakie daje nasza szkoła, mają Państwo szansę zdobycia państwowych uprawnień do wykonywania popularnego i przyszłościowego zawodu opiekuna medycznego.

Absolwenci otrzymują świadectwo ukończenia szkoły na druku państwowym oraz dyplom potwierdzający kwalifikacje w zawodzie po przystąpieniu do państwowego egzaminu z kwalifikacji w zawodzie.

Wydawany suplement do dyplomu w języku angielskim ułatwia zatrudnienie w krajach europejskich.

Sprawdź nasze inne kierunki

Szkoła policealna

Szkoły cieszące się dużym zainteresowaniem z uwagi na atrakcyjne miejsca pracy: higienistka stomatologiczna i asystentka stomatologiczna, opiekun medyczny.