fbpx
Technik masażysta – tytuł technika
29 sierpnia 2019
Opiekun medyczny
29 sierpnia 2019

Asystentka stomatologiczna

 
Zapisz się na kierunek
ASYSTENTKA STOMATOLOGICZNA
 

Masz pytania? Skontaktuj się z nami!

17 307 00 30 sekretariat@eurekaszkola.pl
facebook redicon_Obszar roboczy 1facebook_Obszar roboczy 1
instagramreddddd_Obszar roboczy 5instagram kolor_Obszar roboczy 5

Asystentka stomatologiczna

z państwową kwalifikacją zawodową MS.14.

Symbol: 325101

Cykl kształcenia – 1 rok
Forma nauczania: stacjonarna

(godziny zajęć dające możliwość podjęcia nauki osobom pracującym)

Ponad 50% zajęć prowadzimy w formie praktycznej

Asystentka stomatologiczna współpracuje z lekarzem dentystą w czasie wykonywania zabiegów stomatologicznych oraz przygotowuje miejsce pracy i narzędzia stomatologiczne. Prowadzi często dokumentację stomatologiczną pacjentów oraz jest łącznikiem między pacjentem a lekarzem.

Zawód asystentki stomatologicznej jest jednym z najczęściej poszukiwanych w krajach Unii Europejskiej. Program zajęć został tak skonstruowany, aby słuchacze zdobyli przede wszystkim praktyczne umiejętności zawodowe.

W programie nauczania m.in.:

 • Zarys anatomii, patofizjologii i pierwsza pomoc
 • Farmakoterapia stomatologiczna
 • Działalność zawodowa asystentki stomatologicznej
 • Dokumentacja medyczna w stomatologii
 • Asystowanie lekarzowi dentyście
 • Prowadzenie dokumentacji medycznej i finansowej w stomatologii

Absolwenci mogą znaleźć zatrudnienie w:

 • poradniach opieki stomatologicznej
 • gabinetach dentystycznych
 • zakładach opieki zdrowotnej
 • klinikach dentystycznych
 • szpitalnych oddziałach chirurgii szczękowej

Pu ukończeniu szkoły słuchacz otrzymuje świadectwo ukończenia szkoły policealnej

Pod koniec nauki słuchacz może przystąpić do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie. Po zdaniu egzaminu z kwalifikacji i ukończeniu szkoły słuchacz otrzymuje dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe oraz suplement do dyplomu w języku obcym, który ułatwia podjęcie pracy za granicą.

Rezerwacja miejsca – zapis on-line

Aktualna oferta na kierunku Asystentka Stomatologiczna

30 lipca 2019

Higienistka stomatologiczna- zapisz się i zyskaj pewny zawód!

Poznaj jeden z naszych – kierunków medycznych: – Higienistka stomatologiczna   – –