fbpx
Asystentka stomatologiczna
29 sierpnia 2019
Terapeuta zajęciowy
29 sierpnia 2019

Opiekun medyczny

 
Zapisz się na kierunek
OPIEKUN MEDYCZNY
 

Masz pytania? Skontaktuj się z nami!

17 307 00 30 sekretariat@eurekaszkola.pl
facebook redicon_Obszar roboczy 1facebook_Obszar roboczy 1
instagramreddddd_Obszar roboczy 5instagram kolor_Obszar roboczy 5

Opiekun medyczny

z państwową kwalifikacją MS.04 Świadczenie usług opiekuńczych osobie chorej i niesamodzielnej

symbol 532102
Cykl kształcenia – 1 rok
Forma – zaoczna

Ponad 50% zajęć prowadzimy w formie praktycznej

Opiekun medyczny pomaga w pełnym zakresie osobom niesamodzielnym, starszym lub osobom niepełnosprawnym. Asystuje personelowi medycznemu przy wykonywaniu zabiegów medycznych oraz samodzielnie wykonuje zabiegi pielęgnacyjne i higieniczne. Współpracuje z zespołem terapeutycznym i medycznym.

Zapotrzebowanie na opiekunów medycznych stale rośnie, to najczęściej poszukiwany zawód.

Posiadając takie kompetencje, z powodzeniem znajdziemy pracę na oddziałach szpitalnych, domach pomocy społecznej czy w prywatnych ośrodkach specjalizujących się w opiece na osobami starszymi i schorowanymi.

Od osób wykonujących zawód opiekuna medycznego zależy efekt leczenia i jakość życia osób niesamodzielnych.

W programie nauczania m.in. :

  • Podstawy psychologii, pedagogiki i socjologii
  • Anatomia, fizjologia i patologia
  • Zdrowie publiczne
  • Pracownia zabiegów higienicznych i opiekuńczych
  • Pracownia opieki nad osobą chorą i niesamodzielną

Absolwenci mogą znaleźć zatrudnienie w:

  • oddziałach szpitalnych,
  • zakładach opiekuńczo – pielęgnacyjnych oraz leczniczych,
  • domach pomocy społecznej,
  • państwowych i prywatnych instytucjach zajmujących się osobami chorymi lub niesamodzielnymi w różnym wieku,
  • indywidualnie w domu pacjenta,

Pu ukończeniu szkoły słuchacz otrzymuje świadectwo ukończenia szkoły policealnej.

Pod koniec nauki słuchacz może przystąpić do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie. Po zdaniu egzaminu z kwalifikacji i ukończeniu szkoły słuchacz otrzymuje dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe oraz suplement do dyplomu w języku obcym, który ułatwia podjęcie pracy za granicą.

Rezerwacja miejsca – zapis on-line

Aktualna oferta na kierunku Opiekun Medyczny

30 lipca 2019

Higienistka stomatologiczna- zapisz się i zyskaj pewny zawód!

Poznaj jeden z naszych – kierunków medycznych: – Higienistka stomatologiczna   – –