fbpx

Technik sterylizacji medycznej – tytuł technika

SZKOŁA MEDYCZNA – tytuł technika
20 stycznia 2017
Higienistka stomatologiczna
29 sierpnia 2019

Technik sterylizacji medycznej – tytuł technika

 
Zapisz się na kierunek
TECHNIK STERYLIZACJI MEDYCZNEJ
 

Masz pytania? Skontaktuj się z nami!

17 307 00 30 sekretariat@eurekaszkola.pl
facebook redicon_Obszar roboczy 1facebook_Obszar roboczy 1
instagramreddddd_Obszar roboczy 5instagram kolor_Obszar roboczy 5

Technik sterylizacji medycznej

z państwową kwalifikacją zawodową MS.18.

Symbol: 321104

Cykl kształcenia: 1 rok
Forma nauczania : zaoczna

Ponad 50% zajęć prowadzimy w formie praktycznej

Technik sterylizacji medycznej – to nowy zawód medyczny, który powstał w odpowiedzi na potrzeby rynku pracy w Polsce i Unii Europejskiej. Celem pracy technika sterylizacji medycznej jest zapewnienie odpowiedniej czystości mikrobiologicznej sprzętu używanego do diagnozowania i leczenia. Przeprowadza i dokumentuje procesy mycia, dezynfekcji i sterylizacji medycznej.

W programie nauczania m.in.:

  • Anatomia, fizjologia i patologia z elementami pierwszej pomocy
  • Technologia mycia i dezynfekcji
  • Technologia sterylizacji
  • Wykonywanie dekontaminacji medycznej
  • Udzielanie pierwszej pomocy z elementami anatomii praktycznej

Absolwenci znajdą zatrudnienie w:

  • centralnych sterylizatorniach publicznych i niepublicznych zakładów ochrony zdrowia,
  • pracowniach endoskopowych,
  • gabinetach stomatologicznych,
  • gabinetach kosmetycznych,
  • studiach tatuażu.

Zgodnie z podstawą programową kształcenia w zawodzie Technik sterylizacji medycznej wyodrębnione zostały następujące kwalifikacje:

Wykonywanie dezynfekcji i sterylizacji medycznej ( MS.18.)

Pu ukończeniu szkoły słuchacz otrzymuje świadectwo ukończenia szkoły policealnej

Pod koniec nauki słuchacz może przystąpić do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie. Po zdaniu egzaminu z kwalifikacji i ukończeniu szkoły słuchacz otrzymuje dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe oraz suplement do dyplomu w języku obcym, który ułatwia podjęcie pracy za granicą.

Rezerwacja miejsca – zapis on-line

*szczegóły w sekretariacie szkoły

Aktualna oferta na kierunku Technik Sterylizacji Medycznej

30 lipca 2019

Higienistka stomatologiczna- zapisz się i zyskaj pewny zawód!

Poznaj jeden z naszych – kierunków medycznych: – Higienistka stomatologiczna   – –