fbpx Technik Sterylizacji Medycznej Rzeszów - Szkoła Medyczna Eureka

Technik sterylizacji medycznej – tytuł technika

SZKOŁA MEDYCZNA – tytuł technika
20 stycznia 2017
Higienistka stomatologiczna
29 sierpnia 2019

Technik sterylizacji medycznej – tytuł technika

 
Zapisz się na kierunek
TECHNIK STERYLIZACJI MEDYCZNEJ
 

Masz pytania? Skontaktuj się z nami!

17 307 00 30 sekretariat@eurekaszkola.pl
facebook redicon_Obszar roboczy 1facebook_Obszar roboczy 1
instagramreddddd_Obszar roboczy 5instagram kolor_Obszar roboczy 5

Technik sterylizacji medycznej

z państwową kwalifikacją zawodową MED.12.> Wykonywanie dekontaminacji sprzętu i wyrobów medycznych

Symbol: 321104
Cykl kształcenia: 1 rok
Forma nauczania : zaoczna

Ponad 50% zajęć prowadzimy w formie praktycznej

Technik sterylizacji medycznej – to nowy zawód medyczny, który powstał w odpowiedzi na potrzeby rynku pracy w Polsce i Unii Europejskiej. Celem pracy technika sterylizacji medycznej jest zapewnienie odpowiedniej czystości mikrobiologicznej sprzętu używanego do diagnozowania i leczenia. Przeprowadza i dokumentuje procesy mycia, dezynfekcji i sterylizacji medycznej.

W programie nauczania m.in.:

  • Rynek usług medycznych z elementami anatomii człowieka
  • Technologia sterylizacji medycznej
  • Pracownia mycia i dezynfekcji sprzętu medycznego
  • Pracownia sterylizacji medycznej
  • Język migowy

Absolwenci znajdą zatrudnienie w:

  • centralnych sterylizatorniach publicznych i niepublicznych zakładów ochrony zdrowia,
  • pracowniach endoskopowych,
  • gabinetach stomatologicznych,
  • gabinetach kosmetycznych,
  • studiach tatuażu.

Pu ukończeniu szkoły słuchacz otrzymuje świadectwo ukończenia szkoły policealnej

Pod koniec nauki słuchacz przystępuje do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie. Po zdaniu egzaminu z kwalifikacji i ukończeniu szkoły słuchacz otrzymuje dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe oraz suplement do dyplomu w języku obcym, który ułatwia podjęcie pracy za granicą.

Rezerwacja miejsca – zapis on-line

*szczegóły w sekretariacie szkoły

Aktualna oferta na kierunku Technik Sterylizacji Medycznej

2 lipca 2019

Technik sterylizacji medycznej

OBOWIĄZKOWE UPRAWNIENIA ZE STERYLIZACJI dla: gabinetów kosmetycznych, fryzjerskich, gabinetów odnowy biologicznej i tatuażu. Technik sterylizacji medycznej–Nowy Projekt Rozporządzenie Ministra Zdrowia!!! Zapraszamy do zapisu! –