fbpx
Opiekun medyczny
29 sierpnia 2019
KKZ Technik pojazdów samochodowych – tytuł technika
29 sierpnia 2019

Terapeuta zajęciowy

 
Zapisz się na kierunek
TERAPEUTA ZAJĘCIOWY
 

Masz pytania? Skontaktuj się z nami!

17 307 00 30 sekretariat@eurekaszkola.pl
facebook redicon_Obszar roboczy 1facebook_Obszar roboczy 1
instagramreddddd_Obszar roboczy 5instagram kolor_Obszar roboczy 5

Terapeuta zajęciowy z kwalifikacją MS.09 „Świadczenie usług w zakresie terapii zajęciowej” .

Tylko w tym naborze bezpłatna specjalizacja zawodowa do wyboru!

Symbol: 325907
Cykl kształcenia– 2 lata
Forma nauczania stacjonarna

(godziny zajęć dające możliwość podjęcia nauki osobom pracującym)

Ponad 50% zajęć prowadzimy w formie praktycznej

Terapeuta zajęciowy zajmuje się na co dzień prowadzeniem zajęć i ćwiczeń z osobami, które wymagają rehabilitacji. Prowadzi różne formy i techniki terapii zajęciowej w procesie leczenia i rehabilitacji chorych poprzez angażowanie pacjenta w czynności przywracające sprawność ruchową, czuciową oraz psychiczną pacjenta. Dzięki nabytej wiedzy medycznej, psychologicznej, socjologicznej pomaga w rekonwalescencji osób chorych i niepełnosprawnych.

Terapeuta zajęciowy to zawód, w którym nie ma bezrobocia, a zapotrzebowanie na specjalistów z tej dziedziny tylko rośnie!

W programie nauczania m.in.:

  • Zarys anatomii, fizjologii i patologii z elementami pierwszej pomocy.
  • Język migowy.
  • Podstawy terapii zajęciowej.
  • Planowanie i organizowanie terapii zajęciowej.
  • Prowadzenie terapii zajęciowej.

Absolwenci mają możliwość podjęcia pracy w :

  • placówkach wsparcia społecznego,
  • specjalistycznych ośrodkach dla dzieci i dorosłych z niepełnosprawnością intelektualną,
  • domach opieki,
  • centrach rehabilitacyjnych. oddziałach szpitalnych

 

Po ukończeniu szkoły słuchacz otrzymuje świadectwo ukończenia szkoły policealnej

Pod koniec nauki słuchacz może przystąpić do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie. Po zdaniu egzaminu z kwalifikacji i ukończeniu szkoły słuchacz otrzymuje dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe oraz suplement do dyplomu w języku obcym, który ułatwia podjęcie pracy za granicą.

 

Rezerwacja miejsca – zapis on-line

Aktualna oferta na kierunku Terapeuta Zajęciowy

30 lipca 2019

Higienistka stomatologiczna- zapisz się i zyskaj pewny zawód!

Poznaj jeden z naszych – kierunków medycznych: – Higienistka stomatologiczna   – –