Technik administracji – tytuł technika

Technik mechanik motocyklowy Rzeszów
KKZ Mechanik motocyklowy
29 sierpnia 2019
Technik florysta w Rzeszowie
Florysta
29 sierpnia 2019

Technik administracji – tytuł technika

Technik administracji Rzeszów

Technik administracji

symbol 334306
Cykl kształcenia – 2 lata 
Forma – zaoczna

W programie nauczania :

* Działalność gospodarcza

* Bezpieczeństwo i higiena pracy

* Podstawy prawa cywilnego

* Podstawy prawa pracy

* Podstawy prawa administracyjnego

* Finanse publiczne

* Język angielski zawodowy

* Wykonywanie pracy biurowej

* Postępowanie w administracji

* Praktyka zawodowa

Absolwenci mogą znaleźć zatrudnienie:

  • instytucjach administracyjnych i samorządach terytorialnych,
  • podmiotach gospodarczych każdej branży
  • organach organizacji społecznych, samorządów gospodarczych
  • organizacjach europejskich

Technik administracji:

opracowuje projekty aktów administracyjnych, prowadzi postępowania kończące się wydaniem decyzji administracyjnych, prowadzi podstawową dokumentację księgowa i kadrową, sporządza sprawozdania i protokoły z posiedzeń i zebrań, gospodaruje majątkiem oraz nadzoruje innych pracowników, posługuje się nowoczesnymi środkami technicznymi w zakresie organizacji prac biurowych

Zajęcia odbywają się w profesjonalnych pracowniach: ekonomiczno-prawnej, multimedialnej, komputerowej.

Zgodnie z podstawą programową kształcenia w zawodzie Technik Administracji wyodrębniona została następująca kwalifikacja:

Obsługa klienta w jednostkach administracji AU.68

W trakcie nauki słuchacz może przystąpić do egzaminu/ów potwierdzającego daną kwalifikację w zawodzie.

Po zdaniu egzaminu ze wszystkich kwalifikacji w zawodzie i ukończeniu szkoły słuchacz otrzymuje świadectwo ukończenia szkoły policealnej i dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe w wybranym zawodzie.

Rezerwacja miejsca – zapis on-line

Aktualna oferta na kierunku Technik Administracji

9 kwietnia 2021

Kurs: Masaż limfatyczny

  Kurs Masaż limfatyczny już w kwietniu Cena kursu: 249 zł Dla Absolwentów 10% zniżki Termin: 16.04.2021 r. Masaż limfatyczny, inaczej drenaż limfatyczny, to zabieg stosowany w fizjoterapii i kosmetyce. Ma za zadanie pobudzenie krążenia krwi i limfy w celu usprawnienia ich przepływu, odżywiającego tkanki i zapobiegającego zakrzepom oraz niedokrwieniu. Szkolenie przeprowadzane przez wyspecjalizowanego fizjoterapeutę Już masz możliwość kupić wybrane szkolenie za pośrednictwem naszej strony https://sklep.ckeureka.pl/ – SZYBKO, ŁATWO I […]