SZKOŁA POLICEALNA – tytuł technika

kwalifikacyjne-kursy-mechaniczne
Kwalifikacyjne kursy mechaniczne
17 marca 2021

SZKOŁA POLICEALNA – tytuł technika

kierunki-w-policealnej
kierunki w szkole policealnej1
 
Zapisz się do
SZKOŁY POLICEALNEJ
 

Masz pytania? Skontaktuj się z nami!

17 307 00 30 sekretariat@eurekaszkola.pl
facebook redicon_Obszar roboczy 1facebook_Obszar roboczy 1
instagramreddddd_Obszar roboczy 5instagram kolor_Obszar roboczy 5
youtube iconyoutube icon 2
linkedin icon 1linkedin icon 2
SZKOŁA MEDYCZNA - tytuł technika

Rynek pracy zgłasza coraz większe zapotrzebowanie na wykwalifikowanych pracowników średniego personelu medycznego - zawody medyczne to przyszłość !

Szkoła Eureka prowadzi profesjonalne studium medyczne, w którym można zdobyć tytuł technika w sześciu zawodach medycznych (technik sterylizacji medycznej, asystentka stomatologiczna,higienistka stomatologiczna,terapeuta zajęciowy,opiekun medyczny oraz technik masażysta). Siedzibą naszego prestiżowego centrum edukacyjnego jest Rzeszów i tam też zlokalizowane jest omawiane studium medyczne. Dzięki możliwościom, jakie daje nasza szkoła, mają Państwo szansę zdobycia państwowych uprawnień do wykonywania popularnego i przyszłościowego zawodu opiekuna medycznego.

Absolwenci otrzymują świadectwo ukończenia szkoły na druku państwowym oraz dyplom potwierdzający kwalifikacje w zawodzie po przystąpieniu do państwowego egzaminu zawodowego.

Wydawany suplement do dyplomu w języku angielskim ułatwia zatrudnienie w krajach europejskich.

 
SZKOŁA POLICEALNA - tytuł technika

Kształcimy przyszłych, praktycznie wykwalifikowanych techników !

W trakcie nauki słuchacze przystępują do egzaminu państwowego z kwalifikacji w zawodzie, po jego zdaniu otrzymują dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe oraz suplement w języku angielskim.

Na większości kierunków w naszej szkole zdawalność egzaminów wynosi 100% !

Zapewniamy wysoki poziom kształcenia i komfort nauki, doświadczoną kadrę nauczycieli oraz nowoczesne pracownie zawodowe.

Szkoła Eureka posiada uprawnienia szkoły publicznej.

 
Opiekunka Środowiskowa

Jeden z zawodów z obszaru pomocy społecznej, w Polsce jak i w Europie pojawia się coraz więcej ofert pracy z tego zakresu.

Asystent osoby niepełnosprawnej

Asystent osoby niepełnosprawnej pomaga w wielu sytuacjach dnia codziennego osobom, które w wyniku swoich schorzeń nie mogą w pełni wykonywać podstawowych czynności

Sprawdź nasze inne kierunki

KWALIFIKACYJNE KURSY ZAWODOWE

Szkoły cieszące się dużym zainteresowaniem z uwagi na atrakcyjne miejsca pracy: higienistka stomatologiczna i asystentka stomatologiczna, opiekun medyczny.