SZKOŁA POLICEALNA - Technik usług kosmetycznych | Florysta

SZKOŁA POLICEALNA – tytuł technika

Studium roczne
20 stycznia 2017
SZKOŁA MEDYCZNA – tytuł technika
20 stycznia 2017

SZKOŁA POLICEALNA – tytuł technika

SZKOŁA POLICEALNA – tytuł technika

Kształcimy przyszłych, praktycznie wykwalifikowanych techników !

W trakcie nauki słuchacze przystępują do egzaminu państwowego z kwalifikacji w zawodzie, po jego zdaniu otrzymują dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe oraz suplement w języku angielskim.
Na większości kierunków w naszej szkole zdawalność egzaminów wynosi 100% !
Zapewniamy wysoki poziom kształcenia i komfort nauki, doświadczoną kadrę nauczycieli oraz nowoczesne pracownie zawodowe.
Szkoła Eureka posiada uprawnienia szkoły publicznej.

Technik usług kosmetycznych

Technik usług kosmetycznych

symbol 514207

Cykl kształcenia – 2 lata
Forma – zaoczna

To doskonały kierunek dla osób kreatywnych, otwartych na nowe trendy i lubiących pracę z ludźmi. Wykwalifikowani pracownicy w branży usług kosmetycznych poszukiwani są zarówno na krajowym jak i zagranicznym rynku pracy. Kierunek ten odpowiedni będzie także dla osób, które marzą o prowadzeniu własnej działalności. Profesjonalna pracownia, którą dysponuje Szkoła umożliwi komfortowe i efektywne zdobywanie wiedzy.

W programie nauczania :

*Pracownia wizażu

*Pracownia zabiegów kosmetycznych

*Pracownia chemii kosmetycznej

*Pracownia fizykoterapii

*Organizacja pracy zakładu kosmetycznego

*Anatomia z dermatologią

*Kosmetologia

*Podstawy działalności gospodarczej

*Praktyka zawodowa

Technik usług kosmetycznych

jest osobą zajmującą się pielęgnacją i ozdabianiem ludzkiego ciała, a w szczególności twarzy, Dziś nie trzeba nikogo przekonywać, że dbanie o siebie jest niezbędnym elementem na drodze do sukcesu. Dlatego coraz więcej osób zainteresowanych kształtowaniem własnego wizerunku korzysta z profesjonalnych zabiegów higieniczno-estetycznych i kosmetyczno-chirurgicznych

Absolwenci mogą znaleźć zatrudnienie w:

* w gabinetach kosmetycznych

* w studiach wizażu

* w firmach kosmetycznych

* w branży kosmetologicznej

* w gabinetach odnowy biologicznej

Zajęcia odbywają się w systemie zaocznym, co 2 tygodnie (sobota i niedziela) w Rzeszowie przy ul. Okulickiego 20.

Zajęcia prowadzone są w salach wykładowych, pracowni kosmetycznej oraz w pracowni multimedialnej.

Zgodnie z podstawą programową kształcenia w zawodzie Technik Usług Kosmetycznych wyodrębnione zostały następujące kwalifikacje:

K1 : Wykonywanie zabiegów kosmetycznych twarzy AU.61.

K2 : Wykonywanie zabiegów kosmetycznych ciała, dłoni i stóp AU.62.

W trakcie nauki słuchacz może przystąpić do egzaminu/ów potwierdzającego daną kwalifikację w zawodzie.

Po zdaniu egzaminu ze wszystkich kwalifikacji w zawodzie i ukończeniu szkoły słuchacz otrzymuje świadectwo ukończenia szkoły policealnej i dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe w wybranym zawodzie

Rezerwacja miejsca – zapis on-line

Technik bezpieczeństwa i higieny pracy

symbol 325509

Cykl kształcenia – 1,5 roku
Forma – zaoczna

W programie nauczania :

* Bezpieczeństwo pracy i ochrona środowiska

* Podstawy prawa pracy

* Podstawy konstrukcji mechanicznych

* Podstawy psychologii i socjologii

* Język obcy zaowdowy

* Ergonomia i fizjologia pracy

* Prowadzenie działalności w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy

* Metodyka kształcenia zawodowego

* Zarządzanie systemami bezpieczeństwa i higieny pracy

* Podstawy przedsiębiorczości

* Praktyka zawodowa

Technik Bezpieczeństwa i Higieny Pracy:

przeprowadza kontrole w zakładzie pracy pod względem przestrzegania zasad i przepisów BHP, doradza w doborze środków ochrony indywidualnej i zbiorowej, opracowuje plany modernizacji zakładu pracy dotyczące rozwiązań BHP, stwierdza występujące zagrożenia w zakładzie pracy, bada przyczyny wypadków w pracy, organizowanie i przeprowadzanie szkoleń z zakresu BHP, dokonuje oceny ryzyka zawodowego związanego z wykonywaniem określonych prac, prowadzi rejestr dokumentów dotyczących wypadków przy pracy i chorób zawodowych

Absolwenci mogą znaleźć zatrudnienie w:

 • zakładowych służbach bhp do inspektora włącznie
 • w różnych rodzajach działalności gospodarczej, jako specjalista odpowiedzialny za bezpieczeństwo pracy
 • firmach zajmujących się organizacją szkoleń bhp
 • państwowej inspekcji pracy

Do dnia 1 lipca 2013 r. wszyscy pracownicy służb BHP mają obowiązek uzupełnić swoje wykształcenie do minimum tytułu Technika Bezpieczeństwa i Higieny Pracy.

Zgodnie z podstawą programową kształcenia w zawodzie Technik Bezpieczeństwa i Higieny Pracy wyodrębniona została następująca kwalifikacja:

Zarządzanie bezpieczeństwem w środowisku pracy MS.12.

W trakcie nauki słuchacz może przystąpić do egzaminu/ów potwierdzającego daną kwalifikację w zawodzie.

Po zdaniu egzaminu ze wszystkich kwalifikacji w zawodzie i ukończeniu szkoły słuchacz otrzymuje świadectwo ukończenia szkoły policealnej i dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe w wybranym zawodzie.

Rezerwacja miejsca – zapis on-line

Florysta

Florysta

symbol 343203

Cykl kształcenia – 1 rok 
Forma – zaoczna

Kierunek idealny dla osób kreatywnych, lubiących kwiaty i tworzone z nich kompozycje. Zawód florysty jest znakomitym wyborem dla tych, którzy pragną połączyć przyjemne z pożytecznym. Realizacja pasji może stać się sposobem na życie! Zdobycie odpowiednich kwalifikacji ułatwi założenie własnej działalności lub znalezienie wymarzonej pracy.

W programie nauczania :

* Pracownia projektowania

* Pracownia kompozycji florystycznych

* Materiał roślinny i pielęgnacja

* Podstawy florystyki

* Środki techniczne i materiały

* Podstawy działalności gospodarczej

* Historia dekoracji roślinnych

* Praktyka zawodowa

Florysta

jest specjalistą w zakresie kreatywnego tworzenia dekoracji roślinnych różnego typu. Do głównych zadań florysty należą: opracowywanie projektów dekoracji roślinnych, tworzenie różnych form kompozycji roślinnych, przygotowywanie kompleksowego wystroju wnętrz oraz otwartej przestrzeni z użyciem materiału roślinnego, prowadzenie firmy florystycznej

Absolwenci mogą znaleźć zatrudnienie w:

*w kwiaciarniach

*w przedsiębiorstwach florystycznych

*w firmach zajmujących się dekoracjami okolicznościowymi

*w firmach zajmujących się dekoracją wnętrz

Zajęcia odbywają się w systemie zaocznym, co 2 tygodnie (sobota i niedziela) w Rzeszowie przy ul. Okulickiego 20.

Zajęcia prowadzone są w salach wykładowych, pracowni florystycznej oraz w pracowni multimedialnej.

Zgodnie z podstawą programową kształcenia w zawodzie Florysta wyodrębniona została następująca kwalifikacja:

Wykonywanie kompozycji florystycznych RL.26.

W trakcie nauki słuchacz może przystąpić do egzaminu potwierdzającego kwalifikację w zawodzie.

Po zdaniu egzaminu z kwalifikacji w zawodzie i ukończeniu szkoły słuchacz otrzymuje świadectwo ukończenia szkoły policealnej i dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe w wybranym zawodzie

Rezerwacja miejsca – zapis on-line

 

Technik administracji

symbol 334306

Cykl kształcenia – 2 lata 
Forma – zaoczna

W programie nauczania :

* Działalność gospodarcza

* Bezpieczeństwo i higiena pracy

* Podstawy prawa cywilnego

* Podstawy prawa pracy

* Podstawy prawa administracyjnego

* Finanse publiczne

* Język angielski zawodowy

* Wykonywanie pracy biurowej

* Postępowanie w administracji

* Praktyka zawodowa

Absolwenci mogą znaleźć zatrudnienie:

 • instytucjach administracyjnych i samorządach terytorialnych,
 • podmiotach gospodarczych każdej branży
 • organach organizacji społecznych, samorządów gospodarczych
 • organizacjach europejskich

Technik administracji:

opracowuje projekty aktów administracyjnych, prowadzi postępowania kończące się wydaniem decyzji administracyjnych, prowadzi podstawową dokumentację księgowa i kadrową, sporządza sprawozdania i protokoły z posiedzeń i zebrań, gospodaruje majątkiem oraz nadzoruje innych pracowników, posługuje się nowoczesnymi środkami technicznymi w zakresie organizacji prac biurowych

Zajęcia odbywają się w profesjonalnych pracowniach: ekonomiczno-prawnej, multimedialnej, komputerowej.

Zgodnie z podstawą programową kształcenia w zawodzie Technik Administracji wyodrębniona została następująca kwalifikacja:

Obsługa klienta w jednostkach administracji AU.68

W trakcie nauki słuchacz może przystąpić do egzaminu/ów potwierdzającego daną kwalifikację w zawodzie.

Po zdaniu egzaminu ze wszystkich kwalifikacji w zawodzie i ukończeniu szkoły słuchacz otrzymuje świadectwo ukończenia szkoły policealnej i dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe w wybranym zawodzie.

Rezerwacja miejsca – zapis on-line

Kwalifikacyjne Kursy Zawodowe

KKZ Mechanik motocyklowy

Jeśli jesteś osobą pełną pasji, dla której ważny jest dźwięk … moc … nieskazitelny wygląd motocykla,

troszczysz się o jego stan techniczny… – ten zawód stworzony jest dla Ciebie!

Zapraszamy miłośników motocykli do naszej szkoły, która jako jedna z niewielu w województwie podkarpackim, prowadzi kształcenie w zawodzie Mechanik Motocyklowy.

W związku z rosnącym zainteresowaniem jednośladami, wzrasta zapotrzebowanie na wykwalifikowanych pracowników w dziedzinie serwisowania, napraw czy chociażby fachowego doradztwa w kwestii zakupu.

Cykl kształcenia trwa 1,5 roku w formie zaocznej.

W programie nauczania min.:

 • elektryczne i elektroniczne wyposażenia motocykli- diagnostyka i naprawa
 • diagnostyka i naprawa podzespołów motocykli
 • budowa i obsługa motocykli
 • metodyka pomiarowa
 • budowa i naprawa pojazdów związanych z motocyklami (quady, trike, skutery śnieżne i wodne, gokarty)
 • tuning mechaniczny silników i podwozia
 • historia powstania i rozwoju motocykli
 • język obcy zawodowy (tłumaczenie instrukcji z zakresu budowy i naprawy)
 • działalność gospodarcza
 • aktualne przepisy drogowe

Oprócz zajęć teoretycznych, oferujemy specjalistyczne zajęcia praktyczne, które prowadzone będą przez wykwalifikowaną kadrę w profesjonalnym serwisie motocyklowym MOTA w Rzeszowie.

Absolwenci będą mogli znaleźć zatrudnienie w:

 • warsztatach motoryzacyjnych
 • sklepach lub hurtowniach motoryzacyjnych
 • autoryzowanych stacjach obsługi pojazdów
 • zakładach zajmujących się naprawą motocykli

lub poprzez założenie własnej działalności gospodarczej

Pod koniec nauki istnieje możliwość przystąpienia do egzaminu potwierdzającego kwalifikację w zawodzie.

Kwalifikacja : M.45. Diagnozowanie oraz naprawa motocykli

Po zdaniu egzaminu i ukończeniu nauki uczestnik otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu kursu i świadectwo
z kwalifikacji zawodowej. Dodatkowo może uzyskać dyplom z tytułem zawodowym w zawodzie mechanik motocyklowy.

Zostań ekspertem w dziedzinie motocykli!

Rezerwacja miejsca – zapis on-line

KKZ Technik pojazdów samochodowych

Jednym z Twoich marzeń z dzieciństwa był zawód mechanika samochodowego? Jednak kariera zawodowa potoczyła się inaczej?

Nie zwlekaj, z nami wszystko jest możliwe! Jeśli interesujesz się motoryzacją – nauczymy Cię naprawy urządzeń samochodowych!

Zapraszamy serdecznie na kierunek TECHNIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH

Jest to nie tylko przyszłościowy zawód poszukiwany na rynku pracy, ale także dający duże możliwości prowadzenia własnej działalności gospodarczej.

Rosnąca liczba użytkowników samochodów sprawia, że rynek szybko nie nasyci się przedsiębiorstwami trudniącymi się produkcją i naprawą pojazdów samochodowych.

Jest to zawód przeznaczony nie tylko dla mężczyzn – wiele kobiet również może odnaleźć się w roli technika pojazdów samochodowych.

Nauka odbywa się w systemie zaocznym co dwa tygodnie (sobota, niedziela) i trwa 2,5 roku

Przedmioty realizowane w trakcie nauki min:

 • przepisy ruchu drogowego,
 • diagnozowanie podzespołów i zespołów pojazdów samochodowych,
 • naprawy zespołów i podzespołów pojazdów samochodowych,
 • diagnozowanie elektrycznych i elektronicznych układów pojazdów samochodowych,
 • technologia napraw elektrycznych i elektronicznych układów pojazdów samochodowych,
 • organizacja i prowadzenie obsługi pojazdów samochodowych,
 • nadzorowanie obsługi pojazdów samochodowych,
 • praktyka zawodowa,
 • podstawy konstrukcji maszyn,

Kładziemy duży nacisk na zajęcia praktyczne. Zajęcia prowadzone są w salach wykładowych, pracowni pojazdów samochodowych, pracowni elektroniki i elektrotechniki, warsztacie samochodowym oraz w pracowni multimedialnej.

Po ukończeniu możesz znaleźć pracę m. in. w:

 • warsztatach samochodowych,
 • stacjach diagnostyki pojazdów,
 • przemyśle samochodowym,
 • szeroko pojętej branży usług motoryzacyjnych,

Pod koniec nauki istnieje możliwość przystąpienia do egzaminu potwierdzającego kwalifikację w zawodzie.

Kwalifikacja : M.18.Diagnozowanie i naprawa podzespołów i zespołów pojazdów samochodowych

Kwalifikacja : M.12. Diagnozowanie oraz naprawa elektrycznych i elektronicznych układów pojazdów samochodowych

Kwalifikacja : M.42.Organizacja i prowadzenie procesu obsługi pojazdów samochodowych

Po zdaniu egzaminu i ukończeniu nauki uczestnik otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu kursu i świadectwo z kwalifikacji zawodowej.

Rezerwacja miejsca – zapis on-line