SZKOŁA POLICEALNA – tytuł technika

SZKOŁA ROCZNA POLICEALNA – dyplom zawodowy
20 stycznia 2017
SZKOŁA MEDYCZNA – tytuł technika
20 stycznia 2017

SZKOŁA POLICEALNA – tytuł technika

SZKOŁA POLICEALNA – tytuł technika

Kształcimy przyszłych, praktycznie wykwalifikowanych techników !

W trakcie nauki słuchacze przystępują do egzaminu państwowego z kwalifikacji w zawodzie, po jego zdaniu otrzymują dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe oraz suplement w języku angielskim.
Na większości kierunków w naszej szkole zdawalność egzaminów wynosi 100% !
Zapewniamy wysoki poziom kształcenia i komfort nauki, doświadczoną kadrę nauczycieli oraz nowoczesne pracownie zawodowe.
Szkoła Eureka posiada uprawnienia szkoły publicznej.

Technik usług kosmetycznych ze specjalizacją Terapeuta SPA

Technik usług kosmetycznych ze specjalizacją „Terapeuta SPA”

symbol 514207

Cykl kształcenia – 2 lata
Forma – zaoczna

To doskonały kierunek dla osób kreatywnych, otwartych na nowe trendy i lubiących pracę z ludźmi. Wykwalifikowani pracownicy w branży usług kosmetycznych poszukiwani są zarówno na krajowym jak i zagranicznym rynku pracy. Kierunek ten odpowiedni będzie także dla osób, które marzą o prowadzeniu własnej działalności. Profesjonalna pracownia, którą dysponuje Szkoła umożliwi komfortowe i efektywne zdobywanie wiedzy.

W programie nauczania :

*Pracownia wizażu

*Pracownia zabiegów kosmetycznych

*Pracownia chemii kosmetycznej

*Pracownia fizykoterapii

*Organizacja pracy zakładu kosmetycznego

*Anatomia z dermatologią

*Kosmetologia

*Podstawy działalności gospodarczej

*Praktyka zawodowa

Dodatkowo ze specjalizacją Terapeuty SPA, nauczysz się:
– wykonywać masaż przy użyciu: stempli ziołowych, miodu, gorących kamieni, bambusa
– stosowania pilingów, masek, okładów przy zabiegach SPA,
– filozofii oraz działania gabinetów SPA

Technik usług kosmetycznych

jest osobą zajmującą się pielęgnacją i ozdabianiem ludzkiego ciała, a w szczególności twarzy, Dziś nie trzeba nikogo przekonywać, że dbanie o siebie jest niezbędnym elementem na drodze do sukcesu. Dlatego coraz więcej osób zainteresowanych kształtowaniem własnego wizerunku korzysta z profesjonalnych zabiegów higieniczno-estetycznych i kosmetyczno-chirurgicznych

Absolwenci mogą znaleźć zatrudnienie w:

* w gabinetach kosmetycznych

* w studiach wizażu

* w firmach kosmetycznych

* w branży kosmetologicznej

* w gabinetach odnowy biologicznej

Zajęcia odbywają się w systemie zaocznym, co 2 tygodnie (sobota i niedziela) w Rzeszowie przy ul. Okulickiego 20.

Zajęcia prowadzone są w salach wykładowych, pracowni kosmetycznej oraz w pracowni multimedialnej.

Zgodnie z podstawą programową kształcenia w zawodzie Technik Usług Kosmetycznych wyodrębnione zostały następujące kwalifikacje:

K1 : Wykonywanie zabiegów kosmetycznych twarzy AU.61.

K2 : Wykonywanie zabiegów kosmetycznych ciała, dłoni i stóp AU.62.

W trakcie nauki słuchacz może przystąpić do egzaminu/ów potwierdzającego daną kwalifikację w zawodzie.

Po zdaniu egzaminu ze wszystkich kwalifikacji w zawodzie i ukończeniu szkoły słuchacz otrzymuje świadectwo ukończenia szkoły policealnej i dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe w wybranym zawodzie

Rezerwacja miejsca – zapis on-line

Technik bezpieczeństwa i higieny pracy

symbol 325509

Cykl kształcenia – 1,5 roku
Forma – zaoczna

W programie nauczania :

* Bezpieczeństwo pracy i ochrona środowiska

* Podstawy prawa pracy

* Podstawy konstrukcji mechanicznych

* Podstawy psychologii i socjologii

* Język obcy zaowdowy

* Ergonomia i fizjologia pracy

* Prowadzenie działalności w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy

* Metodyka kształcenia zawodowego

* Zarządzanie systemami bezpieczeństwa i higieny pracy

* Podstawy przedsiębiorczości

* Praktyka zawodowa

Technik Bezpieczeństwa i Higieny Pracy:

przeprowadza kontrole w zakładzie pracy pod względem przestrzegania zasad i przepisów BHP, doradza w doborze środków ochronyindywidualnej i zbiorowej, opracowuje plany modernizacji zakładu pracy dotyczące rozwiązań BHP, stwierdza występujące zagrożenia wzakładzie pracy, bada przyczyny wypadków w pracy, organizowanie i przeprowadzanie szkoleń z zakresu BHP, dokonuje oceny ryzykazawodowego związanego z wykonywaniem określonych prac, prowadzi rejestr dokumentów dotyczących wypadków przy pracy i choróbzawodowych

Absolwenci mogą znaleźć zatrudnienie w:

 • zakładowych służbach bhp do inspektora włącznie
 • w różnych rodzajach działalności gospodarczej, jako specjalista odpowiedzialny za bezpieczeństwo pracy
 • firmach zajmujących się organizacją szkoleń bhp
 • państwowej inspekcji pracy

Do dnia 1 lipca 2013 r. wszyscy pracownicy służb BHP mają obowiązek uzupełnić swoje wykształcenie do minimum tytułu Technika Bezpieczeństwa i Higieny Pracy.

Zgodnie z podstawą programową kształcenia w zawodzie Technik Bezpieczeństwa i Higieny Pracy wyodrębniona została następująca kwalifikacja:

Zarządzanie bezpieczeństwem w środowisku pracy MS.12.

W trakcie nauki słuchacz może przystąpić do egzaminu/ów potwierdzającego daną kwalifikację w zawodzie.

Po zdaniu egzaminu ze wszystkich kwalifikacji w zawodzie i ukończeniu szkoły słuchacz otrzymuje świadectwo ukończenia szkoły policealnej i dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe w wybranym zawodzie.

Rezerwacja miejsca – zapis on-line

Florysta

Florysta z darmowym kursem „Konsultant Ślubny”

symbol 343203

Cykl kształcenia – 1 rok 
Forma – zaoczna

Kierunek idealny dla osób kreatywnych, lubiących kwiaty i tworzone z nich kompozycje. Zawód florysty jest znakomitym wyborem dla tych, którzy pragną połączyć przyjemne z pożytecznym. Realizacja pasji może stać się sposobem na życie! Zdobycie odpowiednich kwalifikacji ułatwi założenie własnej działalności lub znalezienie wymarzonej pracy.

W programie nauczania :

* Pracownia projektowania

* Pracownia kompozycji florystycznych

* Materiał roślinny i pielęgnacja

* Podstawy florystyki

* Środki techniczne i materiały

* Podstawy działalności gospodarczej

* Historia dekoracji roślinnych

* Praktyka zawodowa

Dodatkowo na kusie Konsultanta Ślubnego , nauczysz się:
– opracowywać oferty ślubne,
– kontaktu z klientami i podwykonawcami,
– organizacji oraz koordynacji ślubów i wesel,

Florysta

jest specjalistą w zakresie kreatywnego tworzenia dekoracji roślinnych różnego typu. Do głównych zadań florysty należą: opracowywanie projektów dekoracji roślinnych, tworzenie różnych form kompozycji roślinnych, przygotowywanie kompleksowego wystroju wnętrz oraz otwartej przestrzeni z użyciem materiału roślinnego, prowadzenie firmy florystycznej

Absolwenci mogą znaleźć zatrudnienie w:

*w kwiaciarniach

*w przedsiębiorstwach florystycznych

*w firmach zajmujących się dekoracjami okolicznościowymi

*w firmach zajmujących się dekoracją wnętrz

Zajęcia odbywają się w systemie zaocznym, co 2 tygodnie (sobota i niedziela) w Rzeszowie przy ul. Okulickiego 20.

Zajęcia prowadzone są w salach wykładowych, pracowni florystycznej oraz w pracowni multimedialnej.

Zgodnie z podstawą programową kształcenia w zawodzie Florysta wyodrębniona została następująca kwalifikacja:

Wykonywanie kompozycji florystycznych RL.26.

W trakcie nauki słuchacz może przystąpić do egzaminu potwierdzającego kwalifikację w zawodzie.

Po zdaniu egzaminu z kwalifikacji w zawodzie i ukończeniu szkoły słuchacz otrzymuje świadectwo ukończenia szkoły policealnej i dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe w wybranym zawodzie

Rezerwacja miejsca – zapis on-line

Asystent osoby niepełnosprawnej

symbol 341201

Cykl kształcenia – 1 rok
Forma – zaoczna

Asystent osoby niepełnosprawnej to kierunek idealny dla osób empatycznych, lubiących pracę z ludźmi. Zmieniająca się struktura wieku w państwach Europy powoduje, że wykwalifikowani asystenci osoby niepełnosprawnej są pilnie poszukiwani zarówno na krajowym jak i zagranicznym rynku pracy.

W programie nauczania :

* Bezpieczeństwo i higiena pracy

* Podstawy prawa i ekonomii w działalności gospodarczej

* Język obcy zawodowy

* Podstawy psychologii, pedagogiki i socjologii

* Podstawy anatomii, fizjologii i fizjopatologii

* Polityka społeczna z metodyką pracy społecznej

* Język migowy

* Pracownia rehabilitacji osoby niepełnosprawnej

* Opieka nad osobą niepełnosprawną

* Podstawy przedsiębiorczości

* Praktyka Zawodowa

Asystent osoby niepełnosprawnej

Zasadniczym celem pracy asystenta osoby niepełnosprawnej jest pomoc w uzyskaniu jak największej samodzielności oraz niezależności osoby niepełnosprawnej. Asystent osoby niepełnosprawnej wspiera podopiecznego w realizacji programu rehabilitacji społecznej i zawodowej, a także medycznej.

Absolwenci mogą znaleźć zatrudnienie w:

*zakładach opieki zdrowotnej

*ośrodkach rehabilitacyjnych

*ośrodkach terapeutycznych

*domach seniora

*ośrodkach pomocy społecznej

*ośrodkach opiekuńczych

*możliwość prowadzenia prywatnej praktyki

Zajęcia odbywają się w systemie zaocznym, co 2 tygodnie (sobota i niedziela) w Rzeszowie ul. Okulickiego 20.

Zajęcia prowadzone są w salach wykładowych, pracowni kompleksowej opieki oraz w pracowni multimedialnej.

Zgodnie z podstawą programową kształcenia w zawodzie Asystenta osoby niepełnosprawnej wyodrębniona została następująca kwalifikacja:

Udzielanie pomocy i organizowanie wsparcia osobie niepełnosprawnej MS.08.

W trakcie nauki słuchacz może przystąpić do egzaminu potwierdzającego daną kwalifikację w zawodzie.

Po zdaniu egzaminu z danej kwalifikacji w zawodzie i ukończeniu szkoły słuchacz otrzymuje świadectwo ukończenia szkoły policealnej i dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe w wybranym zawodzie.

Rezerwacja miejsca – zapis on-line

Opiekun w domu pomocy społecznej

symbol 341203

Cykl kształcenia – 2 lata 
Forma – zaoczna

Opiekun w domu pomocy społecznej to kierunek stworzony dla osób empatycznych, cierpliwych, lubiących pracę z innymi ludźmi. Model polityki społecznej, kreowany przez rządy państw Unii Europejskiej sprawił, że zawód opiekuna w domu pomocy społecznej jest jednym z bardziej poszukiwanych zawodów we wszystkich krajach UE.

W programie nauczania :

– Bezpieczeństwo i higiena pracy

– Wybrane elementy prawa i ekonomiki w prowadzeniu działalności gospodarczej

– Język obcy zawodowy

– Podstawy psychologii, pedagogiki i socjologii

– Polityka społeczna z metodyką pracy społecznej

– Promocja zdrowia

– Wybrane zagadnienia z rehabilitacji

– Język migowy

– Opieka w stanach zagrożenia życia

– Pracownia zabiegów pielęgnacyjnych

– Pracownia arteterapii

– Praktyka zawodowa

Opiekun w domu pomocy społecznej

podejmuje profesjonalne działania ukierunkowane na zaspokojenie potrzeb podopiecznych przebywających w różnego rodzaju placówkach opiekuńczych. Stymuluje rozwój i aktywizuje osoby przebywające w domu pomocy społecznej i innych placówkach opiekuńczych, wykorzystując w tym celu różnorodne metody i narzędzia rehabilitacji lub terapii.

Absolwenci mogą znaleźć zatrudnienie w:

* domach pomocy społecznej

* ośrodkach rehabilitacyjnych

* ośrodkach terapeutycznych

* ośrodkach opiekuńczo-wychowawczych

* domach seniora

Zajęcia odbywają się w systemie zaocznym, co 2 tygodnie (sobota i niedziela) w Rzeszowie przy ul. Okulickiego 20.

Zajęcia prowadzone są w salach wykładowych, pracowni higieniczno-opiekuńczej, informatycznej oraz w pracowni multimedialnej.

Zgodnie z podstawą programową kształcenia w zawodzie Opiekun w domu pomocy społecznej wyodrębniona została następująca kwalifikacja:

K1 : Świadczenie usług opiekuńczo – wspierających osobie podopiecznej MS.06.

W trakcie nauki słuchacz może przystąpić do egzaminu/ów potwierdzającego daną kwalifikację w zawodzie.

Po zdaniu egzaminu ze wszystkich kwalifikacji w zawodzie i ukończeniu szkoły słuchacz otrzymuje świadectwo ukończenia szkoły policealnej i dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe w wybranym zawodzie

Rezerwacja miejsca – zapis on-line

Opiekunka środowiska

symbol 341204

Cykl kształcenia – 1 rok Forma – zaoczna

Opiekunka środowiskowa to kierunek idealny dla osób empatycznych, lubiących pracę z ludźmi. Zmieniająca się struktura wieku w państwach Europy powoduje, że wykwalifikowani asystenci osoby niepełnosprawnej/opiekunki środowiskowe są pilnie poszukiwani zarówno na krajowym jak i zagranicznym rynku pracy.

W programie nauczania :

* Bezpieczeństwo i higiena pracy

* Podstawy działalności gospodarczej

* Podstawy prawa i ekonomiki

* Polityka społeczna z metodyką pracy społecznej

* Podstawy psychologii, pedagogiki i socjologii

* Język obcy zawodowy

* Język migowy

* Pracownia kompleksowej opieki

* Pracownia zabiegów pielęgnacyjnych

* Metodyka pracy z podopiecznym

* Podstawy przedsiębiorczości

* Praktyka Zawodowa

Opiekunka środowiskowa

Podstawowym zadaniem opiekunek środowiskowych jest udzielanie pomocy i świadczenie usług opiekuńczych, pielęgnacyjnych w odniesieniu do osób starszych, przewlekle chorych, samotnych i niesamodzielnych, które nie mają dostatecznego wsparcia ze strony rodziny lub innych osób z najbliższego otoczenia.

Absolwenci mogą znaleźć zatrudnienie w:

*ośrodkach opiekuńczych

*ośrodkach rehabilitacyjnych

*domach seniora

*ośrodkach terapeutycznych

*ośrodkach pomocy społecznej

*możliwość prowadzenia prywatnej praktyki

Zajęcia odbywają się w systemie zaocznym, co 2 tygodnie (sobota i niedziela) w Rzeszowie przy ul. Okulickiego 20.

Zajęcia prowadzone są w salach wykładowych, pracowni kompleksowej opieki oraz w pracowni multimedialnej.

Zgodnie z podstawą programową kształcenia w zawodzie Opiekunka środowiskowa wyodrębniona została następująca kwalifikacja:

Świadczenie usług opiekuńczych MS.05.

W trakcie nauki słuchacz może przystąpić do egzaminu potwierdzającego daną kwalifikację w zawodzie.

Po zdaniu egzaminu z danej kwalifikacji w zawodzie i ukończeniu szkoły słuchacz otrzymuje świadectwo ukończenia szkoły policealnej i dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe w wybranym zawodzie

Rezerwacja miejsca – zapis on-line

Technik administracji

symbol 334306

Cykl kształcenia – 2 lata 
Forma – zaoczna

W programie nauczania :

* Działalność gospodarcza

* Bezpieczeństwo i higiena pracy

* Podstawy prawa cywilnego

* Podstawy prawa pracy

* Podstawy prawa administracyjnego

* Finanse publiczne

* Język angielski zawodowy

* Wykonywanie pracy biurowej

* Postępowanie w administracji

* Praktyka zawodowa

Absolwenci mogą znaleźć zatrudnienie:

 • instytucjach administracyjnych i samorządach terytorialnych,
 • podmiotach gospodarczych każdej branży
 • organach organizacji społecznych, samorządów gospodarczych
 • organizacjach europejskich

Technik administracji:

opracowuje projekty aktów administracyjnych, prowadzi postępowania kończące się wydaniem decyzji administracyjnych, prowadzi podstawową dokumentację księgowa i kadrową, sporządza sprawozdania i protokoły z posiedzeń i zebrań, gospodaruje majątkiem oraz nadzoruje innych pracowników, posługuje się nowoczesnymi środkami technicznymi w zakresie organizacji prac biurowych

Zajęcia odbywają się w profesjonalnych pracowniach: ekonomiczno-prawnej, multimedialnej, komputerowej.

Zgodnie z podstawą programową kształcenia w zawodzie Technik Administracji wyodrębniona została następująca kwalifikacja:

Obsługa klienta w jednostkach administracji AU.68

W trakcie nauki słuchacz może przystąpić do egzaminu/ów potwierdzającego daną kwalifikację w zawodzie.

Po zdaniu egzaminu ze wszystkich kwalifikacji w zawodzie i ukończeniu szkoły słuchacz otrzymuje świadectwo ukończenia szkoły policealnej i dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe w wybranym zawodzie.

Rezerwacja miejsca – zapis on-line

Technik weterynarii

symbol 324002

Cykl kształcenia – 2 lata,
Forma – zaoczna

Technik weterynarii wykonuje czynności techniczne podczas weterynaryjnych zabiegów leczniczych i chirurgicznych oraz dotyczących badania zwierząt rzeźnych i mięsa. Współpracuje z lekarzem weterynarii, wykonuje również czynności laboratoryjne

W programie nauczania:

 • Bezpieczeństwo i higiena pracy
 • Podstawy działalności gospodarczej
 • Podstawy psychologii i etyki zawodu]
 • Język obcy zawodowy
 • Anatomia i fizjologia zwierząt
 • Chów, hodowla i inseminacja zwierząt
 • Diagnostyka weterynaryjna
 • Administracja weterynaryjna
 • Choroby i pielęgnacja zwierząt
 • Higiena zwierząt rzeźnych i mięsa
 • Przepisy ruchu drogowego
 • Pracownia anatomiczna
 • Pracownia zootechniczna i inseminacyjna
 • Pracownia diagnostyki weterynaryjnej
 • Zabiegi weterynaryjnej
 • Pracownia kontroli i nadzoru weterynaryjnego
 • Praktyka zawodowa

Absolwent kończąc naszą szkołę jako Technik weterynarii może pracować m.in.: w zakładach leczenia zwierząt, gospodarstwach hodowlanych, schroniskach, urzędach celnych, zakładach produkcji żywności, rzeźniach, ogrodach zoologicznych, gospodarstwach agroturystycznych, stadninach koni

Zgodnie z podstawą programową kształcenia w zawodzie Technik weterynarii wyodrębnione zostały następujące kwalifikacje:
K 1: Prowadzenie chowu i inseminacji zwierząt (RL.10)
K 2: Wykonywanie czynności pomocniczych w zakresie usług weterynaryjnych oraz kontroli i nadzoru weterynaryjnego (RL.11)

Rezerwacja miejsca – zapis on-line

Technik rachunkowości

symbol: 431103

Cykl kształcenia – 2 lata
Forma – zaoczna

Technik rachunkowości to kierunek dla osób, które marzą o pracy w firmach finansowych, bankach lub działach doradztwa finansowego. Zawód ten będzie znakomitym wyborem także dla tych, którzy chcieliby prowadzić własną działalność gospodarczą. Nauka na tym kierunku pozwoli na zdobycie szerokiej wiedzy z zakresu ekonomii i prawa.

W programie nauczania :

* Zasady rachunkowości i finansów

* Wynagrodzenia i podatki

* Elementy prawa i ekonomii

* Podstawy działalności gospodarczej

* Pracownia wynagrodzeń i danin publicznych

* Pracownia pracy biurowej

* Statystyka

* Język obcy zawodowy

Technik rachunkowości

to osoba zatrudniona do prowadzenia ksiąg rachunkowych. Odpowiada za zbieranie i przechowywanie faktur i innych dokumentów, wpisywanie ich do systemu księgowego, a następnie analizowanie danych i wyciąganie z nich informacji istotnych w procesie działalności firmy.

Absolwenci mogą znaleźć zatrudnienie w:

* w działach księgowych różnych przedsiębiorstw

* w bankach

* w firmach finansowych

* w biurach rachunkowych

* w urzędach skarbowych

* w działach kadr rożnych przedsiębiorstw

* w firmach doradztwa finansowego

Zajęcia odbywają się w systemie zaocznym, co 2 tygodnie (sobota i niedziela) w Rzeszowie przy ul. Okulickiego 20.

Zajęcia prowadzone są w salach wykładowych, pracowni ekonomiczno-prawnej oraz w pracowni multimedialnej.

Zgodnie z podstawą programową kształcenia w zawodzie Technik Rachunkowości wyodrębnione zostały następujące kwalifikacje:

K1 : Prowadzenie rachunkowości AU.36.

K2 : Rozliczanie wynagrodzeń i danin publicznych AU.65.

W trakcie nauki słuchacz może przystąpić do egzaminu/ów potwierdzającego daną kwalifikację w zawodzie.

Po zdaniu egzaminu ze wszystkich kwalifikacji w zawodzie i ukończeniu szkoły słuchacz otrzymuje świadectwo ukończenia szkoły policealnej i dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe w wybranym zawodzie

Rezerwacja miejsca – zapis on-line

Technik informatyk

symbol 351203

Cykl kształcenia – 2 lata
Forma – zaoczna

Technik informatyk to bezdyskusyjnie zawód przyszłościowy. W dynamicznie rozwijającym się świecie, w którym komputery odgrywają coraz większą rolę, rośnie zapotrzebowanie na specjalistów z branży IT.

W programie nauczania :

*Systemy operacyjne i sieci komputerowe

*Urządzenia techniki komputerowej

*Programowanie aplikacji internetowych i baz danych

*Oprogramowanie biurowe

*Pracownia lokalnych sieci komputerowych

*Pracownia systemów operacyjnych

*Pracownia aplikacji internetowych

*Diagnostyka i naprawa urządzeń komputerowych

*Podstawy działalności gospodarczej

*Język obcy zawodowy

*BHP

*Praktyka zawodowa

Technik informatyk

to osoba zajmująca się nowymi technologiami w zakresie zasad gromadzenia, przekazu i przetwarzania informacji. Do zadań informatyka należy również tworzenie oprogramowania i znajomość specjalistycznego języka, zarządzanie danymi i przekazywanie ich, szyfrowanie, administrowanie systemów komputerowych, projektowanie, tworzenie i zarządzanie stronami WWW oraz znajomość teoretyczna i praktyczna sprzętu komputerowego, jego składanie i usuwanie ewentualnych usterek.

Absolwenci mogą znaleźć zatrudnienie w:

w firmach z branży IT

w firmach zajmujących się produkcją, sprzedażą i naprawą sprzętu komputerowego

w różnego rodzaju przedsiębiorstwach jako specjalista z zakresu informatyki

Kierunek ten będzie idealny również dla osób ceniących swoją niezależność. Zawód technika informatyka daje duże możliwości pracy jako „wolny strzelec”. Solidne przeszkolenie z zakresu programowania aplikacji internetowych i administrowania sieciami daje szansę na pracę on-line.

Zajęcia odbywają się w systemie zaocznym, co 2 tygodnie (sobota i niedziela) w Szkole Eureka przy ul. Olkulickiego 20 w Rzeszowie. Zajęcia prowadzone są w salach wykładowych, pracowni informatycznej oraz w pracowni multimedialnej.

Zgodnie z podstawą programową kształcenia w zawodzie Technik Informatyk wyodrębnione zostały następujące kwalifikacje:

K1 : Montaż i eksploatacja systemów komputerowych, urządzeń peryferyjnych i sieci (EE.08.)

K2 : Programowanie, tworzenie i administrowanie stronami internetowymi i bazami danych (EE.09)

W trakcie nauki słuchacz może przystąpić do egzaminu/ów potwierdzającego daną kwalifikację w zawodzie.

Po zdaniu egzaminu ze wszystkich kwalifikacji w zawodzie i ukończeniu szkoły słuchacz otrzymuje świadectwo ukończenia szkoły policealnej i dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe w wybranym zawodzie

Rezerwacja miejsca – zapis on-line

Kwalifikacyjne Kursy Zawodowe

KKZ Mechanik motocyklowy

Jeśli jesteś osobą pełną pasji, dla której ważny jest dźwięk … moc … nieskazitelny wygląd motocykla,

troszczysz się o jego stan techniczny… – ten zawód stworzony jest dla Ciebie!

Zapraszamy miłośników motocykli do naszej szkoły, która jako jedna z niewielu w województwie podkarpackim, prowadzi kształcenie w zawodzie Mechanik Motocyklowy.

W związku z rosnącym zainteresowaniem jednośladami, wzrasta zapotrzebowanie na wykwalifikowanych pracowników w dziedzinie serwisowania, napraw czy chociażby fachowego doradztwa w kwestii zakupu.

Cykl kształcenia trwa 1,5 roku w formie zaocznej.

W programie nauczania min.:

 • elektryczne i elektroniczne wyposażenia motocykli- diagnostyka i naprawa
 • diagnostyka i naprawa podzespołów motocykli
 • budowa i obsługa motocykli
 • metodyka pomiarowa
 • budowa i naprawa pojazdów związanych z motocyklami (quady, trike, skutery śnieżne i wodne, gokarty)
 • tuning mechaniczny silników i podwozia
 • historia powstania i rozwoju motocykli
 • język obcy zawodowy (tłumaczenie instrukcji z zakresu budowy i naprawy)
 • działalność gospodarcza
 • aktualne przepisy drogowe

Oprócz zajęć teoretycznych, oferujemy specjalistyczne zajęcia praktyczne, które prowadzone będą przez wykwalifikowaną kadrę w profesjonalnym serwisie motocyklowym MOTA w Rzeszowie.

Absolwenci będą mogli znaleźć zatrudnienie w:

 • warsztatach motoryzacyjnych
 • sklepach lub hurtowniach motoryzacyjnych
 • autoryzowanych stacjach obsługi pojazdów
 • zakładach zajmujących się naprawą motocykli

lub poprzez założenie własnej działalności gospodarczej

Pod koniec nauki istnieje możliwość przystąpienia do egzaminu potwierdzającego kwalifikację w zawodzie.

Kwalifikacja : M.45. Diagnozowanie oraz naprawa motocykli

Po zdaniu egzaminu i ukończeniu nauki uczestnik otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu kursu i świadectwo
z kwalifikacji zawodowej. Dodatkowo może uzyskać dyplom z tytułem zawodowym w zawodzie mechanik motocyklowy.

Zostań ekspertem w dziedzinie motocykli!

Rezerwacja miejsca – zapis on-line

KKZ Technik pojazdów samochodowych

Jednym z Twoich marzeń z dzieciństwa był zawód mechanika samochodowego? Jednak kariera zawodowa potoczyła się inaczej?

Nie zwlekaj, z nami wszystko jest możliwe! Jeśli interesujesz się motoryzacją – nauczymy Cię naprawy urządzeń samochodowych!

Zapraszamy serdecznie na kierunek TECHNIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH

Jest to nie tylko przyszłościowy zawód poszukiwany na rynku pracy, ale także dający duże możliwości prowadzenia własnej działalności gospodarczej.

Rosnąca liczba użytkowników samochodów sprawia, że rynek szybko nie nasyci się przedsiębiorstwami trudniącymi sięprodukcją i naprawą pojazdów samochodowych.

Jest to zawód przeznaczony nie tylko dla mężczyzn – wiele kobiet również może odnaleźć się w roli technika pojazdów samochodowych.

Nauka odbywa się w systemie zaocznym co dwa tygodnie (sobota, niedziela) i trwa 2,5 roku

Przedmioty realizowane w trakcie nauki min:

 • przepisy ruchu drogowego,
 • diagnozowanie podzespołów i zespołów pojazdów samochodowych,
 • naprawy zespołów i podzespołów pojazdów samochodowych,
 • diagnozowanie elektrycznych i elektronicznych układów pojazdów samochodowych,
 • technologia napraw elektrycznych i elektronicznych układów pojazdów samochodowych,
 • organizacja i prowadzenie obsługi pojazdów samochodowych,
 • nadzorowanie obsługi pojazdów samochodowych,
 • praktyka zawodowa,
 • podstawy konstrukcji maszyn,

Kładziemy duży nacisk na zajęcia praktyczne. Zajęcia prowadzone są w salach wykładowych, pracowni pojazdów samochodowych, pracowni elektroniki i elektrotechniki, warsztacie samochodowym oraz w pracowni multimedialnej.

Po ukończeniu możesz znaleźć pracę m. in. w:

 • warsztatach samochodowych,
 • stacjach diagnostyki pojazdów,
 • przemyśle samochodowym,
 • szeroko pojętej branży usług motoryzacyjnych,

Pod koniec nauki istnieje możliwość przystąpienia do egzaminu potwierdzającego kwalifikację w zawodzie.

Kwalifikacja : M.18.Diagnozowanie i naprawa podzespołów i zespołów pojazdów samochodowych

Kwalifikacja : M.12. Diagnozowanie oraz naprawa elektrycznych i elektronicznych układów pojazdów samochodowych

Kwalifikacja : M.42.Organizacja i prowadzenie procesu obsługi pojazdów samochodowych

Po zdaniu egzaminu i ukończeniu nauki uczestnik otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu kursu i świadectwo z kwalifikacji zawodowej.

Rezerwacja miejsca – zapis on-line

KKZ Fototechnik

Fotografia i multimedia są wykorzystywane niemal we wszystkich obszarach działalności człowieka. Powszechna dostępność, sprzętu elektronicznego do rejestracji materiałów cyfrowych, przyczyniła się do rozwoju sektora usług związanych z przetwarzaniem danych i ich prezentacji w formie folderów, fotoksiążek, oraz filmów, jak i publikacji w Internecie.

Zapraszamy wszystkich miłośników rejestracji, obróbki i wizualizacji obrazu na kierunek Fototechnik

Uczęszczając na ten kierunek będziesz miał możliwość: zrozumieć techniczne aspekty dotyczące szeroko pojętej fotografii analogowej jak i cyfrowej, poznać praktyczne zagadnienia związane z pracą w studio fotograficznym i plenerze, nauczyć się metod korekty zdjęć i montażu fotograficznego, opanować obsługę sprzętu fotograficznego i filmowego oraz poznać jego budowę i zasady funkcjonowania. W nowoczesnej pracowni komputerowej nauczysz się cyfrowej obróbki zdjęć, projektowania grafiki, animacji, montażu filmu itp. Zapoznasz się z cenionymi na rynku pracy programami do grafiki i multimediów, takimi jak: Photoshop, Ilustrator czy Flash. Poznasz tajniki skutecznej reklamy oraz zasady budowania wizerunku osób i firm.

W programie min:

 • język obcy zawodowy
 • Organizacja prac fotograficznych
 • Rejestracja obrazu
 • Kopiowanie i obróbka obrazu
 • Przygotowanie materiałów cyfrowych do wykonywania projektów multimedialnych
 • Przygotowanie projektów multimedialnych

Cykl kształcenia trwa 2,5 roku w formie zaocznej.

PERSPEKTYWY ZATRUDNIENIA:

 • laboratoria fotograficzne usługowe, profesjonalne, przemysł fotooptyczny i optyczny,
 • wydawnictwa i drukarnie, przemysł optoelektroniczny, komputerowy i informatyczny,
 • telewizja i wytwórnie filmowe.
 • agencje reklamowe
 • studia graficzne, filmowe, telewizyjne, studia fotografii cyfrowej,
 • obsługa Internetu i projektowanie witryn WWW,
 • fotoreporter w agencjach prasowych, wydawnictwach gazet i czasopism
 • laboratoria naukowo-badawcze, kryminalistyczne, medyczne, archeologiczne, geologiczne,
 • ośrodki historyczne, archiwa, muzea,
 • Fototechnik może również prowadzić własną działalność gospodarczą w zakresie usług fotograficznych. i szerokopojętych multimediów

Pod koniec nauki istnieje możliwość przystąpienia do egzaminu potwierdzającego kwalifikację w zawodzie.

Kwalifikacja : A.20 Rejestracja i obróbka obrazu

Kwalifikacje : A.25. Wykonywanie i realizacja projektów multimedialnych

Po zdaniu egzaminu i ukończeniu nauki uczestnik otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu kursu i świadectwo z kwalifikacji zawodowej. Dodatkowo może uzyskać dyplom z tytułem zawodowym w zawodzie Fotograf.

Solidna wiedza fotograficzna zdobyta w naszej szkole będzie przydatną i inspirującą dla kontynuowania własnej przygody i spotkania z fotografią.

Zapraszamy Serdecznie – to zawód dla CIEBIE.

Rezerwacja miejsca – zapis on-line

KKZ Technik usług fryzjerskich

Fryzjerstwo jest Twoją pasją, chcesz zdobyć doświadczenie w zawodzie?

A może marzysz o nowym wyzwaniu?

Zapewniamy naszym słuchaczom możliwość stałego rozwoju i nauki w przyjaznej atmosferze.

U nas rozwiniesz swoją pasję !

Cykl kształcenia trwa 2 lata w formie zaocznej.

W programie nauczania min:

 • podstawy fryzjerstwa
 • Wykonywanie zabiegów pielęgnacyjnych włosów
 • Procesy fryzjerskie
 • Wykonywanie projektów fryzur
 • Stylizacja fryzur

Zajęcia prowadzone są w profesjonalnej pracowni fryzjerskiej (na miejscu w szkole) przy wykorzystaniu szerokiej gamy materiałów fryzjerskich.

Nauka jest ukierunkowana na zajęcia praktyczne, które prowadzone są przez wykwalifikowane osoby, na co dzień pracujące w zawodzie.

Po ukończeniu tego kierunku słuchacz będzie potrafił:

 • wykonywać w pełnym zakresie usługi fryzjerskie:
  • strzyc włosy na sucho lub mokro za pomocą różnego rodzaju nożyczek, brzytew i narzędzi brzytwopodobnych oraz maszynek do strzyżenia
  • modelować fryzury za pomocą grzebieni, szczotek i suszarki ręcznej;
  • wykonywać zabiegów pielęgnacyjno-leczniczych włosów i skóry głowy przez wykonywanie masażu, nacierania, okładów, kąpieli itp. oraz stosowanie różnego rodzaju preparatów leczniczo-kosmetycznych i specjalistycznych aparatów do nawilżania, nagrzewania

Ponadto:

 • projektować fryzury
 • dobierać fryzury zgodnie z zasadami antropometrii, dobierać peruki, treski, dopinki, tupety
 • udzielać porad w zakresie zapobiegania chorobom skóry głowy i włosów
 • prowadzić promocję i marketing usług fryzjerskich

PERSPEKTYWY ZATRUDNIENIA:

 • w zakładach fryzjerstwa damskiego i męskiego
 • studiach metamorfozy
 • prowadząc własną działalność gospodarczą.

Pod koniec nauki istnieje możliwość przystąpienia do egzaminu potwierdzającego kwalifikację w zawodzie.

Kwalifikacja : A.19 Wykonywanie zabiegów fryzjerskich

Kwalifikacje : A.23. Projektowanie fryzur

Po zdaniu egzaminu i ukończeniu nauki uczestnik otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu kursu i świadectwo z kwalifikacji zawodowej. Dodatkowo może uzyskać dyplom z tytułem zawodowym w zawodzie fryzjer.

Jeśli charakteryzuje Cię wrażliwość estetyczna i precyzja to jest to zawód dla Ciebie

Rezerwacja miejsca – zapis on-line