SZKOŁA POLICEALNA – tytuł technika

Studium roczne
20 stycznia 2017
SZKOŁA MEDYCZNA – tytuł technika
20 stycznia 2017

SZKOŁA POLICEALNA – tytuł technika

SZKOŁA POLICEALNA - tytuł technika

Kształcimy przyszłych, praktycznie wykwalifikowanych techników !

W trakcie nauki słuchacze przystępują do egzaminu państwowego z kwalifikacji w zawodzie, po jego zdaniu otrzymują dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe oraz suplement w języku angielskim.
Na większości kierunków w naszej szkole zdawalność egzaminów wynosi 100% !
Zapewniamy wysoki poziom kształcenia i komfort nauki, doświadczoną kadrę nauczycieli oraz nowoczesne pracownie zawodowe.
Szkoła Eureka posiada uprawnienia szkoły publicznej.

Sprawdź nasze inne kierunki